A magyar lakosság utazási szokásai 2018 májusa és 2019 júniusa között

Szerzők

  • Attila Rácz Szegedi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.5

Kulcsszavak:

utazási döntés, utazási szokások, turisztikai célú utazások

Absztrakt

A Magyar Turisztikai Ügynökség és jogelődje folyamatosan, 2000 és 2006 között évente, 2006 és 2016 között kétévente, vizsgálta a magyar lakosság utazási szokásait egy-egy nagymintás reprezentatív kérdőíves adatfelvétellel. A kutatás célja, hogy feltárja a magyar háztartások utazásokkal kapcsolatos szokásait, attitűdjeit, valamint feltérképezze az egyes utazásokkal kapcsolatosan felmerülő igényeket és az utazási tapasztalatok kapcsán regisztrált elégedettséget. Elemzésünk során a 2019-ben készült adatfelvétel főbb eredményeit mutatjuk be.

Hivatkozások

COHEN, E. (1974): Who is a tourist? A conceptual clarification. The Sociological Review. 22(4). pp. 527–555. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507.x

DANN, G. M. (1977): Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research. 4(4). pp. 184–194. https://doi.org/10.1016/0160-7383(77)90037-8

GUTH L. (2013): Turisztikai termék. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

JÁSZBERÉNYI M. (2014): A kulturális turizmus sokszínűsége. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Kft.

KOPÁNYI M. (2002): Mikroökonómia. Budapest: KJK-Kerszöv Kiadó Kft.

KOPÁTSY S. (1992): A fogyasztói társadalom közgazdaságtana. Budapest: Privatizációs Kutatóintézet.

LENGYEL M. (1986): A turizmus állandó és új tényezői, valamint motivációi. Doktori értekezés. Budapest.

LENGYEL M. (2004): A turizmus általános elmélete. Budapest: Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája.

MICHALKÓ G. (2007): A turizmuselmélet alapjai. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia. Budapest: Akadémiai Kiadó Kft.

MILL, R. – MORISON, A. M. (1985): The tourism system. New Jersey: Prentice Hall.

PEARCE, P. L. (1993): Fundamentals of tourist motivation. In: Pearce, D. – Butler, R. (eds): Tourism research: Critiques and Challenges.London: Routledge and Kegan Paul. pp. 85–105.

PLOG, S. C. (1974): Why destination areas rise and fall in popularity. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 14(4). pp. 55–58. https://doi.org/10.1177/001088047401400409

SHARPLEY, R. (1994): Tourism, Tourist & Society. Huntingdon: ELM Publications.

UYSAL, M. – HAGAN, L. (1993): Motivation of pleasure travel and tourism. In: Khan, M – Olsen, M. – Var, T. (eds): Encyclopedia of Hospitality and Tourism. New York: Van Nostrand Reinhold. pp. 798–810.

ZALAI E. (2000): Matematikai közgazdaságtan.Budapest: KJK KERSZÖV Kiadó Kft.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-08

Hogyan kell idézni

Rácz, A. (2020). A magyar lakosság utazási szokásai 2018 májusa és 2019 júniusa között. Turizmus Bulletin, 20(2), 42–51. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely