A hazai zenei fesztiválokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a Z generáció tagjainak körében

Szerzők

  • Dominika Sára Kovács Budapesti Corvinus Egyetem
  • Kitti Boros Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n4.3

Kulcsszavak:

rendezvényipar, fesztiválturizmus, Z generáció, látogatói motiváció

Absztrakt

A fesztiválok népszerűsége töretlen, különös tekintettel a zenei fesztiválokra, amelyek nagymértékű változáson mentek keresztül az utóbbi két évtizedben. A résztvevői kör ismeretében megállapítható, hogy főként a fiatal korosztály látogatja ezeket a rendezvényeket, ezért a tanulmány célja a Z generáció attitűdvizsgálata a zenei fesztiválokkal kapcsolatban. Kvalitatív kutatás keretében fókuszcsoportos interjúk kerültek lefolytatásra a célcsoport gondolatainak megismeréséhez. A fesztivállátogatás gyakorisága szerint három csoportban vizsgáltuk a résztvevőket. A primer kutatás eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok számára a fellépők, a társaság és az élmény jelentik az elsődleges motivációt a fesztiválon való részvételre, míg a magas árak, a tömeg és a társaság hiánya korlátozza a részvételi szándékot. A tanulmány végén olyan gyakorlati javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek a jövőben segítségül szolgálhatnak a fesztiválszervezők számára a potenciális célközönség eléréséhez.

Hivatkozások

DANYI P. – IVÁNYI T. – VERES I. (2020): A turizmus jelene és várható változása a mesterséges intelligencia integrálásával, különösen a Z-generáció igényeire fókuszálva. Vezetéstudomány – Budapest Management Review. 51(különszám). pp. 19–34. https://doi. org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.03

DENK, J. – BURMESTER, A – KANDZIORA, M. – CLEMENT, M. (2022): The impact of COVID-19 on music consumption and music spending. PLoS ONE. 17(5). e0267640. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0267640

DING, H. – HUNG, K. (2021): The antecedents of visitors’ flow experience and its influence on memory and behavioral intentions in the music festival context. Journal of Destination Marketing and Management. 19. 100551. https:// doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100551

GŐSI ZS. – BÁRDOS GY. – MAGYAR M. (2020): Sokszínű rekreáció II.: Egészségmegőrzés - Életkorok – Képzés. Akadémiai Kiadó, Budapest. https:// doi.org/10.1556/9789634546092

GURSOY, D. – SPANGENBERG, E. R. – RUTHERFORD, D. G. (2006): The hedonic and utilitarian dimensions of attendees’ attitudes toward festivals. Journal of Hospitality & Tourism Research. 30(3). pp. 279–294. https://doi. org/10.1177/1096348006287162

HINEK M. – KULCSÁR N. (2019): A fesztiválélmény megjelenése a közösségi médiában: a Sziget Fesztivál példája. Turizmus Bulletin. 19(3). pp. 4–12. https://doi.org/10.14267/ TURBULL.2019v19n3.1

IVÁNYI, T. – BÍRÓ-SZIGETI, S. (2020): Understanding internal connections of music festivals’ experience dimensions. Tourism and Hospitality Management. 26(2). pp. 437–454. https://doi.org/10.20867/thm.26.2.9

KÁNTOR SZ. (2019): Kultúra fogyasztási szokások felsőoktatási intézményben tanulók körében. II. Nemzetközi Turizmus Konferencia, Turizmus, Fogyasztás, Generációk, Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. pp. 35–44.

KAZÁR K. (2014): Fesztivállátogatást befolyásoló tényezők vizsgálata fókuszálva a márka szerepére. In: Hetesi E. – Révész B. (szerk.): „Marketing megújulás” Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciája előadásai. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged. pp. 49–60.

KAZÁR K. (2015): Lojalitást meghatározó tényezők feltárása zenei fesztiválok esetén fókuszálva a márka szerepére. Marketing & Menedzsment. 49(3). pp. 36–49.

LEONE, L. – MONTANARI, F. (2021): The impact of festivals on the image of a cultural industry: The case of the new Italian dance platform. Poetics. 92(B). pp. 1–15. https://doi.org/10.1016/j. poetic.2021.101630

LŐRINCZ K. – SULYOK J. (2017): Turizmusmarketing. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi. org/10.1556/9789634540601

PORTUGAL, J. P. – CORREIA, A. – ÁGUAS, P. (2022). Decisions on participation in music festivals: an exploratory research in Portugal. International Journal of Event and Festival Management. 13(2), pp. 164–181. https://doi. org/10.1108/IJEFM-07-2021-0059

SÜLI D. – MARTYIN-CSAMANGÓ Z. (2017): A közösségi média szerepe a fesztiválturizmusban – a Szegedi Ifjúsági Napok és a Green Future példáján. Turizmus Bulletin. 17(3–4). pp. 24–32. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2017v17n3-4.3

SZABÓ J. – HIRES-LÁSZLÓ K. (2016): Régi és új kultúra. In: Székely L. (szerk.): Magyar fiatalok a Kárpát-medencében – Magyar Ifjúság Kutatás 2016. Kutatópont Kft., Budapest. pp. 315–348.

VERES Z. – HOFFMANN M. – KOZÁK Á. (2016): Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi. org/10.1556/9789634540038

Internetes források

IFJÚSÁGKUTATÓ INTÉZET (2023): Készülnek a fesztiválszezonra a fiatalok. https://ifjusagkutatointezet.hu/kiadvany/keszulnek-a-fesztivalszezonra-a-fiatalok Letöltve: 2023. május 29.

MTÜ (MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG) (2021): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0. https://mtu.gov.hu/documents/ p rod/ NTS2030_Tu rizmu s2.0 -St rategia.pd f Letöltve: 2022. április 8.

NRC PIACKUTATÓ (2008): A kultúra iránt is érdeklődnek a fesztiválozó fiatalok. https://nrc. hu/egyeb/a-kultura-irant-is-erdeklodnek-afesztivalozo-fiatalok/ Letöltve: 2022. április 11.

SZÉKELY L. – SZABÓ A. (2017): Magyar ifjúság kutatás 2016: az ifjúságkutatás első eredményei. Új Nemzedék Központ. http://www.ujnemzedek.hu/ sites/default/files/magyar_ifjusag_2016_a4_web. pdf Letöltve: 2022. április 11

Downloads

Megjelent

2023-12-06

Hogyan kell idézni

Kovács, D. S., & Boros, K. (2023). A hazai zenei fesztiválokkal kapcsolatos attitűdvizsgálat a Z generáció tagjainak körében. Turizmus Bulletin, 23(4), 24–31. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n4.3

Folyóirat szám

Rovat

Műhely