Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19- járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói

Szerzők

  • Katalin Formádi Pannon Egyetem
    Hungary
  • Petra Gyurácz-Németh Pannon Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n4.2

Kulcsszavak:

Covid19, munkaorientáció, karrier lehetőségek

Absztrakt

A kutatás célja a koronavírus-járvány által erősen sújtott turizmus szektor utánpótlását jelentő Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók karrierelképzeléseinek feltérképezése. További cél a múltbeli turisztikai tapasztalat és a jövőbeli lehetőségek vizsgálata, valamint az alsóbb és felsőbb éves hallgatók észlelésében való különbségek feltárása, különösen a munkaorientáció és a turisztikai munkafeltételek tekintetében. A fókuszcsoportos interjú módszerét alkalmaztuk, ahol három csoportban, guide segítségével térképeztük fel a témát. A turisztikai munkavégzéssel kapcsolatban az elsőéves mesterszakos hallgatók véleménye bizakodóbb volt, mint a végzősöké. A megnevezett szakmai motiváló tényezők közül legtöbben az anyagi és a szakmai megbecsülést tartják fontosnak, míg a munkavégzésben a szakmai kihívásokat, a változatos feladatokat és a megfelelő munkaidő-beosztást. A válaszokból az látható, hogy a hallgatók számára kiemelt jelentőséggel bír a pozitív szakmai orientáció, a szakma szeretete. Az eredmények fényében megállapítható, hogy az alsóbb éves hallgatók még szinte kivétel nélkül a turizmusban képzelik el a jövőjüket, habár őket is megrázta a koronavírus-járvány okozta válság. A végzős hallgatók esetében viszont már sokkal több kétség merül fel a turisztikai munkával kapcsolatban.

Hivatkozások

AIGBEDO, H. (2021): The impact of COVID-19 on the hospitality industry: A supply chain resilience perspectives. International Journal of Hospitality Management. 98. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103012

AIREY, D. – FRONTISTIS, A. (1997): Attitudes to careers in tourism: an Anglo Greek compari¬son. Tourism Management. 18(3). pp. 149–158. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(96)00116-1

AKGUNDUZ, Y. – ALKAN, C. – GÖK, Ö. (2018): Perceived organizational support, employee cre¬ativity and proactive personality: The mediating effect of meaning of work. Journal of Hospitality and Tourism Management. 34. pp. 105–114. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.01.004

ARNOUX-NICOLAS, C. – SOVET, L. – BERNAUD, J. (2017): Development and validation of the meaning of work inventory among French workers. International Journal for Educational and Vocational Guidance. 17. pp. 165–185. https://doi.org/10.1007/s10775-016-9323-0

COLLINS-KREINER, N. – RAM, Y. (2021): National tourism strategies during the Covid-19 pan¬demic. Annals of Tourism Research. 89. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076

FARMAKI, A. (2018): Tourism and hospitality in¬ternships: A prologue to career intentions? Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 23. pp. 50–58. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2018.06.002

FELKAI P. (2021): Hogyan utazzunk a COVID járvány után? Turizmus Bulletin. 21(1). pp. 44–48. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n1.5

FILIMONAU, V. – DERQUI, B. – MATUTE, J. (2020): The COVID-19 pandemic and organisational com-mitment of senior hotel managers. International Journal of Hospitality Management. 91. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102659

FORMÁDI, K. (2008): From Health to Tourism: Being mobile in the Wellness Sector. In: Kuhlmann, E. – Saks, M. (eds): Rethinking pro¬fessional governance: International directions in health care. The Policy Press, Bristol. pp. 187–201.

FORMÁDI, K. – RAFFAI, CS. (2009): New Professionalism in the Event Sector and its Impact in Hungary. In: Baum, T. – Smith, K. – Lockstone, L. (eds): People and Work in Events and Conventions. A Research Perspectives. CABI Publication, London. pp. 75–92.

FOTIADIS, A. – POLYZOS, S. – HUAN, T. C. (2021): The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of Tourism Research. 87. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103117

GETZ, D. (1994): Students’ work experiences, per¬ceptions and attitudes towards careers in hos¬pitality and tourism: a longitudinal case study in Spey Valley, Scotland. International Journal of Hospitality Management. 13(1). pp. 25–37. https://doi.org/10.1177/004728759403300285

GOLDTHORPE, J. H. – LOCKWOOD, D. – BECHHOFER, F. – PLATT, J. (1968): The Affluent Worker: Industrial Attitudes and Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.

GUERRIER, Y. (1987): Hotel managers’ careers and their impact on hotels in Britain. International Journal of Hospitality Management. 6(3). pp. 121– 130. https://doi.org/10.1016/0278-4319(89)90018-2

HARPAZ, I. – HONIG, B. – COETSIER, P. (2002): A cross-cultural longitudinal analysis of the meaning of work and the socialization process of career starters. Journal of World Business. 37(4). pp. 230–244. https://doi.org/10.1016/S1090-9516(02)00090-1

JOPPE, M. (2012): Migrant workers: Challenges and opportunities in addressing tourism la¬bour shortages. Tourism management. 33(3). pp. 662–671. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2011.07.009

JUNG, H. – YOON, H. (2016): What does work meaning to hospitality employees? The effects of meaningful work on employees’ organiza¬tional commitment: The mediating role of job engagement. International Journal of Hospitality Management. 53. pp. 59–68. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.12.004

KIM, S. – JUNG, J. – WANG, K. C. (2016): Hospitality and tourism management students’ study and career preferences: Comparison of three Asian regional groups. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 19. pp. 66–84. https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2016.05.002

LIN, M.-Y. – CHIANG, C.-F. – WU, K.-P. (2018): How Hospitality and Tourism Students Choose Careers: Influences of Employer Branding and Applicants’ Customer Orientation. Journal of Hospitality & Tourism Education. 30(4). pp. 229–240. https://doi.org/10.1080/10963758.2018.1480377

LIN, P. M. C. – AU, W. C. – LEUNG, W. T. Y. – PENG, K.-L. (2020): Exploring the meaning of work within the sharing economy: A case of food-delivery workers. International Journal of Hospitality Management. 91. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102686

LIPS-WIERSMA, M. – WRIGHT, S. (2012): Measuring the Meaning of Meaningful Work: Development and Validation of the Comprehensive Meaningful Work Scale (CMWS). Group & Organization Management. 37(5). pp. 655–685. https://doi.org/10.1177/1059601112461578

LOCKE, E. A. (1984): Job Satisfaction. In: Gruenberg, M. – Wall, T. (eds): Social Psychology and Organizational Behavior. London: Wiley.

RAMAKRISHNANA, S. – MACAVEIU, C. (2019): Understanding aspirations in tourism students. Journal of Hospitality and Tourism Management. 39. pp. 40–48.

RASHEED, M. I. – OKUMUS, F. – WENG, Q. D. – HAMEED, Z. – NAWAZ, M. S. (2020): Career adaptability and employee turnover intentions: The role of perceived career opportunities and orientation to happiness in the hospitali¬ty industry. Journal of Hospitality and Tourism Management. 44. pp. 98–107. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.05.006

REED, K. (1997): Orientations to work: the cultur¬al conditioning of motivation. The Australian and New Zealand Journal of Sociology. 33(3). pp. 364–386. https://doi.org/10.1177/144078339703300306

RICHARDSON, S. (2009): Undergraduates’ per¬ceptions of tourism and hospitality as a ca¬reer choice. International Journal of Hospitality Management. 28(3). pp. 382–388. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2008.10.006

RICHARDSON, S. – THOMAS, N. J. (2012): Utilising Generation Y: United States Hospitality and Tourism Students’ Perceptions of Careers in the Industry. Journal of Hospitality and Tourism Management. 19(1). pp. 102–114. https://doi.org/10.1017/jht.2012.12

SHARMA, G. D. – THOMAS, A. – PAUL, J. (2021): Reviving tourism industry post- COVID-19: A resilience-based framework. Tourism Management Perspectives. 37. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786

SIGALA, M. (2020): Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research. 117. pp. 312–321. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015

U UR, N. G. – AKBIYIK, A. (2020): Impacts of COVID-19 on global tourism indus¬try: A cross-regional comparison. Tourism Management Perspectives. 36. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744

WATSON, T. (1995): Sociology of Work and Industry. London: Routledge.

ZHANG, H. – SONG, H. – LONG W. – LIU, C. (2020): Forecasting tourism recovery amid COVID-19. Annals of Tourism Research. 87. 103149. https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103149

Internetes források

KSH (2020): A turizmus és vendéglátás fontosabb adatai. https://www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0001.html, Letöltve: 2021. június 24.

MTÜ (2017a): Budapest vendégforgalma. https://mtu.gov.hu/documents/prod/Budapest_vendegforgalma_2017_3.pdf, Letöltve: 2021. június 24.

MTÜ (2017b): Magyarország legnépszerűbb települései. https://mtu.gov.hu/documents/prod/Magyarorszag_legnepszerubb_telepulesei_2017.pdf, Letöltve: 2021. június 24.

MTÜ (2019): A turizmus eredményei Magyarországon. https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon, Letöltve: 2021. június 24.

OECD (2020): OECD Employment Outlook 2020 – Worker security and the COVID-19 Crisis. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1686c758-en/1/1/index.html?itemId=/content/publication/1686c758-en&_csp_=fc80786ea6a3a7b4628d3f05b1e2e5d7&itemIGO=oecd&itemContentType=book, Letöltve: 2021. június 24.

TURIZMUS ONLINE (2019): Hátráltatja a turizmust a munkaerőhiány. http://turizmusonline.hu/ bel fold/cikk/hatraltat ja_a_turizmust_a_ munkaerohiany, Letöltve: 2021. szeptember 5.

TURIZMUS.COM (2021a): Krónikus munkaerőhiányt vizionálnak a szálloda- és vendéglátóiparban. https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/kronikus-munkaerohiany-sujthatja-a-jovoben-a-vendeglato-es-szallodaipart-1174030, Letöltve: 2021. augusztus 24.

UNWTO (2020): World Tourism Barometer 2020. https://www.unwto.org/world- tourism-barometer-n18-january-2020, Letöltve: 2021. június 26.

TURIZMUS.COM (2021b): A szállodák 25-30 százaléka nyithat hétvégén – interjú Baldauf Csabával. https://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/szallodak-nyitas-hetvegen-baldauf-csaba-1174634, Letöltve: 2021. augusztus 24

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-31

Hogyan kell idézni

Formádi, K., & Gyurácz-Németh, P. (2021). Turisztikai karrierperspektívák vizsgálata a Covid19- járvány árnyékában – Turizmus-menedzsment mesterszakos hallgatók percepciói. Turizmus Bulletin, 21(4), 14–24. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n4.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok