Az akadálymentesítés és az akadálymentesség az utazói létezés dimenzióiban – két világ paradigmaváltó találkozása

Szerzők

  • Jácint Farkas Budapesti Corvinus Egyetem
  • Zoltán Raffay Pécsi Tudományegyetem
  • Lóránt Dénes Dávid Neumann János Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.5

Kulcsszavak:

filozófia, Egzisztenciális fogyatékosság, funkcionális akadálymentesítés, technikai akadálymentesítés, akadálymentes turizmus

Absztrakt

Manapság egyre több tanulmány jelenik meg az akadálymentesítés és a turizmus közötti sokrétű kapcsolatról, vagy legalábbis a turizmuskutatók már érdeklődést mutatnak az akadálymentesítés különböző aspektusainak vizsgálata iránt. Közismert ugyanakkor, hogy a szolgáltatóknak e tekintetben még mindig van hová fejlődniük. Szomorú, hogy az említett vizsgálatok gyakorlatilag teljesen elhanyagolják mind az akadálymentesség filozófiai szempontú meghatározásá(nak szükségességé)t, így nyilvánvalóan a gyakorlatban való alkalmazhatóságát is, mind az empirikusan igazolható pozitív hatásait, holott ez a jó és önálló élményekben gazdag utazói lét megvalósulásának előfeltétele. Nagyon kevés szó esik az akadálymentesség és az akadálymentesítés filozófiai olvasatairól, ami a szerzők véleménye szerint a megfelelő akadálymentesítés megvalósításának előfeltétele.

Hivatkozások

BÉKÉS V. (1997): A Hiányzó Paradigma. Latin Betűk Kiadó, Debrecen.

BERGSON, H. (2007): The Creative Mind. An Introduction to Metaphysics. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, USA.

BYUNG-CHUL, H. (2020): The Disappearance of Rituals: A Topology of the Present. Polity Press: Cambridge, UK.

DELEUZE, G. – GUATTARI, F. (1996): What Is Philosophy? Columbia University Press, New

York, NY, USA.

DERRIDA, J. (1997): Of Grammatology. Corrected ed. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA.

DREYFUS, G. B. (1997): Recognizing Reality: Dharmakrti’s Philosophy and Its Tibetan Interpretations. State

University of New York Press, Albany, NY, USA.

FARKAS J. (2019): Az akadálymentesítés primátusa a turisztikai termékfejlesztésben. In: Irimiás A. – Jászberényi M. – Michalkó G. (szerk.): A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 146–156.

FARKAS J. (2020): A szimbiotikus embertől az egzisztenciálisan fogyatékos emberig. Educatio. 29(3). pp. 479–486. http://doi.org/10.1556/2063.29.2020.3.10

FARKAS J. (2021): Az egzisztenciális fogyatékosságban rejlő kiteljesedési lehetőségek – betekintés a fogalom jelentésvilágába. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

FARKAS J. – PETYKÓ CS. (2019): Utazás az akadálymentesség, a fogyatékosság és a fenntarthatóság multidiszciplináris és bölcseleti dimenzióiba. Turizmus Bulletin. 19(4). pp. 13–22.

FARKAS, J –RAFFAY, Z. – DÁVID, L. D. (2022): Fundamental Accessibility and Technical Accessibility in Travels – The Encounter of Two Worlds Which Leads to a Paradigm Shift. Sustainability. 14(7). 3765. https://doi.org/10.3390/su14073765

FEHÉR J. (1997): Nágárdzsuna, a Mahájána Buddhizmus Mestere. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, Budapest.

FEYERABEND, P. (2010): Against Method. 4th ed. Verso Books, New York, NY, USA.

GADAMER, H. G. (1989): Truth and Method. 2nd Revised Translation. Crossroad, New York, NY, USA.

GARFIELD, J. (1995): The Fundamental Wisdom of the Middle Way. N g rjuna’s M lamadhyamakak rik . Translated and Commentary by Jay L. Garfield. Oxford University Press, New York, NY, USA; Oxford, UK.

GONDA, T. (2021): Travelling habits of people with disabilities. GeoJournal of Tourism and Geosites.

(3). pp. 844–850. DOI: 10.30892/gtg.37315-717

HADOT, P. (2004): What is Ancient Philosophy? Harvard University Press, Cambridge, MA, USA.

HARARI, J. N. (2014): Sapiens. A Brief History of Humankind; HarperCollins Publishers, New York, NY, USA.

HEGEL, G. W. F. (1991): Elements of the Philosophy of Right. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

HEIDEGGER, M. (1982): On the Way to Language. HarperCollins Publishers, New York, NY, USA.

HEIDEGGER, M. (2006): Sein und Zeit. Niemeyer, Tübingen.

JASPERS, K. (2003): Way to Wisdom: An Introduction to Philosophy. Yale University Press, New Haven, CT, USA.

JASPERS, K. (2008): Mi az Ember? – Filozófiai Gondolkodás Mindenkinek. Media Nova Kft., Budapest.

JÁSZBERÉNYI M. – KOTOSZ B. (2009): Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában. Statisztikai Szemle. 87(2). pp. 166–190.

JÁSZBERÉNYI M. – PÁLFALVI J. (2006): Közlekedés a gazdaságban. Aula Kiadó, Budapest.

KATONA F. (2014): Az Emberi kéz kultúrtörténete. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

KOLAKOWSKI, L. (1991): Metaphysical Horror. The University Chicago Press, Chicago, IL, USA.

KROPOTKIN, P. A. (1902): Mutual Aid: a Factor of Evolution. McClure Phillips & Co., New York, NY, USA.

KUHN, T. S. (2012): The Structure of Scientific Revolutions. 4th ed. The University of Chicago Press, London, UK.

LAKATOS, I. – MUSGRAVE, A. (eds) (1968): Problems in the Philosophy of Science. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science London, 1965. North- Holland, Amsterdam.

MAROSÁN B. P. (2004): Variációk az élettörténetre. Filozófiai Szemle. 4. pp. 495–523.

MICHALKÓ G. (2010): Boldogító utazás. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

MICHALKÓ G. (2016): Turizmológia. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.

MISKOLCZI, M. – JÁSZBERÉNYI, M. – MUNKÁCSY, A. – NAGY, D. (2020): Accessibility of major Central and Eastern European cities in Danube cruise tourism. Deturope. 12(3). pp. 133–150. DOI:10.32725/det.2020.025

NIETZSCHE, F. (1978): Thus Spoke Zarathustra; Penguin Books: London, UK

NIETZSCHE, F. (1992): Ecce Homo: Wie Man Wird, Was Man Ist. Penguin Books, London, UK.

PLATÓN (1989): Az állam. Gondolat Kiadó, Budapest.

SZÁNTÓ, Z. O. – ACZÉL, P. – CSÁK, J. – SZABADHEGY, P. – MORGADO, N. – DELI, E. –SEBESTÉNY, J. – BÓDAY, P. (2020): Social Futuring Index. Concept, Methodology and Full Report 2020. Corvinus University of Budapest, Social Futuring Center, Budapest.

TÖNNIES, F. (1999): Community and Society. Routledge, London, UK.

WHITEHEAD, A. N. (1979): Process and Reality. The Free Press, New York, NY, USA.

ZIAREK, K. (2008): The Return to Philosophy? Or: Heidegger and the Task of Thinking. Journal of the British Society for Phenomenology. 39(3). pp. 249–259. https://doi.org/10.1080/00071773.2008.11006650.

Downloads

Megjelent

2022-12-13

Hogyan kell idézni

Farkas, J., Raffay, Z., & Dávid, L. D. (2022). Az akadálymentesítés és az akadálymentesség az utazói létezés dimenzióiban – két világ paradigmaváltó találkozása. Turizmus Bulletin, 22(4), 46–54. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely