„Szép szavak, jó tettek?” A párizsi top zöld szállodák CSR értékeinek és tevékenységének vizsgálata

Szerzők

  • Katalin Ásványi Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Hager Chaker Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Ákos Varga Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n1.1

Kulcsszavak:

CSR, fenntarthatóság, szállodák, value-action gap, vendégértékelés

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy összevessük a szállodák weblapjain és vendégértékeléseiben megjelenő CSR4 tartalmakat. Kutatási eredményeink körvonalazzák a szállodák CSR tevékenysége és a valós fogyasztói tapasztalatok közötti különbséget, vagyis az úgynevezett value-action gap-et (VAG). A vizsgálatot a TripAdvisor listája szerinti párizsi top 10 zöld szálloda körében végeztük. Tartalomelemzéssel értékeltük a szállodák weblapjain elérhető CSR információkat, valamint megvizsgáltunk a TripAdvisoron összesen 8974 db szállodai vendégvéleményt, melyből 156 db vendégértékelés volt CSR tevékenységet minősítő visszajelzés. A kutatás eredménye rámutatott arra, hogy a szállodák eltérő részletességgel tájékoztatják honlapjaikon a vendégeket a CSR tevékenységeikről. A kommentek túlnyomórészt pozitív véleményt alkottak az egyes CSR kategóriákban, azonban nem minden témakör jelent meg. A kutatás eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak a hotelek CSR stratégiájának kiépítéséhez.

Hivatkozások

ADEDEJI, B. S. – POPOOLA O. M. J. – ONG, T. S. (2017): National culture and sustainability disclosure practices: a literature review. Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance. 1(1). pp. 26–50. https://doi.org/10.32890/ipjaf.2017.1.1.6

AL-AOMAR, R. – HUSSAIN, M. (2017): An assessment of green practices in a hotel supply chain: A study of UAE hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management. 32. pp. 71–81. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.04.002

ALBERT TÓTH A. (2016): Fenntarthatóság és környezetvédelem a szállodaiparban. Területfejlesztés és innováció. 10(3). pp. 16–29.

ALLES, M. T. F. – MARQUES, R. C. (2011): Corporate Social responsibility in the hotel sector : a Scientific Literature Review. Cuadernos d e Tu r i s m o. 28. pp. 235–236.

ÁSVÁNYI K. – KOMÁR Z. (2018a): Érték-e zöldnek lenni?: Zöld szállodák és vendégeik. Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányok. 3(1). pp. 20–33.

ÁSVÁNYI K. – KOMÁR Z. (2018b): Zöld szálloda, örökzöld imázs – A „zöld” mint minőség és minősítés kommunikációjának elemzése fogyasztói visszajelzések és szállodai honlapok vizsgálata alapján. In: Józsa L. – Korcsmáros E. – Seres Huszárik E. (szerk.): A hatékony marketing. EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Selye János Egyetem, Komárom. pp. 265–276.

BAKER, M. A. – DAVIS, E. A. – WEAVER, P. A. (2014): Eco-friendly attitudes, barriers to participation, and differences in behavior at Green Hotels. Cornell Hospitality Quarterly. 55(1). pp. 89–99. https://doi.org/10.1177/1938965513504483

BJÖRNEFORS, E. – KJELLSSON, L. (2014): Hospitality and sustainability: A case-study and comparison of the sustainability work by hotels in the Gothenburg area. University of Gothenburg.

BOCKEN, N. (2017): Business-led sustainable consumption initiatives: impacts and lessons learned. Journal of Management Development. 36(1). pp. 81–96. https://doi.org/10.1108/JMD-10-2014-0136

BRUNS-SMITH, A. – CHOY, V. – CHONG, H. – VERMA, R. (2015): Environmental sustainability in the hospitality industry: best practices, guest participation, and customer satisfaction. Cornell Hospitality Report. 15(3). pp. 6–16.

BRYMAN, A. – BELL, E. (2015): Business Research Methods. New York: Oxford University Press.

CALDAS, M. M. – SANDERSON, M. R. – MATHER, M. – DANIELS, M. D. – BERGTOLD, J. S. – AISTRUP, J. – STAMM, J. L. H. – HAU KOS, D. – DOUGLAS-MANKIN, K. – SHESHUKOV, A. Y. – LOPEZ-CARR, D. (2015): Opinion: Endogenizing culture in sustainability science research and policy. Proceedings of the National Academy of Sciences. 112(27). pp. 8157–8159. https://doi.org/10.1073/pnas.1510010112

CHAN, E. S. W. (2013): Managing green marketing: Hong Kong hotel managers’ perspective. International Journal of Hospitality Management. 34. pp. 442–461. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.12.007

CHERAPANUKORN, V. – FOCKEN, K. (2014): Corporate Social Responsibilty (CSR) and Sustainability in Asian Luxury Hotels: Policies, Practices and Standards. Asian Social Science. 10(8). pp. 198–209. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v10n8p198

COLES, T. – FENCLOVA, E. – DINAN, C. (2015): Responsibilities, Recession and the tourism sector: Perspectives on CSR Among low-fares airlines during the economic downturn in the United Kingdom. University of Exeter Business School.

DE GROSBOIS, D. (2012): Corporate social responsiblity reporting by the global hotel industry: commitment, initiatives and performance. International Journal of Hospitality Management. 31(3). pp. 896–905. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.10.008

DUROVIC, M. – JAKOVIC, B. – TUBIC, D. (2015): Hotel Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. The Macrotheme Review. 4(6). pp. 50–61.

ETTINGER, A. – GRABNER-KRAUTER, S. – TERLUTTER, R. (2018): Online CSR communication in the hotel industry: Evidence from small hotels. International Journal of Hospotatlity Management. 68. pp. 94–104. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.09.002

GARAY, L. – FONT, X. (2012): Doing good to do well? Corporate Social responsibility reasons, practices and impacts in small and medium accommodation enterprises. International Journal of Hospitality Management. 31(2). pp. 329–337. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.04.013

GUSTIN, M. – WEAVER, P. (1996): Are hotels prepared for the environmental consumer? Journal of Hospitality and Tourism Research. 20(2). pp. 1–14. https://doi.org/10.1177/109634809602000201

GYURÁCZ-NÉMETH, P. (2014): A magyar szállodák környezettudatos innovációi. Turizmus Bulletin. 16. 3-4. pp. 68-75.

HOLCOMB, J. L. – UPCHURCH, R. S. – OKUMUS, F. (2017): Corporate social responsibility: What are top hotel companies reporting? International Journal of Contemporary Hospitality Management. 19(6). pp. 461–475. https://doi.org/10.1108/09596110710775129

HSIEH, Y. C. (2012): Hotel companies’ environmental policies and practices: A content analysis of their web pages. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 24(1). pp. 97–121. https://doi.org/10.1108/095961112

INOUE, Y. – LEE, S. (2011): Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism related industries. Tourism Management. 32(4). pp. 790–804. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.019

JOGDAN, B. – SAWANT, M. (2018): Online corporate social responsibility reportings of leading hotel groups in India: A qualitative content analysis. International Journal of Tourism and Travel. 11(1-2). pp. 8–17.

KANG, K. H. – LEE, S. – YOO, C. (2016): The effect of national culture on corporate social responsibility in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28(8). pp. 1728–1758. https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2014-0415

KRIPPENDORF, K. (2012): Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Thousand Oak, CA: Sage Publication.

LENZEN, M. – SUN, Y.-Y. – FAT U R AY, F. – TING, Y.-P. – GESCHKE, A. – MALIK, A. (2018): The carbon footprint of global tourism. Nature Climate Change. 8. pp. 522–528. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x

MARTÍNEZ, P. – DEL BOSQUE, I. R. (2013): CSR and customer loyalty: The roles of trust, customer identification with the company and satisfaction. International Journal of Hospitality Management. 35. pp. 89–99. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.05.009

MARTÍNEZ, P. – PÉREZ, A. – DEL BOSQUE, I. R. (2014): Exploring the role of CSR in the organizational identity of hospitality companies: A case from the Spanish tourism i ndu st ry. Journal of Business Ethics. 124(1). pp. 47– 6 6. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1857-1

MILLAR, M. – BALOGLU, S. (2008): Hotel Guests’ Preferences for Green Hotel Attributes.Proceedings of the European Council for Hotel, Restaurant, and Institutional Education Conference, Dubai, United Arab Emirates.

OZDIPCINER, N. S. – CEYLAN, S. – S OY DA S, M. E. (2016): The Use Of Green Star Certificates As A Marketing Tool On Hotel Websites. European Scientific Journal. 2016 /Special/ edition. pp. 70–81.

PRISZINGER K. – GYURÁCZ-NÉMETH P. (2015): Társadalmi felelősségvállalás a hazai wellness szállodák körében – innovatív megoldások a klímaváltozás hatásaira. Területfejlesztés és innováció. 9(2). pp. 3–11.

ROBIN, C. F. – VALENCIA, J. C. – MUÑOZ, G. J. – MARTÍNEZ, D. Y. (2016): Attitude and behavior on hotel choice in function of the perception of sustainable practices. Tourism & Management Studies. 12(1). pp. 60–66. http://dx.doi.org/10.18089/tms.2016.12106

ROWE, K. (2018): Hoteliers’ Perceptions of sustainable practices on small hotel optimization: a phenomenology inquiry. Walden Dissertations and Doctoral Studies Collection. Walden University.

SHELDON, P. J. – PARK, S. Y. (2011): An exploratory study of corporate social responsibility in the U.S. travel industry. Journal of Travel Research. 50(4). pp. 392–407. https://doi.org/10.1177/0047287510371230

TURNER, J. (2010): Sustainability and corporate social responsibility in hospitality. Sauder School of Business. UBC.

VEJSELI, S. – PERSSON, J. (2013): Attitude and behaviour – a study of consumers’ explanations for the gap in between. Lund University.

WANG, C. (2017): The influence of corporate social responsibility and star rating on Chinese Hotels’ Occupancy Rates. Walden Dissertations and Doctoral Sudies. Walden University.

WEBER, R. P. (1985): Basic Content Analysis. Newbury Park, CA: Sage.

YI, S. – LI, X. – JAI, T. M. (2018): Hotel guests’ perception of best green practices: A content analysis of online reviews. Tourism and Hospitality Research. 18(2). pp. 191–202. https://doi.org/10.1177/1467358416637251

Internetes források

CASSETINA, J. (2014): TripAdvisor announces the 10 highest-ranked green hotels in the U.S.https://tripadvisor.mediaroom.com/2014-04-16-TripAdvisor-Announces-The-10-Highest-Rated-Green-Hotels-In-The-U-S, Letöltve: 2019. augusztus 7.

EUROPE HOTEL PARIS: http://www.europehotelparis.com/hotel

FIRST HOTEL (2019). First Hotel Reisen. https://www.firsthotels.com/hotels/sweden/stockholm/first-hotel-reisen/?sessionGUID=2c2dc984-5770-a551-6c33-847aa83de1d9%2C2c2dc984-5770-a551-6c33-847aa83de1d9&webSyncID=e395594c-763e-7884-9b65-bc90ab29d045, Letöltve: 2019. augusztus 7.

HARRISON, K. (2014): Green hotels are leading the pack on TripAdvisor. https://www.forbes.com/sites/kateharrison/2014/06/20/green-hotels-are-leading-the-pack-on-tripadvisor/#79e2bb672917, Letöltve: 2019. augusztus 7.

HILTON (2018): Hilton Commits to cutting environmental footprint in half and doubling social impact investment. https://newsroom.hilton.com/corporate/news/hilton-commits-to-cutting-environmental-footprint-in-half-and-doubling-social-impact-investment, Letöltve: 2019. augusztus 7.

HOTEL RIVERTON (2019): Hotel Riverton’s environmental policy. https://www.riverton.se/en/our-environmental-policy, Letöltve: 2019. augusztus 7.

IEA (International Energy Agency) (2018): World Energy Outlook 2018. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018, Letöltve: 2019. augusztus 7.

SMITH, C. (2018): 35 Amazing TripAdvisor Statistics and Facts. https://expandedramblings.com/index.php/tripadvisor-statistics/, Letöltve: 2019. augusztus 7.

TRIPADVISOR (2019): TripBarometer 2 017/1 8 .Global report. https://mk0tainsights9mcv7wv.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018/10/TripBarometer-2017-2018.pdf, Letöltve: 2019. augusztus 7.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-03-25

Hogyan kell idézni

Ásványi, K., Chaker, H., & Varga, Ákos. (2020). „Szép szavak, jó tettek?” A párizsi top zöld szállodák CSR értékeinek és tevékenységének vizsgálata. Turizmus Bulletin, 20(1), 4–14. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n1.1

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok