A falusi gasztrofesztiválok iránti kereslet és kínálat vizsgálata dél-alföldi példák alapján

Szerzők

  • Bettina Tóth Szegedi Tudományegyetem
    Hungary
  • Gábor Hegedűs Szegedi Tudományegyetem
    Hungary
  • Bertalan Pusztai Szegedi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n3.3

Kulcsszavak:

falusi gasztrofesztivál, stakeholderek, kereslet-kínálat elemzése, Dél-Alföld tervezésistatisztikai régió

Absztrakt

A gasztrofesztiválok jelentősége világszerte és Magyarországon is növekszik. Település- és turizmusfejlesztési szerepük ellenére tudományos vizsgálatuk kevésbé elterjedt, ami a falusi gasztrofesztiválokra különösen jellemző. Kutatásunkban a Dél-Alföld tervezési-statisztikai régióban vizsgáljuk a gasztrofesztiválok jellemzőit, az ilyen fesztiválok iránti keresletet és ezek kínálatát esettanulmányi megközelítésben. A különböző stakeholderek (szervezők, helyi látogatók és turisták) turisztikai keresletet és kínálatot alakító szerepét és hatását kvalitatív módszerrel kutatjuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a fesztiválok nagy kínálata és célcsoportjaik változó igényei hatására a szervezők megújítási válsággal néznek szembe. Emiatt indokolt a közösség nagyobb arányú bevonása a stratégiai tervezésbe, ami nélkül a falusi gasztrofesztiválok megrendezése várhatóan konfliktusokba fog ütközni.

Hivatkozások

ALVES, H. M. B. – CERRO, A. M. C. – MARTINS, A. V. F. (2010): Impacts of small tourism events on rural places. Journal of Place Management and Development. 3(1). pp. 22–37. https://doi.org/10.1108/17538331011030257

ÁSVÁNYI K. – MITEV A. – JÁSZBERÉNYI M. – MERT M. (2019): Családok fesztiválélménye – két családbarát fesztivál elemzése. Turizmus Bulletin. 19(3). p p. 3 0 – 3 7.

BERTELLA, G. (2017): Running, walking, wining and dining in the Chianti countryside: the development of an active eno-gastronomic event and the changing role of the stakeholders. In: Cavicchi, A. – Santini, C. (eds): Food and Wine Events in Europe: A Stakeholder Approach. Routledge, London–New York. pp. 100–109. https://doi.org/10.4324/9781315796901

BIAETT, V. (2017): Organic festivity: A missing element in organic festival. In: Jepson, A. – Clarke, A. (eds): Exploring community festivals and events. Routledge, London–New York. pp. 1 7– 2 7. https://doi.org/10.4324/9781315776569

BODNÁR D. (2016): Környezeti és szociokulturális fenntarthatóság a fesztiválturizmusban. In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. (szerk.): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 55–66. https://doi.org/10.1556/9789634540083

CSURGÓ B. (2014): A vidék nosztalgiája. Kulturális örökség, turizmus- és közösségszervezés három észak-alföldi kistérségben. socio.hu. 2. pp. 1–20. DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2014.2.1

FEHÉR I. – KÓRÓDI M. (2008): A vidéki turizmus fejlesztése. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest.

GETZ, D. (2017): Food and wine events as permanent institutions. In: Cavicchi, A. – Santini, C. (eds): Food and Wine Events in Europe: A Stakeholder Approach. Routledge, London–New York. pp. 54–70. https://doi.org/10.4324/9781315796901

HALL, C. M. – GÖSSLING, S. (2016): From food tourism and regional development to food, tourism and regional development: themes and issues in contemporary foodscapes. In: Hall, C. M. – Gössling, S. (eds): Food tourism and regional development. Routledge, London–New York. pp. 3 – 5 7. https://doi.org/10.4324/9781315691695

HORVÁTH A. – JÓNÁS-BERKI M. – SZEIDL K. – AUBERT A. (2016): Nemzetiségi gasztrofesztiválok a Dél-Dunántúlon –stifoldertől a babfőző fesztiválig. Tu r i sz t i k a i és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 1(1). pp. 33–45.

KALKSTEIN-SILKES, C. – CAI, L. A. – LEHTO, X. Y. (2008): Conceptualizing festival-based culinary tourism in rural destinations. In: Hall, C. M. – Sharples, L. (eds): Food and wine festivals and events around the word. Butterworth Heinemann, Oxford. pp. 80–92. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-8380-7.00004-X

KÓRÓDI M. – BAKOS R.-NÉ (2017): A gasztrofesztiválok, mint élménygazdasági termékek változatossága és választékossága. Gradus. 4(2). pp. 479–486.

KULCSÁR N. (2016): A szennai hurkafesztivál sikertörténete. In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. (szerk.): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 227–233. https://doi.org/10.1556/9789634540083

MAGYAR TURIZMUS ZRT. (2013): Bor és gasztronómia mint turisztikai termék. Turizmus Bulletin. 15(1). pp. 45–49.

PUSZTAI B. (2003): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. In: Pusztai, B. (szerk.):Megalkotott hagyományok és falusi turizmus/Invented Traditions and Village Tourism: A pusztamérgesi eset/The Pusztamérges Case. JATEPress Kiadó, Szeged. pp. 9–21.

PUSZTAI B. (2007): „Bajászlé”. Identitás, kanonizáció és márkázás a bajai népünnepélyen. In: Pusztai B. – Neill M. (szerk.): Turizmus, fesztiválok és helyi identitás. University of Edinburgh, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. Edinburgh–Szeged. pp. 7–2 5.

PUSZTAI B. (2020): A rurális fesztiválszcéna a közösségi fesztiválok és a tervezett események keresztútján. In: Dobák J. – R. Nagy J. (szerk.): DOCENDO DISCIMUS. A 60 esztendős Kotics József köszöntése. Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc. pp. 323–332.

QUINN, B. (2018): Festivals and social sustainability. In: Mair, J. (ed): The Routledge Handbook of Festivals. Routledge, London–New York. pp. 53 – 61. https://doi.org/10.4324/9781315186320

SULYOK J. (2016): A magyarországi fesztiválturizmus országos szintű marketingje. In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. (szerk.): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 97–106. https://doi.org/10.1556/9789634540083

SULYOK J. – SZIVA I. (2009) A fesztiválturizmus nemzetközi és hazai tendenciái. Turizmus Bulletin. 13(3). pp. 3 –13.

SÜLI D. – MARTYIN Z. (2017): A közösségi média szerepe a fesztiválturizmusban – a Szegedi Ifjúsági Napok és a Green Future példáján. Turizmus Bulletin. 17(3–4). pp. 24–32.

SZABÓ G. – ZÁVODI B. (2018): The wine tourism of Hungary from the point of festivals. Journal of Tourism and Hospitality Management. 4(4). pp. 74–83.

TIMOTHY, D. J. – PENA, M. (2016): Food festivals and heritage awareness. In: Timothy, D. J. (ed): Heritage cuisines: traditions, identities andtourism. Routledge, London–New York. pp. 148–165. https://doi.org/10.21747/21832242/litcomp-39rec6

VÁSÁRHELYI T. (2016): A fesztiválturizmus szinergiái. In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. (szerk.): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 44–54. https://doi.org/10.1556/9789634540083

ZÁTORI A. (2016): A fesztiválturizmus elméleti aspektusai. In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. (szerk.): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 15–33. https://doi.org/10.1556/9789634540083

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-21

Hogyan kell idézni

Tóth, B., Hegedűs, G., & Pusztai, B. (2020). A falusi gasztrofesztiválok iránti kereslet és kínálat vizsgálata dél-alföldi példák alapján. Turizmus Bulletin, 20(3), 24–33. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n3.3

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok