Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében

Szerzők

  • Eszter Madarász Pannon Egyetem
    Hungary
  • Judit Sulyok Pannon Egyetem
    Hungary
  • Éva Szmulai Pannon Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.3

Kulcsszavak:

helyi termék, kereslet, Balaton, turizmus

Absztrakt

Napjainkban egyre több figyelmet kap az egészség, az egészséges életmód, melynek szerves része az egészséges, helyi alapanyagokra épülő étkezés. A nem élelmiszer jellegű termékek esetében is reneszánszát éljük a helyben, kis mennyiségben készült produktumoknak. Mindezen tendenciák éreztetik hatásukat a Balaton térségében: az elmúlt években zajlott fejlesztések kedveznek a helyi termékek iránti kereslet növekedésének – az igényeket a vendéglátóhelyek, a piacok és a fesztiválok autentikus termékekkel, szolgáltatásokkal, jó minőségű ajándéktárgyakkal igyekeznek kielégíteni. A helyi termékek autentikusan reprezentálhatják a célterületet, támogatják a fenntartható termelést és fogyasztást, és a turisztikai élménynek is van egy kézzelfogható eleme. Kutatásunk fókuszában a Balatont turisztikai céllal felkeresők állnak. A kvantitatív megkérdezés azt vizsgálta, hogy az utazók számára a helyi termékek mennyire vonzóak, vásárolnak-e és ha igen, hol az utazás során. Az utazók háromnegyede 2-3 helyi terméket vásárolt a Balatonnál, a termék típusától függően eltérő helyszíneken. A vásárlás helyszínét megvizsgálva arra teszünk javaslatokat, hogy a helyi termékek esetében az értékesítési csatornák közül milyen kombinációk alkalmazhatóak leghatékonyabban a nyári időszakban pihenési, kikapcsolódási céllal a Balatonhoz utazó látogatók körében.

Hivatkozások

BARNA F. K. – BAUERNÉ GÁTHY A. – KOVÁCS B. – SZAKÁLY Z. (2018): Az alternatív étrendet követők helyi termékek vásárlásához kapcsolódó attitűdjei. Táplálkozásmarketing. 5(2). pp. 3–15. https://doi.org/10.20494/TM/5/2/1

BARRIONUEVO, A. C. – BERNAT, E. E. – VELARDE, J. I. (2018): We recovered food heritage, and then? Value enhancement and promotion of local agri-food products in Argentina and Spain. British Food Journal. 121(12). pp. 3168–3180. https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2018-0711

BOLEY, B. B. – MAGNINI, V. P. – TUTEN, T. L. (2013): Social media picture posting and souvenir purchasing behavior: Some initial findings. Tourism Management. 37. pp. 27–30. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.020

CAVE, J. – JOLLIFFE, L. – BAUM, T. (eds) (2013): Tourism and Souvenirs: Glocal Perspectives on the Margins. Clevedon, UK, Channel View.

ČINJAREVIĆ, M. – PESTEK, A. (2014): Tourist perceived image of local cuisine: the case of Bosnian food culture. British Food Journal. 116(11). pp. 1821–1838. DOI: 10.1108/BFJ-01-2014-0046

DUNN, A. – WICKHAM, M. (2016): Craft brewery tourism best-practices: A research agenda. Annals of Tourism Research. 56(6). pp. 140–142. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.10.009

FEHÉR I. (2007): A közvetlen élelmiszerértékesítés marketing lehetőségei és vidékfejlesztési sajátosságai. A Falu. 22(1). pp. 55–62.

FU, Y. – LIU, X. – WANG, Y. – CHAO, R. (2018): How experiential consumption moderates the effects of souvenir authenticity on behav- ioral intention through perceived value. Tourism Management. 69. pp. 356–367. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.06.023

GARNER, B. – AYALA, C. (2019): Regional tourism at the farmers’ market: consumers’ preferences for local food products. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 13(1). pp. 37–54. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-07-2018-0095

GONDA T. (2014): A helyi termékek turisztikai hasznosítása – a vidékfejlesztés új lehetősége. A Falu. 29(1). pp. 17–23.

HINEK M. (2017): A push és a pull motivációk szerepe a magyarok szabadidős utazásai során. Turizmus Bulletin. 17(1–2). pp. 5–14.

HUME, D. (2013): Tourism art and souvenirs: The material culture of tourism. Routledge.

KASTENHOLZ, E. – EUSEBIO, C. – CARNEIRO, M. J. (2016): Purchase of local products within the rural tourist experience context. Tourism Economics. 22(4). pp. 729–748. https://doi.org/10.1177/1354816616654245

LEE, Y. – HUANG, S. – LIAO, P. (2019): Land teleconnections of urban tourism: A case study of Taipei’s agricultural souvenir products. Landscape and Urban Planning. 191. pp.1–13. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103616

PERSÁNYI M. (szerk.) (1988): Közös jövőnk. A Környezet és Fejlesztés Világbizottság Jelentése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

PRÓNAY SZ. – MÁLOVICS GY. (2008): Lokalitás és fenntartható fogyasztás. In: Lengyel I. – Lukovics M. (szerk.): Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. JATEPress, Szeged. pp. 184–203.

LI, F. – RYAN, C. (2018): Souvenir shopping experiences: A case study of Chinese tourists in North Korea. Tourism Management. 64. pp. 142–153. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.08.006

LIN, L. – MAO, P. (2015): Food for memories and culture – A content analysis study of food specialties and souvenirs. Journal of Hospitality and Tourism Management. 22. pp. 19–29. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2014.12.001

LŐRINCZ, K. (2017): Sustainable Business Models in Urban Destinations: Approaching the KRAFT Concept. Pannon Management Review. 6(3–4). pp. 25–48.

ONA, J. G. – SOLIS, L. S. L. (2017): Challenges and opportunities for the development and promotion of Ibaloy crafts as tourism products. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 11(4). pp. 593–607. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-11-2016-0112

PÓLA P. (2016): Helyi piacok és a vidéki turizmus fejlesztés. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 1(1). pp. 59–67.

QI, Z. – HONG, L. (2011): Study on Design and Research of Tourist Souvenirs on the Background of Low-carbon Economy. Energy Procedia. 5. pp. 2416–2420. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.415

STHAPIT, E. (2018): The more the merrier: Souvenir shopping, the absence of choice overload and preferred attributes. Tourism Management Perspectives. 26. pp. 126–134. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.10.001

SZŐLLŐSI L. – SZŰCS I. – MOLNÁR SZ. – LADÁNYI K. (2014): A helyi kézműves termék-előállítás és -forgalmazás során felmerülő együttműködés lehetőségei egyes kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező erdélyi településeken. Journal of Central European Green Innovation. 2(3). pp. 111–134.

SWANSON, K. K. – TIMOTHY, D. J. (2012): Souvenirs: Icons of meaning, commercialization and commoditization. Tourism Management. 33. pp. 489–499.

TÓTH-KASZÁS N. – KELLER K. – ERNSZT I. – PÉTER E. (2017): Helyi termék: biztos megélhetés vagy keresetkiegészítés? Gazdálkodás. 61(4). pp. 335–354.

TRINH, T. T. – RYAN, C. – CAVE, J. (2014): Souvenir sellers and perceptions of authenticity – The retailers of Hội An, Vietnam. Tourism Management. 45. pp. 275–283. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.05.005

Internetes források

KSH (KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL) (2019): Tájékoztatási Adatbázis. www.ksh.hu

NAGY D. – ANGLER K. – BENCSIKNÉ AUBERT J. – GONDA T. (2018): A helyi termékek szerepe a gazdaságfejlesztésben, valamint a terület- és vidékfejlesztésben: A helyi termékek fogyasztói megítélése a 4C marketing megközelítésben. Gyeregyalog.hu Egyesület, EatGreen Project. https://eatgreen.hu/wp-content/uploads/2021/01/Helyi_termek_4C_tanulmany_HU.pdf, Letöltve: 2020. július 13.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-08-21

Hogyan kell idézni

Madarász, E., Sulyok, J., & Szmulai, Éva. (2021). Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében. Turizmus Bulletin, 21(2), 24–33. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.3

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok