Tusnádfürdő ismertségének és turisztikai keresletének alakulása, különös tekintettel a Fortuna Eco Boutique Hotel vendégösszetételére, marketing- és menedzsmenttevékenységére

Szerzők

  • Viktória Balog Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Zsuzsanna Behringer Budapesti Metropolitan Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n4.6

Kulcsszavak:

Erdély, Tusnádfürdő, desztináció és szállodai marketing, gyógyturizmus

Absztrakt

Jelen tanulmány az Erdélyben található Tusnádfürdő település jelenlegi turisztikai helyzetét és jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségeit vizsgálja, kiemelt figyelmet fordítva a Fortuna Eco Boutique Hotel menedzsment- és marketingtevekénységére. Tusnádfürdő a magyarországi turisták körében egyre népszerűbb desztináció, egyrészt a minden évben megrendezésre kerülő Tusványos Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor miatt, másrészt nagy hagyományokkal rendelkező gyógyfürdője, természeti szépsége, fejlődő infrastruktúrája, turisztikai látványosságai és egyéb programlehetőségei vonzó célponttá teszik a belföldi és a külföldi turisták körében. A feltáró jellegű kutatás online kvantitatív megkérdezés útján, két nyelven (magyarul és románul) került lebonyolításra. Ezen túlmenően kvalitatív kutatás keretében Tusnádfürdő polgármesterével és a Fortuna Eco Boutique Hotel tulajdonos-üzemeltetőjével készült interjú tárta fel a jelenlegi helyzetet. Tanulmányunk az eredmények alapján próbál válaszokat adni a jövő kihívásaira mind a település, mind a szálloda vonatkozásában.

Hivatkozások

BENEDEK J. (szerk.) (2011): Románia – Tér, gazdaság, társadalom. Kriterion Kiadó, Kolozsvár.

BUHALIS, D. (2000): Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management. 21(1). pp. 97–116. http://dx.doi.org/10.1016/S0261- 5177(99)00095-3

CIANGĂ, N. (2006): România: geografia turismului. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. DÖVÉNYI Z. (szerk.) (2016). A Kárpát-medence földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

HALL, C. M. (2008): Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Pearson Education, London.

HORVÁTH Z. – MAGYAR-PAPP J. – MÓKUSNÉ PÁLFI A. (2016): A turisztikai térhasználat és a desztináció menedzsment összefüggései. Modern Geográfia. 11(4). pp. pp. 1–14.

LEIPER, N. (1990): Tourist Attraction Systems. Annals of Tourism Research. 17(3). pp. 367–384. https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90004-B

LŐRINCZ K. – SULYOK J. (szerk.) (2017): Turizmusmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. PAPP-VÁRY Á. (2009): JPÉ marketing – Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel. Századvég Kiadó, Budapest.

PISKÓTI I. (2016): Régió- és településmarketing. Akadémiai kiadó, Budapest.

STĂNCIOIU, A.-F. – BĂLTESCU, C. – VLĂDOI, A.-D. – PÂRGARU, I. – NICULA, V. (2011): Transilvania – microdestinaţie turistică a României. Economie teoretică şi aplicată. 18(5). 558. pp. 132–142.

SZÁRAY M. (2012): Történelem II. – Középiskolák, 10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

TOFAN, G-B. – NITĂ, A. (2014): Some actual aspects about the tourism accomodation in harghita county. GeoJournal of Tourism and Geosites. 14(2). pp. 158–167.

TUSNÁDFÜRDŐ TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2022) UYSAL, M. – JUROWSKI, C. (1994): Testing the Push and Pull Factors. Annals of Tourism Research. 21(4). pp. 844–846. https://doi.org/10.1016/0160- 7383(94)90091-4

VERES Z. – HOFFMANN M. – KOZÁK Á. (szerk.) (2017): Bevezetés a Piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Internetes források

AUBERT A. (szerk.) (2011): Turizmus-menedzsment. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. https://www.eturizmus. pte.hu/szakmai-anyagok/Turizmusmenedzsment/ book.html Letöltve: 2022. augusztus 4.

ERDÉLYSTAT (2022): Tusnádfürdő (Băile Tuşnad) – statisztikai adatlap. http://statisztikak.erdelystat. ro/adatlapok/tusnadfurdo/1394 Letöltve: 2022. augusztus 4.

HOTEL TECH REPORT (2022): „What Is a Boutique Hotel? A Clear Definition with Examples” https://hoteltechreport.com/news/boutique-hotel Letöltve: 2022. augusztus 4.

Downloads

Megjelent

2023-12-06

Hogyan kell idézni

Balog, V., & Behringer, Z. (2023). Tusnádfürdő ismertségének és turisztikai keresletének alakulása, különös tekintettel a Fortuna Eco Boutique Hotel vendégösszetételére, marketing- és menedzsmenttevékenységére. Turizmus Bulletin, 23(4), 48–57. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n4.6

Folyóirat szám

Rovat

Műhely