Helyből jobb? – A rövid alapanyagellátási lánc szerepe a magyar vidéki vendéglátás rendszerében

Szerzők

  • Bence Csapody Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n2.2

Kulcsszavak:

rövid értéklánc, helyi alapanyagok, vendéglátás, vidéki étterem, beszállítók

Absztrakt

Jelen cikkben először a szezonális és a helyi alapanyagok vendéglátási ökoszisztémában betöltött szerepe kerül elemzésre termelői és vendéglátóhelyi perspektívából az elmúlt években megjelent szakirodalom alapján. Ezután az alkalmazott mélyinterjús kutatási módszertan jellegzetességei kerülnek bemutatásra. A vidéki vendéglátóhelyek képviselőinek és a termelőknek a bevonásával készített primer kutatás eredményeinek ismertetésével arra a kutatási kérdésre kaphatunk választ, hogy milyen szerepet töltenek be a helyi alapanyagok ma a magyar vidéki vendéglátás rendszerében. A kutatás célja, hogy a helyi alapanyagok vendéglátóhelyi alkalmazásának előnyeit és hátrányait, valamint az esetleges korlátait azonosítsa, továbbá felvázolja ezeket a szakmai és tudományos közösség számára a rövid értékláncok hatékonyabb működtetése érdekében.

Hivatkozások

AB KARIM, M. S. – LIA, C. B. – AMAN, R. – OTHMAN, M. – SALLEH, H. (2011): Food image, satisfaction and behavioural intentions: The case of Malaysia’s Portuguese cuisine. International CHRIE Conference-Refereed Track. 13.

ALSETOOHY, O. – AYOUN, B. – ABOU-KAMAR, M. (2021): COVID-19 Pandemic Is a Wake-Up Call for Sustainable Local Food Supply Chains: Evidence from Green Restaurants in the USA. Sustainability. 13(9234). https://doi.org/10.3390/su13169234

BACIG, M. – YOUNG, C. A. (2019): The halo effect created for restaurants that source food locally. Journal of Foodservice Business Research. 22(3). pp. 209–238. https://doi.org/10.1080/15378020.2019.1592654

BENE ZS. – PISKÓTI I. (2019): A narancsborok nyújtotta lehetőségek a szlovén, a horvát és az olasz gasztronómiai turizmusban. Turizmus Bulletin. 19(4). pp. 23–32.

BOAS, G. F. M. V. – BRAZ, R. – BOTELHO, A. – AKUTSU, R. C. C. A. – ZANDONADI, R. P. (2021): Access to regional food in Brazilian community restaurants to strengthen the sustainability of local food systems. International Journal of Gastronomy and Food Science. 23. 100296. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2020.100296

BRINKLEY, C. – MANSER, G. M. – PESCI, S. (2021): Growing pains in local food systems: a longitudinal social network analysis on local food marketing in Baltimore County, Maryland and Chester County, Pennsylvania. Agriculture and Human Values. (38). pp. 911–927. https://doi.org/10.1007/s10460-021-10199-w

BRISTOW, R. S. – JENKINS, I. (2018): Restaurant assessment of local food and the Global Sustainable Tourism criteria. European Journal of Tourism Research. (18). pp. 120–132. https://doi.org/10.54055/ejtr.v18i.316

CSAPODY B. – ÁSVÁNYI K. – JÁSZBERÉNYI M. (2022a): Gasztroturizmus és fenntarthatóság a Balatonnál – Fogyasztói preferenciák vizsgálata a szezonális és helyi alapanyagok tükrében. Comitatus. 32(240). pp. 93–100.

CSAPODY B. – ÁSVÁNYI K. – JÁSZBERÉNYI M. (2022b): Green paths for foodies after COVID-19: Sustainable practices of European high-end restaurants. Current Issues in Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination Research. https://doi.org/10.1201/9781003248002-50

DE CHABERT-RIOS, J. – DEALE, C. S. (2018): Taking the local food movement one step further: An exploratory case study of hyperlocal restaurants. Tourism and Hospitality Research. 18(3). pp. 388–399. https://doi.org/10.1177/1467358416666137

DEERE, C. D. – ROYCE, F. S. (2019): Provisioning Cuba’s Private Restaurants: Linking Tourism and Agriculture. Tourism Planning & Development. 16(6). pp. 675–695. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1569120

DURAM, L. A. – CAWLEY, M. (2012): Irish chefs and restaurants in the geography of „local” food value chains. The Open Geography Journal. 5(1). pp. 16–25. https://doi.org/10.2174/1874923201205010016

GIVENS, G. – DUNNING, R. (2019): Distributor intermediation in the farm to food service value chain. Renewable Agriculture and Food Systems. 34. pp. 268–270. https://doi.org/10.1017/S1742170517000746

GYULAVÁRI T. – MITEV A. Z. – NEULINGER Á. – NEUMANN-BÓDI E. – SIMON J. – SZŰCS K. (2017): A marketingkutatás alapjai. Akadémia Kiadó, Budapest.

HOME, R. – OEHEN, B. – KÄSMAYR, A. – WIESEL, J. – VAN DER MEULEN, N. (2020): The Importance of Being Local: The Role of Authenticity in the Concepts Offered by Non-Themed Domestic Restaurants in Switzerland. Sustainability. 12(9):3907. https://doi.org/10.3390/su12093907

IRIMIÁS, A. – MITEV, A. (2020): Change management, digital maturity and green development: Are successful firms leveraging on sustainability? Sustainability. 12(10). 4019. https://doi.org/10.3390/su12104019

JANG, Y. J. – KIM, W. G. – BONN, M. A. (2011): Generation Y consumers’ selection attributes and behavioural intentions concerning green restaurants. International Journal of Hospitality Management. 30(4). pp. 803–811. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.12.012

JÁSZBERÉNYI M. – PÁLFALVI J. (2006): Közlekedés a gazdaságban: Közlekedésgazdasági aspektusok. Aula Kiadó, Budapest.

JÁSZBERÉNYI M. (2014): A kulturális turizmus elméleti háttere. In: Jászberényi M. (szerk.): A kulturális turizmus sokszínűsége. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. pp. 11–22.

JÁSZBERÉNYI M. (2022): Új perspektívák a kulturális turizmusban: az innovatív vonzerőfejlesztés lehetőségei. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk.): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MADARÁSZ E. – SULYOK J. – SZMULAI É. (2021): Naptej, fürdőruha… + helyi termék? A helyi termékek iránti kereslet a Balatont turisztikai céllal felkeresők körében. Turizmus Bulletin. 11(2). pp. 24–33. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.3

McKERCHER, B. – OKUMUS, F. – OKUMUS, B. (2008): Food tourism as a viable market segment: it’s all how you cook the numbers! Journal of Travel & Tourism Marketing. 25(2). pp. 137–148. https://doi.org/10.1080/10548400802402404

MIKHÁZI ZS. – SALLAY Á. – MÁTÉ K. – CSEMEZ A. (2018): A borturizmus múltja, jelene és jövője az Etyek-Budai borvidéken. Turizmus Bulletin. 18(1). pp. 4–16. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2018v18n1.1

MUNJAL, S. – SHARMA, S. – MENON, P. (2016): Moving towards “Slow Food”, the new frontier of culinary innovation in India: The Vedatya experience. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 8(4). pp. 444–460. https://doi.org/10.1108/WHATT-04-2016-0022

NEWMAN, L. – LING, C. – PETERS, K. (2013): Between field and table: environmental implications of local food distribution. International Journal of Sustainable Society. 5(1). pp. 11–23. https://doi.org/10.1504/IJSSOC.2013.050532

OZTURK, S. B. – AKOGLU, A. (2020): Assessment of local food use in the context of sustainable food: A research in food and beverage enterprises in Izmir, Turkey. International Journal of Gastronomy and Food Science. 20. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2020.100194

PACIAROTTI, C. – TORREGIANI, F. (2018): Short food supply chain between micro/small farms and restaurants – An exploratory study in the Marche region. British Food Journal. 120(8). pp. 1722–1734. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2018-0253

PESCI, S. – BRINKLEY, C. (2021): Can a Farm-to-Table restaurant bring about change in the food system?: A case study of Chez Panisse. Food, Culture & Society. 25(5). pp. 997–1018. https://doi.org/10.1080/15528014.2021.1948754

PESTEK, A. – CINJAREVIC, M. (2014): Tourist perceived image of local cuisine: the case of Bosnian food culture. British Food Journal. 116(11). pp. 1821–1838. https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2014-0046

RAHMAN, M. S. – ZAMAN, M. H. – HASSAN, H. – WEI, C. C. (2018): Tourist’s preferences in selection of local food: perception and behavior embedded model. Tourism Review. 73(1). pp. 111–132. https://doi.org/10.1108/TR-04-2017-0079

ROBINSON, R. N. S. – GETZ, D. (2014): Profiling potential food tourists: and Australian study. British Food Journal. 116(4). pp. 690–706. https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2012-0030

ROY, H. – HALL, C. M. – BALLANTINE, W. P. (2017): Trust in local food networks: The role of trust among tourism stakeholders and their impacts in purchasing decisions. Journal of Destination Marketing & Management. 6(4). pp. 309–317. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.07.002

ZOCCHI, D. M. – FONTEFRANCESCO, M. F. (2020): Traditional Products and New Developments in the Restaurant Sector in East Africa. The Case Study of Nakuru County, Kenya. Frontiers in Sustainable Food Systems. 4(599138). https://doi:10.3389/fsufs.2020.599138

Internetes források

LAVECCHIA RAGONE, G. (2008): Green: the new gold. Restaurant Hospitality. 92(4). https://www.restaurant-hospitality.com/features/green_new_gold Letöltve: 2022. szeptember 10.

Downloads

Megjelent

2023-06-26

Hogyan kell idézni

Csapody, B. (2023). Helyből jobb? – A rövid alapanyagellátási lánc szerepe a magyar vidéki vendéglátás rendszerében. Turizmus Bulletin, 23(2), 14–23. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n2.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok