Az idősek turizmusban való részvétele Magyarországon: motivációk és turisztikai élmények vizsgálata

Szerzők

  • Krisztina Kolos Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Júlia Kövesdi Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n1.3

Kulcsszavak:

utazási motivációk, idősek utazási magatartása, szenior turizmus

Absztrakt

Az idős fogyasztók teljes népességen belüli arányának növekedése kihívás elé állít számos iparágat. Ez alól a turizmus sem kivétel. Az idősek turizmusban való részvételének elősegítése a piaci lehetőségeken túlmenően tágabb kontextusban értelmezendő. Az aktív életmód összefüggésben áll a társadalmi jólléttel és az élettel való elégedettséggel. Kutatásunkban az idős korosztály utazási motivációit és élményeit vizsgáljuk, és arra keressük a választ, hogy az idősebb turisták milyen motivációs tényezők hatására utaznak leginkább, illetve milyen nehézségeket, kockázatokat észlelnek utazásaik során. Mélyinterjúink megerősítik azt a vélekedést, hogy az idősek összetett társadalmi csoportnak tekinthetők, és utazásaik során nemcsak anyagi, hanem sok más, érzelmi és intellektuális tényező is érvényesül, mint például a szocializáció, a tudásvágy vagy akár a nosztalgia.

Hivatkozások

ALÉN, E. – LOSADA, N. – CARLOS, P. D. (2017): Profiling the segments of senior tourists throughout motivation and travel characteristics. Current Issues in Tourism. 20(14). pp. 1454–1469. https://doi.org./10.1080/13683500.2015.1007927

BARAK, B. (1987): Cognitive Age: A New Multidimensional Approach to Measuring Age Identity. International Journal of Ageing and Human Development. 25(2). pp. 109–128.

BARAK, B. – MATHUR, A. – LEE, K. – ZHANG, Y. (2001): Perceptions of age-identity: A cross-cultural inner-age exploration. Psychology and Marketing. 18(10). pp. 1003–1029. https://doi.org/10.1002/mar.1041

BAUER A. – BERÁCS J. – KENESEI ZS. (2007): Marketing alapismeretek. Aula Kiadó, Budapest.

GIBALDI, C. P. (2013): The changing trends of retirement: baby boomers leading the charge. Review of business. 34(1). pp. 50–57.

HINEK M. (2017): A push és a pull motivációk szerepe a magyarok szabadidős utazásai során. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 5–14.

HORNEMAN, L. – CARTER, R. W. – WEI, S. – RUYS, H. (2002): Profiling the Senior Traveler: An Australian Perspective. Journal of Travel Research. 41. pp 23–37.

HSU, C. H. – CAI, L. A. – WONG, K. K. (2007): A model of senior tourism motivations: Anecdotes from Beijing and Shanghai. Tourism Management. 28(5). pp. 1262–1273. https://doi.org./10.1016/j.tourman.2006.09.015

HUANG, L. – TSAI, H. T. (2003): The study of senior traveler behavior in Taiwan. Tourism Management. 24(5). pp. 561–574. https://doi.org./10.1016/S0261-5177(03)00008-6

HUNG, K. – LU, J. (2016): Active living in later life: An overview of aging studies in hospitality and tourism journals. International Journal of Hospitality Management. 53. pp. 133–144. https://doi.org./10.1016/j.ijhm.2015.10.008

JANG, S. S. – WU, C. M. E. (2006): Seniors’ travel motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese seniors. Tourism Management. 27(2). pp. 306–316. https://doi.org./10.1016/j.tourman.2004.11.006

KAZEMINIA, A. – CHIAPPA, G. – JAFAR, J. (2013): Seniors’ Travel Constraints and Their Coping Strategies. Journal of Travel Research. 54(1). pp. 80–93. https://doi.org./10.1177/0047287513506290

KELLEY-GILLESPIE, N. (2009): An integrated conceptual model of quality of life for older adults based on a synthesis of the literature. Applied Research in Quality of Life. 4(3). pp. 259–282. https://doi.org./10.1007/s11482-009-9075-9

KENESEI ZS. – KISS K. – KOLOS K. – KOVÁCS E. – MICHALKÓ G. – SZIVA I. (2019): Idősödő társadalmak mint a társadalmi innováció motorjai. Magyar Tudomány. 180(7). pp. 1017–1024. https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.7.9

KIM, K. – OH, I.-K. – JOGARATNAM, G. (2007): College student travel: A revised model of push motives. Journal of Vacation Marketing. 13(1). pp. 73–85. https://doi.org/10.1177/1356766706071201

KOLOS K. (2010): Értékek, szerepek és életmód ötvenen túl. Corvinus Marketing Tanulmányok. 1. pp. 29–38.

LENGYEL M. (2004): A turizmus általános elmélete. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Budapest.

LOHMANN, M. – DANIELSSON, J. (2001): Predicting travel patterns of senior citizens: How the past may provide a key to the future. Journal of Vacation Marketing. 7(4). pp. 357–366. https://doi.org/10.1177/135676670100700405

McGUIRE, F. A. – DOTTAVIO, D. – O'LEARY, J. T.(1986): Constraints to participation in outdoor recreation across the life span: a nationwide study of limitors and prohibitors. Gerontologist. 26(5). pp. 538–544.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MITEV A. – IRIMIÁS A. – MICHALKÓ G. (2015): Halászkirályok hanghullámai – az idősek vallási eseményekhez kapcsolódó élményeinek megértése. Vezetéstudomány. 46(4). pp. 23–34.

N IMROD, G. (2008): Retirement and tourism themes in retirees’ narratives. Annals of Tourism Research. 35(4). pp. 859–878. https://doi.org/10.1016/j.annals.2008.06.001

SOMOGYI B. – MICHALKÓ G. (2016): A regisztrált láthatatlanok: az időskorúak vasúti utazási magatartásának vizsgálata Magyarországon. Földrajzi Közlemények. 140(1). pp. 41–54.

TÖRŐCSIK M. (2016): Fogyasztói magatartás.Akadémiai Kiadó, Budapest.

UYSAL, M. – LI, X. – SIRAKAYA-TURK, E. (2008): Push-pull dynamics in travel decisions. In: Oh, H. – Pizam, A. (eds): Handbook of Hospitality Marketing Management. Elsevier. pp. 412–439.

WOO, E. – KIM, H. – UYSAL, M. (2016): A measure of quality of life in elderly tourists. Applied Research in Quality of Life. 11. pp. 65–82. https://doi.org/10.1007/s11482-014-9355-x

ZSARNÓCZKY, M. (2017): Developing Senior Tourism in Europe. Pannon Management Review. 6(3-4). pp. 201–214.

ZSARNÓCZKY M. (2018): Generációs sajátosságok az idősturizmusban. In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. pp. 31–38.

Internetes források

EU ROSTAT (2014): Tourism trends and ageing. Shares of different age groups in the 15 years or over tourist population and in the 15 years or over total population. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Shares_of_different_age_groups_in_the_15_years_or_over_tourist_population_and_in_the_15_years_or_over_total_population,_2014,_(%25)_T1.png&oldid=328905, Letöltve: 2019. április 14.

EUROPEAN COMISSION (2017): The 2018 Ageing Report. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf, Letöltve: 2019. július 11.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-03-25

Hogyan kell idézni

Kolos, K., & Kövesdi, J. (2020). Az idősek turizmusban való részvétele Magyarországon: motivációk és turisztikai élmények vizsgálata. Turizmus Bulletin, 20(1), 25–34. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n1.3

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok