A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a hazai turisztikai célú fejlesztési programokban

Szerzők

  • Nikoletta Nemes Széchenyi István Egyetem
  • Éva Happ Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n1.4

Kulcsszavak:

turizmus, fenntarthatóság, fejlesztés, Operatív programok

Absztrakt

A fenntarthatóság mint szemléletmód a turisztikai fejlesztések területén is kikerülhetetlen tényezővé vált napjainkban. Az állami irányítás, a szolgáltatók és rajtuk keresztül a fogyasztók felelősségteljes részvétele ma már alapkövetelmény. A hazai turisztikai célú fejlesztések forrása döntően támogatás, amelyek zöme az elmúlt két évtizedben az uniós forrásokhoz köthető. A tanulmány a fenntarthatóság szempontrendszerének érvényesítését vizsgálja az uniós csatlakozás óta eltelt három programozási időszak turisztikai célú fejlesztési programjainak és felhívásainak értékelési szempontjaira vonatkozóan, illetve az indikátorok és monitoringmutatók területén. A kutatás eredményeként megállapításra került, hogy bár a fenntarthatósággal kapcsolatos alapelvek az érintettek körében egyre inkább az általános ismeretek részét képezik, érvényesítésük és érvényesülésük egyelőre kevésbé valósul meg. A négy fő területből leginkább a társadalmi-kulturális és a környezeti fenntarthatóságot támogató tevékenységek jelennek meg, azonban ezeknél is hiányzik a hosszútávú ösztönző- és monitoringrendszer. A gazdasági fenntarthatóság és a tudatos tervezést elősegítő desztinációmenedzsment-tevékenység csak nagyon ritkán jelenik meg a felhívásokban.

Hivatkozások

BALLESTEROS, J. G. T. – HERNÁNDEZ, M. H. (2017): Assessing the Impact of EU Rural Development Programs on Tourism. Tourism Planning & Development. 14(2). pp. 149–166. https://doi.org/10.1080/21568316.2016.1192059

BORZÁN A. – SZEKERES B. (2021): A hazai fenntartható turizmus támogatási formái. Polgári Szemle. 17(1–3). pp. 73–94. https://doi.org/10.24307/psz.2021.0707

HAPP É. (2014): Fenntartható turizmus és felelősségvállalás. Gazdaság & Társadalom. 6(1). pp. 90–101. http://dx.doi.org/10.21637/GT.2014.1.07

HARDY, A. – BEETON, R. J. S. – PEARSON, L. (2002): Sustainable Tourism: An Overview of the Concept and its Position in Relation to Conceptualisations of Tourism. Journal of sustainable tourism. 10(6). pp. 475–496. https://doi.org/10.1080/09669580208667183

IRIMIÁS A. – JÁSZBERÉNYI M. – MICHALKÓ G. (2019): Az innováció szerepe az innovatív termékfejlesztésben. In: Irimiás A. – Jászberényi M. – Michalkó G. (szerk.): A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Budapest. 204 p.

KASZA-KELEMEN K. (2015): Fenntartható fogyasztás a turizmusban? A helykötődés és környezettudatos viselkedés összefüggései a nemzeti parkokban. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. Budapest. DOI 10.14267/phd.2017025

SZABÓ S. (2020): A fenntartható turizmus és a helykötődés kapcsolatának vizsgálata a Busójárás kontextusában. TVT Turisztikai és vidékfejlesztési Tanulmányok. 5(2). pp. 78–91. https://doi.org/10.15170/TVT.2020.05.02.06

SZLÁVIK, J. (2013): Fenntartható gazdálkodás. Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest.

VARGÁNÉ CSOBÁN K. (2010): A fenntartható turizmus vidékfejlesztési összefüggései az észak-alföldi régió példáján. Doktori (PhD) értekezés. Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Gazdaságelméleti Intézet, Debrecen.

Internetes források

ENSZ (2015): Világunk átalakítása: fenntartható fejlődési keretrendszer 2030. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, 70/1. sz. határozat. https://ensz.kormany.hu/download/7/06/22000/Világunk%20átalak%C3%ADtása%20Fenntar tható%20Fejlődési%20Keretrendszer%202030.pdf, Letöltve: 2022. június 12.

ETIS (2014): Európai turisztikai indikátorrendszer: útmutató a fenntartható turisztikai célpontokért. Publications Office. Európai Unió Kiadóhivatala, https://data.europa.eu/doi/10.2769/45693, Letöltve: 2022. május 10.

GINOP-7.1.1 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása. https://www.palyazat.gov.hu/doc/4503#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-712-15-aktv-turisztikai-hlzatok-infrastruktrjnak-fejlesztse#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.3 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-713-2015-gygyhelyek-komplex-turisztikai-fejlesztse#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.4 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-714-16-egyhzi-kulturlis-rksg-turisztikai-fejlesztse#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.5 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-715-16-nemzeti-parkok-komplex-turisztikaifejlesztse#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.6 Világörökségi helyszínek fejlesztése. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-716-16-vilgrksgi-helysznek-fejlesztse-#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.8 Turisztikai attrakciók minősítési feltételrendszerének kialakítása. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-718-18-turisztikai-attrakcik-minstsifelttelrendszernek-kialaktsa#, Letöltve: 2022. július 5.

GINOP-7.1.9 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése. https://www.palyazat.gov.hu/ginop-719-17-turisztikailagfrekventlt-trsgek-integrlt-termk-s-szolgltatsfejlesztse-1#, Letöltve: 2022. július 5.

INFOJEGYZET (2017): Fenntartható turizmus. Az Országgyűlés Hivatalának Infojegyzete. Képviselői Információs Szolgálat, Budapest. 2017/41. www.parlament.hu/documents/10181/1202209/ Infojegyzet_2017_41_fenntar thato_turizmus.pdf/47b870e8-9c07-4268-b7e6-db0466b02da3, Letöltve: 2022. május 10.

NTS2030 (2017): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. Magyar Turisztikai Ügynökség, Budapest. https://mtu.gov.hu/dokumentumok/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf, Letöltve: 2022. december 3.

Downloads

Megjelent

2023-03-28

Hogyan kell idézni

Nemes, N., & Happ, Éva. (2023). A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a hazai turisztikai célú fejlesztési programokban. Turizmus Bulletin, 23(1), 34–43. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n1.4

Folyóirat szám

Rovat

Műhely