A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére

Szerzők

  • Anett Tőzsér Nemzetstratégiai Kutatóintézet
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.6

Kulcsszavak:

Délvidék, Vajdaság, Szerbia, határ menti, turisztikai projektek

Absztrakt

Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja azoknak a határ menti turisztikai projekteknek az eredményeit és hatásait, amelyek szerb–magyar viszonylatban valósultak meg a 2014 és 2020 közötti európai uniós támogatási időszakban. A vizsgálatokat részben szakirodalmi kutatással, részben pedig azoknak az interjúknak a segítségével végeztük el, amelyeket a térségre jellemző turisztikai termékekhez kapcsolódó jelentősebb projektek vezetőivel készítettünk. A vizsgálatok során azt tártuk fel, hogy a fenti projektek által kitűzött célok és eredmények hogyan és milyen mértékben segítik a Vajdaság turisztikai fejlődését. A kutatás megmutatta, hogy a projektek által érintett településeken kiugró fejlődés ugyan nem történt, azonban az uniós források nélkül ez a fejlődés kisebb mértékű lenne. Elmondható, hogy a turisztikai források mindenképpen fejlődési alternatívát jelentettek a kisebb méretű települések számára, és hogy a támogatott projektek jelentős hatást gyakoroltak egy-egy település mikroközösségének életére, a szorosabb együttműködések kialakítására.

Hivatkozások

BARANYI B. (2014): Adalékok a határ mentiség újraértelmezéséhez Magyarországon. Deturope. 6(2). pp. 26–45.

HORVÁTH GY. – LELKES G. (2010): Területi kohézió a Kárpát-medencében: trendek és teendők. In: Bitskey B. (szerk.): Határon túli magyarság a 21. században. Köztársasági Elnöki Hivatal. pp. 233–262

RICZ A. (2012): A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére – az ezeken alapuló területi fejlődések továbbfejlesztésének lehetőségei. In: G. Fekete É. (szerk.): Észak- Magyarországi Stratégiai Füzetek. 9(1). Miskolc. pp. 90–103.

RICZ A. (2016): A határon átívelő európai uniós finanszírozású programok hatásai és területi dimenziói Vajdaságban. In: Gábrity Molnár I. (szerk.): Kutatások sodrásában. Magyarságkutató Tudományos Társaság. Szabadka. pp. 167–180.

RICZ A. (2018): A határon átívelő programok hatásai a Vajdaság területi fejlődésére. Tér és Társadalom. 32(1). pp. 161–179.

TŐZSÉR A. (2020): A magyar turizmus Kárpát-medencei szintű kiterjesztésének indokoltsága és lehetőségei. In: Berghauer S. et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép- Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. RIK-U Kft. Ungvár. pp. 373–381.

Internetes források

DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME 2014–2020: https://keep.eu/programmes/63/, Letöltve: 2020. július 21. INTERREG IPA CBC: http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/projects, Letöltve: 2020. július 21.

MICHALKÓ G. (szerk.) (2011): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Turisztikai_termektervezes_es_fejlesztes/index.html, Letöltve: 2020. július 20.

OECD (2020): Tackling Coronavirus (COVID-19). Contributing to a global effort. The COVID-19 Crisis in Serbia. https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Serbia.pdf, Letöltve: 2020. október 5.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-08-21

Hogyan kell idézni

Tőzsér, A. (2021). A Magyarország és Szerbia közti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére. Turizmus Bulletin, 21(2), 55–63. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.6

Folyóirat szám

Rovat

Műhely