Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?)

Szerzők

  • Gabriella Nod Pécsi Tudományegyetem
    Hungary
  • Andrea Mókusné Pálfi
    Hungary
  • Antal Aubert Pécsi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.5

Kulcsszavak:

TDM, válságkezelés, COVID-19, desztináció menedzsment

Absztrakt

A COVID-19 turisztikai hatásait vizsgáló kutatások sora jelent meg az elmúlt időszakban, melyek leginkább az átalakuló utazói preferenciákat vizsgálják (Güliz Uğur–Akbiyik 2020, VARGAS 2020, Li–Ito 2021, UKPABI et al. 2021), ugyanakkor a frissen megjelent publikációk nem foglalkoznak a jó gyakorlatokkal, a válságkezelésre vonatkozó stratégiák megosztásával és a közös gondolkodással a turizmus nyitást követő újraélesztése kapcsán. Ezért szeretnénk az elsők között megosztani a magyar turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek körében végzett felmérésünk eredményeit, melyek segíthetik az egyes szervezetek közti tapasztalat- és információcserét, valamint értékes gondolatokkal járulhatnak hozzá a stratégiai tervezéshez is. A világjárvány okozta válság több gazdasági ágazatot is jelentősen érintett, a turizmusra gyakorolt negatív hatásaira számos példát látunk már most. Az egyes turisztikai szereplőkre nagy nyomás nehezedik a kialakult helyzetben, így többek között a TDM szervezetek munkáját is a járvány határozza meg. Tanulmányunk rávilágít arra, hogy a járvány hatására hozott intézkedések hogyan hatottak a TDM szervezetek működésére, milyen új feladatok jelentek meg a tevékenységükben, hogyan tudnak segíteni tagjaiknak a korlátozások ideje alatt, és hogy egyáltalán hogyan tekintenek a jövőbe.

Hivatkozások

AUBERT A. – BARCZA A. – GONDA T. – HORVÁTH Z. – PÁLFI A. (2017): Paradigmaváltás(ok) a magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében. Turizmus Bulletin. 17(1–2). pp. 15–25.

AUBERT A. – BERGHAUER S. – BETÁK N. – MÓKUSNÉ PÁLFI A. – NOD G. (2021): Turisztikai szervezetek online marketingtevékenységének vizsgálata – A szlovák-magyar-ukrán (kárpátaljai) példa. In: Aubert A. (szerk.): Interregionális kutatási eredmények a turizmusban: örökségvédelem, intézményrendszer, helyi termékek (Hun-Au-Slo-Ukr). PTE TTK FFI Turizmus Tanszék, Pécs. pp.49–90.

BENJAMIN, S. – DILLETTE, A. – ALDERMAN, D. H. (2020): “We can’t return to normal”: committing to tourism equity in the post-pandemic age. Tourism Geographies. 22(3). pp. 476–483. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759130

BIEGER, T. (2005): Management von Destinationen – Lehr- und Handbücher zu Tourismus. Verkehr und Freizeit. 6. Auflage. Oldenbourg Verlag, München-Wien.

BROUDER, P. (2020): Reset redux: possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. Tourism Geographies. 22(3). pp. 484–490. DOI: 10.1080/14616688.2020.1760928

GALVANI, A. – LEW, A. A. – PEREZ, S. M. (2020): COVID-19 is expanding global consciousness and the sustainability of travel and tourism. Tourism Geographies. 22(3). pp. 567–576. DOI: 10.1080/14616688.2020.1760924

GÖSSLING, S. – SCOTT, D. – HALL, M. (2021): Pandemics, tourism and global change: rapid assessment of Covid-19. Journal of Suistainable Tourism. 29(1). pp. 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

GÜLIZ UĞUR, N. – AKBIYIK, A. (2020): Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism Management Perspectives. 36. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744.

ITANI, S. O. – HOLLEBEEK, D. L. (2021): Light at the end of the tunnel: Visitors’ virtual reality (versus in-person) attraction site tour-related behavioral intentions during and post- COVID-19. Tourism Management. 84. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104290

KIM, K. – BONN, A. M. – CHO, M. (2021): Clean safety message framing as survival strategies for small independent restaurants during the COVID-19 pandemic. Journal of Hospitality and Tourism Management. 46. pp. 423–431. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.016

LENGYEL M. (2008): TDM Működési Kézkönyv. Heller Farkas Főiskola, Budapest.

LI, S. R – ITO, N. (2021): “Nothing Can Stop Me!” Perceived Risk and Travel Intention Amid the COVID-19 Pandemic: A Comparative Study of Wuhan and Sapporo. In: Wörndl, W. – Koo, C. – Stienmetz, J. L. (eds): Information and Communication Technologies in Tourism 2021. Springer, Cham. pp. 490–503. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_47

PÁLFI A. – BARCZA A.– AUBERT A. (2017): Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek szerepe a desztinációk imázsának és arculatának kialakításában. Prosperitas. 4(2). pp. 57–69.

PECHLANER, H. – TRETTER, M. (2017): Az alapkompetenciától a termékig – Innováció a desztinációban stratégiai termékfejlesztés révén. Prosperitas. 4(2). pp. 44–56.

PECHLANER, H. – WEIERMAIR, K. (1999): Destinations Management. Führung und Vermarktung von touristischen Zielgebieten. Linde Verlag, Wien.

PETTY, R. E. – CACIOPPO, J. T. (1986): The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances in Experimental Social Psychology. 19. pp. 123–205.

PISKÓTI I. (2017): A desztinációmarketing hatékonysága: modellek, mérések, trendek és eszközök. Prosperitas. 4(2). pp. 7–43.

PORTER, M. E. (2000): Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quaterly. 1. pp. 15–34.

RAFFAY Z. (2020): A COVID-19 járvány hatása a turisták fogyasztói magatartásának változására. In: Ercsey I. (szerk.): Marketing a digitalizáció korában: Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXVI. Országos konferenciájának előadásai. Széchenyi István Egyetem, Győr. pp. 347–356.

SCHIOPU, F. A. – HORNOIU, I. R. – PADUREAN, A. M. – NICA, A. M. (2021): Virus tinged? Exploring the facets of virtual reality use in tourism as a result of the COVID-19 pandemic. Telematics and Informatics. 60. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101575

SHARMA, D. G. – THOMAS, A. – PAUL, J. (2021): Reviving Tourism Industry Post-Covid-19: A Resilience-Based Framework. Tourism Management Perspectives. 37. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786

UKPABI, D. – OLALEYE, S. – KARJALUOTO, H. (2021): Factors Influencing Tourists’ Intention to Use COVID-19 Contact Tracing App. In: Wörndl, W. – Koo, C. – Stienmetz, J. L. (eds): Information and Communication Technologies in Tourism 2021. Springer, Cham. pp. 504–516. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_48

VARGAS, A. (2020): Covid-19 crisis: a new model of tourism governance for a new time. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 12(6). pp. 691–699. https://doi.org/10.1108/WHATT-07-2020-0066

WUT, M. T. – XU, B. J. – WONG, S. (2021): Crisis management research (1985–2020) in the hospitality and tourism industry: A review and research agenda. Tourism Management. 85. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104307.

Internetes források

Bdpst24.hu online magazin (2020): Turisztikai trendek Magyarországon: mire kerestünk a koronavírus-járvány idején. https://bdpst24.hu/2020/11/04/turisztikai-trendek-magyarorszagon-mire-kerestunk-a-koronavirus-jarvany-idejen/, Letöltve: 2020. december 17.

JLL (Jones Lang LaSalle) (2021): Tourism management and destination recovery through the crisis. https://www.joneslanglasalle.co.jp/en/views/tourism-management-and-destination-recovery-through-the-crisis, Letöltve: 2021. március 10.

MAGYAR KÖZLÖNY (2021): A válsághelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos kormányrendeletek 2020-2021 között. https://magyarkozlony.hu/, Letöltve: 2021. március 29.

MTDMSZ (MAGYAR TDM SZÖVETSÉG) (2017): Alapszabály. https://tdmszovetseg.eu/goroalef/2020/12/Alapszab%C3%A1ly_%C3%BAj-180228.pdf, Letöltve: 2021. március 19.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2020): Belföldi turisztikai kampány. https://koronavirus.gov.hu/cikkek/mtu-magyarorszag-visszavar-elindult-belfoldi-kampany, Letöltve: 2021. március 2.

PANYOR Á. – GYŐRINÉ KISS E. – HERBÁLY K. (2010): Desztináció és marketing menedzsment. TÁMOP. Szeged. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0034_desztinacio_es_marketing_men_jegyzet/desztinacio_es_marketing_menedzsment_jegyzet_2_2.html, Letöltve: 2021. március 19.

UNWTO (World Tourism Organization) (2021): https://www.unwto.org/taxonomy/term/347, Letöltve: 2021. március 5.

WHO (World Health Organization) (2020): https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19, Letöltve: 2021. március 16.

WORLDOMETERS (2021): https://www.worldometers.info/coronavirus, Letöltve: 2021. március 29.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-08-21

Hogyan kell idézni

Nod, G., Mókusné Pálfi, A., & Aubert, A. (2021). Kispadra ültetett desztinációmenedzsment a pandémia félidejében(?). Turizmus Bulletin, 21(2), 43–54. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely