Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején

Szerzők

 • Márk Miskolczi KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
  Hungary
 • Béla Bauer KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft
  Hungary
 • András Déri KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
  Hungary
 • Tamás Kovács KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
  Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n3.3

Kulcsszavak:

turizmus, Covid19-világjárvány, mobilitási szokások, fókuszcsoportos interjúk, kérdőíves megkérdezés

Absztrakt

A Covid19-világjárvány jelentős recessziót eredményezett a turizmus szektorban. A korlátozó intézkedések enyhítése mellett a lakosság hozzáállása is nagyban befolyásolja a válságból való a kilábalást, ezért kutatócsoportunk az egyes közlekedési módokkal kapcsolatos társadalmi attitűdök, a világjárvány alatti turisztikai szokások, valamint a járvány enyhülését, megszűnését követő utazási motiváció feltárását tűzte ki célul. A kutatási célok megvalósításához kvalitatív (6 fókuszcsoportos interjú) és kvantitatív adatfelvételi módszereken alapuló, utóbbi esetében a felnőtt magyarországi lakosságra vonatkozóan reprezentatív (n=3025), kutatás készült. A kutatásba bevont alanyok szerint a járvány teljes leküzdéséig legfeljebb a belföldi turizmus iránti kereslet erősödhet, azt követően azonban a nemzetközi turizmus hirtelen fellendülése valószínűsíthető. A kérdőíves, reprezentatív megkérdezés alapján a lakosság körében óvatos, kockázatkerülő magatartás mutatkozik. A válaszadók jelentős része arról számolt be, hogy jövőbeni utazásai során, a Covid19-világjárványt követő időszakban is körültekintőbb lesz a higiéniai szabályok betartásával kapcsolatban. A szigorúbb egészségvédelmi intézkedések iránti erősödő igény tudatában érdemes újragondolni a közlekedési és turisztikai szolgáltatások konstrukcióját (pl. repülőgépek férőhelye, egészségügyi ellenőrzések, szálláshelyek és egyéb szolgáltatók hosszú távú járványügyi védekezése), ami nagyban befolyásolhatja a szektor fellendülését.

Hivatkozások

BABBIE, E. R. (2015): The Practice of Social Research. Nelson Education: Toronto, ON, Canada.

BAKAR, N. A. – ROSBI, S. (2020): Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS). 7(4). pp. 189–193. https://dx.doi.org/10.22161/ijaers.74.23

BAUM, T. – HAI, N. T. T. (2020): Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 32(7). pp. 2397–2407. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2020-0242

FELKAI P. (2021): Hogyan utazzunk a COVID járvány után? Turizmus Bulletin. 21(1). pp. 44–48. DOI: 10.14267/TURBULL.2021v21n1.5

HIGGINS-DESBIOLLES, F. (2020): The “war over tourism”: challenges to sustainable tourism in the tourism academy after COVID-19. Journal of Sustainable Tourism. 29(4). pp. 551–569. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1803334

JÁSZBERÉNYI M. – PÁLFALVI J. (szerk.) (2009): Nemzetközi közlekedés és turizmus. Aula Kiadó, Budapest.

JOO, H. – MASKERY, B. A. – BERRO, A. D. – ROTZ, L. D. – LEE, Y. K. – BROWN, C. M. (2019): Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea’s tourism-related industries. Health security. 17(2). pp. 100–108. https://doi.org/10.1089/hs.2018.0115

MALHOTRA, N. K. – DASH, S. (2016): Marketing research: An applied orientation. Pearson.

MICHALKÓ G. – ILYÉS N. (2020): A nemkonvencionális turisztikai mobilitás magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a turizmusból származó bevételek növelésének lehetőségére. Turizmus Bulletin. 20(5). pp. 6–18. DOI: 10.14267/TURBULL.2020v20n4.1

MISKOLCZI, M. – JÁSZBERÉNYI, M. – TÓTH, D. (2021): Technology-Enhanced Airport Services – Attractiveness from the Travelers’ Perspective. Sustainability. 13(2). pp. 1–18. https://doi.org/10.3390/su13020705

MUNKÁCSY A. (2018): A közlekedés alapfogalmai, a közlekedés szerepe a turizmusban. In: Jászberényi M. – Munkácsy A. (szerk.): Közlekedés, mobilitás, turizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

QIU, R. T. – PARK, J. – LI, S. – SONG, H. (2020): Social costs of tourism during the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism Research. 84. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102994

ŠKARE, M. – SORIANO, D. R. – PORADA-ROCHO , M. (2021): Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry. Technological Forecasting and Social Change. 163. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469

UNTWO (2020): UNWTO World Tourism Barometer, December 2020. 18(7). pp. 1–36.

Internetes források

EC (European Commission) (2021): Travel during the coronavirus pandemic. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en, Letöltve: 2021. május 10.

ETC (European Travel Commission) (2021): Europeans Increasingly Eager to Travel during Spring 2021 as COVID-19 Vaccine Rollout Begins. , https://etc-corporate.org/news/europeans-increasingly-eager-to-travel-during-spring-2021-as-covid-19-vaccine-rollout-begins/Letöltve: 2021. május 10.

GLOBALDATA (2021): Direct booking providers will have ‘window of opportunity’ in post-pandemic travel. https://www.globaldata.com/direct-booking-providers-will-window-opportunity-post-pandemic-travel/, Letöltve: 2021. május 10.

IFC (International Finance Corporation) (2020): The Impact of COVID-19 on Airports: An Analysis. , https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/26d83b55-4f7d-47b1-bcf3-01eb996df35a/IFC-Covid19-AirportFINAL_ web3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n8lgpkGLetöltés: 2021. május 10.

KSH (2021a): Távmunkát végzők a munkaerőpiacon. https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz917.html, Letöltve: 2021. május 10.

KSH (2021b): A bruttó hazai termék (GDP) értéke, volumenindexe és explicit árindexe. , Letöltve: 2021. május https://www.ksh.hu/stadat_eves_3_110.

KSH (2021c): Budapest Liszt Ferenc Repülőtér forgalma országonként. https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odmj001. html, Letöltve: 2021. május 10.

UNWTO (2021): International Tourism and COVID-19. https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19, Letöltve: 2021. augusztus 2.

WHO (2021): COVID-19 reports. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIZDBnLVYO-ziq2zg10saz4OoJ8j7AXIbrUjadEe8fWY7wd0CvIbCI2YaAtZvEALw_wcB#event-115, Letöltve: 2021. május 10.

WORLD BANK (2007): China Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Infectious Diseases Response Program. , https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/627391468214499938/china-severe-acute-respiratory-syndrome-sars-and-infectious-diseases-response-programLetöltve: 2021. május 10.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-21

Hogyan kell idézni

Miskolczi, M., Bauer, B., Déri, A., & Kovács, T. (2021). Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején. Turizmus Bulletin, 21(3), 24–33. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n3.3

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok