3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában

Szerzők

  • Gábor Megyeri Budapesti Corvinus Egyetem
  • Kitti Boros Budapesti Corvinus Egyetem
  • Balázs Fekete Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n4.6

Kulcsszavak:

turizmusbiztonság, tervezői koncepció, designkommunikáció, Covid-19

Absztrakt

A 2020-ban világméretűvé terebélyesedett koronavírus-járvány a világ nemzeteinek mindennapi életét meghatározó jelenséggé vált. Tanulmányunkban egy olyan terméket – karkötőt – alkottunk meg teoretikusan, amely két meghatározó turisztikai szegmens, a konferencia- és az ifjúsági turizmus, valamint azok résztvevőinek szemszögéből mutatja be az egészségbiztonság és az érintésmentesség fontosságát a jövőbeli utazások során. Az új termék ötletéhez a B-bridge emléktárgy tervezői koncepcióját vettük alapul, ami egy olyan eszköz, ami aktív és inaktív állapotban is segítheti a turistákat. Aktív állapotában turisztikai szolgáltatásokat vehet igénybe a Budapestre érkező turista a terméken keresztül, míg inaktív állapotában emléktárgyként szolgál az utazási emlékek előhívására. Jelen kutatásunk eredménye a 3S (Safe, Secure és Smart szavak kezdőbetűiből álló) koncepció, ami a designkommunikáció módszerén alapul, és ami a poszt-Covid19 érában a turisták egészségbiztonságát helyezi előtérbe. A 3S koncepció kulcsfontosságú szerepet játszik a jövő utazásai során, mivel az utazók Budapesthez fűződő bizalmát erősíti.

Hivatkozások

ALVAREZ-SOUSA, A. – PANIZA PRADOS, J. L. (2020): Visitor Management in World Heritage Destinations before and after Covid-19, Angkor. Sustainability. 12(23). 9929. https://doi.org/10.3390/su12239929

AUBERT A. – GYURICZA L. – HUSZTI ZS. (2012): A kultúra turizmusa – A turizmus kultúrája. PTE, Pécs.

BAKER, D. A. – CROMPTON, J. L. (2000): Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism Research. 27(3). pp. 785–804. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00108-5

CHAVES, M. – MARTINS, T. – BICKER, J. – CUNHA, J. M. (2019): Flexibility in Dynamic Visual Identities: Exploring Variation Mechanisms to achieve Flexibility. DIGICOM 3rd International Conference on Design & Digital Communication.

COSOVAN A. (2009): DISCO. Co&Co Communication.

COSOVAN A. – HORVÁTH D. (2016a): Emóció– Ráció: Tervezés–Vezetés: Designkommunikáció. Vezetéstudomány-Budapest Management Review. 47(3). pp. 36–45.

COSOVAN A. – HORVÁTH D. (2016b): Tervező művész(ek) a közgazdászképzésben. In: EMOK XXII. Országos Konferencia – Hitelesség és értékorientáció a marketingben, 2016. augusztus 29-31., Debrecen. pp. 257–266. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2459/

COSOVAN A. – HORVÁTH D. – MITEV A. Z. (2018): A designkommunikáció antropológiai megközelítése. REPLIKA. 106(1–2). pp. 233–245.

CROMPTON, J. L. (1979): Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research. 6(4). pp. 408–424. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90004-5

CROMPTON, J. L. – McKAY, S. L. (1997): Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research. 24(2). pp. 425–439.

DA SILVEIRA, C. – LAGES, C. – SIMÕES, C. (2013). Reconceptualizing brand identity in a dynamic environment. Journal of Business Research. 66(1). pp. 28–36. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.07.020

DECROP, A. (2010): Destination choice sets: an inductive longitudinal approach. Annals of Tourism Research. 37(1). pp. 93–115. https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.08.002

ETC (European Travel Commission) (2021): European Tourism: Trends & Prospects. Brussels.

FELKAI P. (2021): Hogyan utazzunk a COVID járvány után? Turizmus Bulletin. 21(1). pp. 44–49. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n1.5

FELSING, U. (2009): Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts. Lars Müller Publishers, Zurigo.

FODNESS, D. (1994): Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research. 21(3). pp. 555– 581.

GUO, X. – SUN, Z. (2016): A Novel Evaluation Approach for Tourist Choice of Destination Based on Grey Relation Analysis. Scientific Programming. https://doi.org/10.1155/2016/1812094

HELMY, Y. A. – FAWZY, M. – ELASWAD, A. – SOBIEH, A. – KENNEY S. P. – SHEHATA, A. A. (2020): The COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Review of Taxonomy, Genetics, Epidemiology, Diagnosis, Treatment, and Control. Journal of Clinical Medicine. 9(4). pp. 1–29. https://doi.org/10.3390/jcm9041225

HINEK M. (2017): A push és a pull motivációk szerepe a magyarok szabadidős utazásai során. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 5–14.

HSU, T.-K. – TSAI, Y.-F. – WU, H.-H. (2009): The preference analysis for tourist choice of destination: a case study of Taiwan. Tourism Management. 30(2). pp. 288–297. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.07.011

HUTCHINS, B. – ANDREJEVIC, M. (2021): Olympian Surveillance: Sports Stadiums and the Normalization of Biometric Monitoring. International Journal of Communication. 15. pp. 363–382. 1932–8036/20210005 JACOBSEN, J. K. S. – FARSTAD, E. – HIGHAM, J. – HOPKINS, D. – LANDA-MATA, I. (2021): Travel discontinuities, enforced holidaying-at-home and alternative leisure travel futures after COVID-19. Tourism Geographies. Ahead-of-print. pp. 1–19. https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1943703

KAHN, J. S. – McINTOSH, K. (2005): History and Recent Advances in Coronavirus Discovery. The Pediatric Infectious Disease Journal. 24(11). pp. 223–227. doi: 10.1097/01.inf.0000188166.17324.60

LI, Y. – SONG, H. – GUO, R. (2021): A Study on the Causal Process of Virtual Reality Tourism and Its Attributes in Terms of Their Effects on Subjective Well-Being during COVID-19. International Journal Environmental Research and Public Health. 18. 1019. https://doi.org/10.3390/ ijerph18031019

LIU, Y.-C. – KUO, R.-L. – SHIH, S.-R. (2020): COVID-19: The first documented coronavirus pandemic in history. Biomedical Journal. 43. pp. 328–333. https://doi.org/10.1016/j.bj.2020.04.007

MARTINS, T. – CUNHA, J. M. – BICKER, J. – MACHADO, P. (2019): Dynamic Visual Identities: From a survey of the state-of-the-art to a model of features and mechanisms. Visible Language. 53(2). pp. 4–35.

MEGYERI G. – BOROS K. – FEKETE B. (2020): Hidakból teremtett emlékek, avagy kísérlet egy innovatív tárgy megalkotására a B-bridge koncepción keresztül. Turizmus Bulletin. 20(3). pp. 4–12. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n3.1

MICHALKÓG. – NÉMETH J. – RITECZ GY. (szerk.) (2020): Turizmusbiztonság. Dialóg Campus, Budapest.

PÉTER E. – NÉMETH K. – LELKÓNÉ TOLLÁR I. (2018): Turizmusbiztonság, mint újonnan felmerülő fogyasztói igény. Turizmus Bulletin. 18(2). pp. 30–37.

PRINCE, P. B. – LOVESUM, S. P. J. (2020): Privacy Enforced Access Control Model for Secured Data Handling in Cloud-Based Pervasive Health Care System. SN COMPUT. SCI. 1, 239. https://doi.org/10.1007/s42979-020-00246-4

RAHIMIZHIAN, S. – IRANI, F. (2020): Contactless hospitality in a post-COVID-19 world. International Hospitality Review. Ahead of print. https://doi.org/10.1108/IHR-08-2020-0041.

SRIKRISHNAN, M. R – ARCHANA, N. – NIRESH, J. (2020): The Evolution of Smart Wrist Band by Using Sensors. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 13. pp. 525–535. https://doi.org./10.17516/1999-494X-0244

TANFORD, S. – JUNG, S. (2017): Festival attributes and perceptions: A meta-analysis of relationships with satisfaction and loyalty. Tourism Management. 61. pp. 209–220. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.02.005

TOKODI P. – RITECZ GY. (2020): Turizmus és egészségügyi biztonság. In: Michalkó G. – Németh J. – Ritecz Gy. (szerk.): Turizmusbiztonság. Dialóg Campus, Budapest. pp. 253–267.

UYSAL, M. – LI, X. – SIRAKAYA-TURK, E. (2008): Push-pull dynamics in travel decision. In: Oh, H. – Pizam, A. (eds): Handbook of Hospitality Marketing Management. Butterworth- Heinemann, Oxford. pp. 412–439. https://doi.org/10.4324/9780080569437

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2008): Youth Travel Matters Understanding the Global Phenomenon of Youth Travel. World Youth Student & Educational Travel Confederation (WYSE). ISBN 978-92- 844-1239-6

VARGO, S. L. – LUSCH, R. F. (2014): Evolving to a new dominant logic for marketing. In: The Service-Dominant Logic of Marketing. pp. 21–46. Routledge.

VAN NES, I. (2012): Dynamic Identities: How to create a living brand. BIS publishers.

WEMAN-JOSEFSSON, K. (2021): Perspectives of Life in Sweden During the COVID-19 Pandemic. Journal of Clinical Sport Psychology. 15(1). pp. 80–86. https://doi.org/10.1123/jcsp.2020-0055

ZÁTORI, A. – MICHALKÓ, G. – T. NAGY, J. – KULCSÁR, N. – BALIZS, D. (2019): The tourist experience of domestic VFR travellers: the case of Hungary. Current Issues in Tourism. 22(12). pp. 1437–1459. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1371117

Internetes források

CLAIR, A. (2020): Homes, health, and COVID-19: how poor housing adds to the hardship of the coronavirus crisis. Social Market Foundation. On-line: https://www.smf.co.uk/commentary_podcasts/homes-health-and-covid-19-how-poor-housing-adds-to-the-hardship-of-the-coronavirus-crisis/, Letöltve: 2021. szeptember 26.

COSOVAN, A. (2016. december 13). Design kommunikáció. In: Mindenki Akadémiája. Magyar Televízió M5. https://youtu.be/BC6-s0bik54, Letöltve: 2021. március 28.FIPRA (2020): Despite Devastating Blow, COVID-19 Gives Tourism Industry A Chance to Redeem Itself. https://fipra.com/update/despite-devastating-blow-covid19-gives-tourism-industry-a-chance-to-redeem-itself/, Letöltve: 2021. március 28.

IATA (International Air Transport Association) (2020): Economic Performance of the Airline Industry. https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-24-01/, Letöltve: 2021. március 6.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2021): Turisztikai Trendriport 2020. Átalakuló utazási piac: A belföld az új külföld. https://info.ntak.hu/hirek/mtu-turisztikai-trendriport-2020-atalakulo-turisztikai-piac-a-belfold-az-uj-kulfold, Letöltve: 2021. március 8.

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2021): COVID-19 and Tourism 2020: A year in review. https://www.unwto.org/ covid-19-and-tourism-2020, Letöltve: 2021. március 6.

Downloads

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Megyeri, G., Boros, K., & Fekete, B. (2021). 3S Traveling – Turizmus a poszt-Covid19 érában. Turizmus Bulletin, 21(4), 52–62. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n4.6

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok