Turisztikai mobilitásváltozás a Covid19-pandémia alatt és után, különös tekintettel a közlekedési eszköz- és desztinációválasztásra

Szerzők

  • Zsuzsanna Behringer Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Noémi Kulcsár Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Mátyás Hinek Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Titanilla Tevely Soproni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n3.3

Kulcsszavak:

utazási szokások, desztinációválasztás, mobilitás, pandémia, gazdasági válság

Absztrakt

A turizmus és a közlekedés kapcsolatát erőteljesen alakítják az egészségügyi szempontok és a háború által okozott gazdasági, társadalmi hatások. Empirikus kutatásunkban ezen tényezőket vizsgáltuk a magyar lakosság körében végzett online kérdőíves felmérés során. Összehasonlító statisztikai elemzéssel vizsgáltuk az utazási szokások és a turisztikai mobilitás alakulását a 2021-2022. évi megvalósult és a 2023-ra tervezett utazások alapján. Eredményeink szerint a bezártság és a korlátozások ellenére sem csökkent az utazási kedv, de a vásárlási döntések merőben átalakultak, ami főként a választott desztináció földrajzi távolsága, biztonságossága és az odajutáshoz használt közlekedési eszköz esetében érzékelhető. Ezt tovább fokozták az orosz-ukrán háború okozta drasztikus áremelések, amelyek hatására a fogyasztói döntések meghozatalában prioritást kap a takarékosság és a költségek optimalizálása, ezért alanyaink turisztikai mobilitása jóval visszafogottabb a 2023-as utazási tervek esetében.

Hivatkozások

ANGHEL, V. – JONES, E. (2022): Is Europe Really Forged Through Crisis? Pandemic EU and the Russia-Ukraine War. Journal of European Public Policy. 30(4). https://doi.org/10.1080/13501763.2 022.2140820

BEHRINGER ZS. – HINEK M. – TEVELY T. (2022): Biztonság és higiéné, mint a legfontosabb hívószavak – Szabadidős utazások kompromisszumokkal a világjárvány alatt. V. Zalaegerszegi Egészségturizmus Konferencia. Konferenciakötet. pp. 21–34.

CSÓKA L. – PAIC R. – PRISZTÓKA GY. – VARGÁNÉ SZ. K. – VARGA T. – MARTON G. (2021): A hazai utazási szokások változásai a koronavírus-járvány hatására. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 6(4). pp. 16–27.

ERNSZT I. – MARTON ZS. – TÓTH D. (2022): Szárnyalás és zuhanórepülés. A légi közlekedés és a koronavírus-járvány. In: Michalkó G. – Németh J. – Birkner Z. (szerk.): Turizmusbiztonság, járvány, geopolitika. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft, Budapest. pp. 53–70.

FOTIADIS, A. – POLYZOS, S. – HUAN, T. C. T. (2021): The good, the bad and the ugly on COVID-19 tourism recovery. Annals of Tourism Research. 87. 103117. https://doi.org/10.1016/j. annals.2020.103117

FUSTÉ-FORNÉ, F. – MICHAEL, N. (2020): Limited Tourism: Travel Bubbles for a Sustainable Future. Journal of Sustainable Tourism. 31(1). pp. 73–90. https://doi.org/10.1080/09669582.2021.19 54654

GONDA T. (2022): Turizmus és reziliencia. Turizmus Bulletin. 22(2). pp. 27–36. https://doi. org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.3

HALL, C. M. – SCOTT, D. – GÖSSLING, S. (2020): Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies. 22(3). pp. 577–598. https://doi.org/10.1080/14616 688.2020.1759131

IANQUITO, B. L. (2020): Tourist as Vector: Viral Mobilities of COVID-19. Dialouges in Human Geography. 10(2). pp. 174–177. https://doi. org/10.1177/2043820620934250

KARL, M. (2018): Risk and Uncertainty in Travel Decision-Making: Tourist and Destination Perspective. Journal of Travel Research. 57(1). pp. 129–146.

KÖKÉNY L. – KENESEI ZS. (2022): A Covid19- pandémia jelentette félelmek hatása a nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre. Turizmus Bulletin. 22(3). pp. 4–11. https://doi. org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.1

KUPI, M. – SZEMERÉDI, E. (2021): Impact of the COVID-19 on the destination choices of Hungarian tourists: A comparative analysis. Sustainability. 13(24). 13785. https://doi. org/10.3390/su132413785

MAURYA, P. K. – BANSAL, R. – MISHRA, A.K. (2023): Russia–Ukraine Conflict and its Impact on Global Inflation: An Event Study-Based Approach. Journal of Economic Studies. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JES-01-2023- 0003

MICHALKÓ G. – NÉMETH J. – BIRKNER Z. (2022): Lezárástól az újraindulásig: a COVID19 járvány hatása a magyar lakosság utazásaira és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos percepcióira. In: Michalkó G. – Németh J. – Birkner Z. (szerk.): Turizmusbiztonság, járvány, geopolitika. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft, Budapest. pp. 115–128.

MISKOLCZI M. – BAUER B. – DÉRI A. – KOVÁCS T. (2021): Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején. Turizmus Bulletin. 21(3). pp. 24–33. https://doi.org/10.14267/ TURBULL.2021v21n3.3

NEUBURGER, L. – EGGER, R. (2021): Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region. Current Issues in Tourism. 24(7). pp. 1003–1016. https://doi.org/10.1080/13683500 .2020.1803807

RAFFAY Z. (2020): A COVID-19 járvány hatása a turisták fogyasztói magatartásának változására. In: Ercsey I. (szerk.): Marketing a digitalizáció korában. Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXVI. Országos konferenciájának előadásai. Széchenyi István Egyetem, Győr. pp. 347–356.

TÖRŐCSIK M. – CSAPÓ J. (2021): A turisztikai trendek csoportosítása. In: Csapó J. – Végi Sz. (szerk.): A globális, lokális és a glokális turizmus jelenlegi szerepe és jövője elméleti és gyakorlati megközelítésben. PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet. pp. 11–15.

YANG, M. – HAN, C. – CUI, Y. – ZHAO, Y. (2021): COVID-19 and Mobility in Tourism Cities: A Statistical Change-Point Detection Approach. Journal of Hospitality and Tourism Management. 47. pp. 256–261. https://doi.org/10.1016/j. jhtm.2021.03.014

YU, L. – ZHAO, P. – TANG, J. – PANG, L. (2023): Changes in Tourist Mobility after COVID-19 Outbreaks. Annals of Tourism Research. 98. 103522. https://doi.org/10.1016/j. annals.2022.103522

Internetes források

KSH (2023): A turizmus és vendéglátás fontosabb adatai 2001-2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/ tur/hu/tur0001.html Letöltve: 2023. június 18.

KSH (2020a): Turizmus-szatellitszámlák, 2019-2020. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/turizmszatt/2019/index.html#2019bentovbbbvltaturisztikaikereslet Letöltve: 2023. június 18.

KSH (2020b): Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2019. https://www.ksh.hu/docs/hun/ xftp/idoszaki/jeltur/2019/index.html#alakossgbelflditurisztikaiutazsai Letöltve: 2023. augusztus 21.

UNWTO (2023): UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 21, Issue 1. https://webunwto.s3.euwest-1. amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/ UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT. pdf?VersionId=_2bbK5GIwk5KrBGJZt5iNPAGnrWoH8NB Letöltve: 2023. június 18.

UNWTO (2020): UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January. https:// www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1?role=tab Letöltve: 2023. június 18.

Downloads

Megjelent

2023-09-25

Hogyan kell idézni

Behringer, Z., Kulcsár, N., Hinek, M., & Tevely, T. (2023). Turisztikai mobilitásváltozás a Covid19-pandémia alatt és után, különös tekintettel a közlekedési eszköz- és desztinációválasztásra. Turizmus Bulletin, 23(3), 26–36. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n3.3

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok