A színház és a turizmus szinergiája – új lehetőség a kulturális turizmusban

Szerzők

  • Anikó Husz Széchenyi István Egyetem
    Hungary
  • Edina Tolnai Anima Travel
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.4

Kulcsszavak:

színház, turizmus, kulturális turizmus, színházturizmus

Absztrakt

Kutatásunkat két témakör köré csoportosítottuk. Először azt vizsgáltuk, hogy kimutathatóak-e a színház és a turizmus között kapcsolódási pontok. Mélyinterjút készítettünk a témában releváns szakemberekkel mind színházi, mind turisztikai oldalról, szekunder forrásként pedig a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft. megbízásából készült felmérés adatait elemeztük. Ezután arra kerestük a választ, hogy van-e létjogosultsága kifejezetten színházi tematikájú utazások szervezésének, beszélhetünk-e a színházturisztikai utazásokról önálló, niche termékként. Kérdőíves módszerrel végeztünk felmérést a legjelentősebb hazai kulturális utaztató iroda törzsutasai között, illetve egy tematikus utakat szervező utazási iroda ügyvezetőjével készítettünk mélyinterjút. A színház és a turizmus kapcsolata, illetve annak vizsgálata, hogy milyen hatással vannak egymásra, még kiaknázatlan kutatási téma. Tanulmányunk arra tesz kísérletet, hogy rávilágítson e két dimenzió találkozási pontjaira, szinergiájára. Eredményeink szerint a színház és a turizmus között szignifikáns kapcsolat van. Mind szakmai szempontból, mind a fogyasztói visszajelzések alapján érdemes figyelmet fordítani a színház és a turizmus találkozása nyomán létrejövő turisztikai termékekre.

Hivatkozások

ALLEN, J. (2016): A rendezvényszervezés nagykönyve. Akadémia Kiadó, Budapest. DOI: 10.1556/9789630597609

BODNÁR D. – JÁSZBERÉNYI M. – ÁSVÁNYI K. (2017): Az új muzeológia megjelenése a budapesti múzeumokban. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 45–55.

FERWAGNER P. Á. (2019): Kutatási Jelentés a 2019. év nyári szezonjában a Szabadtéri Játékok látogatói körében végzett szociológiai vizsgálat eredményéről. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Szeged. 2019. szeptember 17.

FICSOR B. (2013): Ötvenedik évadát ünnepli a Gyulai Várszínház, amely a nyár hat hetére az ország nemzeti teátruma. Magyar Nemzet. 76(196). p. 15.

GFK Hungária Piackutató Intézet (2008): Kultúra és turizmus: utazásra motiváló kulturális látnivalók és programok. Turizmus Bulletin. 12(3). pp. 20–28.

HERCZEG T. (2009): A Szegedi Szabadtéri Játékok turisztikai jelentősége és látogatóinak jellemzői. Turizmus Bulletin. 13(3). pp. 14–19.

HUSZ A. (2018): Egy magyar kistérség – Mosonmagyaróvár és környéke – természeti és kulturális erőforrásainak élményorientált hasznosítása. „Sport-Gazdaság-Turizmus” Kautz Gyula Emlékkonferencia. Konferenciakötet. Széchenyi Egyetem, Győr. pp. 1-13

JÁSZBERÉNYI M. (2014): A kulturális turizmus elméleti háttere. In: Jászberényi M. (szerk.): A kulturális turizmus sokszínűsége. Akadémia Kiadó, Budapest.

JÁSZBERÉNYI M. (2022): Új perspektívák a kulturális turizmusban: az innovatív vonzerőfejlesztés lehetőségei. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk.): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org./10.1556/9789634548041

JÁSZBERÉNYI M. – MISKOLCZI M. (2020): Danube cruise tourism as a niche product – An overview of the current supply and potential. Sustainability. 12(11). 4598. https://doi.org./10.3390/su12114598

KUNDI V. (2013): Fesztiválok városokra gyakorolt gazdasági és társadalmi-kulturális hatásainak elemzése. Doktori (PhD) értekezés. SZE Győr.

RÁTZ T. (2011): Kulturális Turizmus. In: Michalkó G. (szerk.): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

RÁTZ T. (2014): Az EKF-turizmus mint lehetséges niche termék. A kulturális turizmus egy különleges területének vizsgálata. Turizmus Bulletin. 14(2). pp. 24–32.

SULYOK J. (2005): Kulturális turizmus az európai városokban. Turizmus Bulletin. 9(3). pp. 18–29.

Internetes források

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK (2022): Színházi előadások az Egri Várban. http://agriajatekok.hu/, Letöltve: 2022. február 16.

FEHÉRVÁR TRAVEL UTAZÁSI IRODA (2022): Meghirdetett csoportok száma. https://fehervartravel.hu/pages/ceginformacio/, Letöltve: 2022. február 17.

FERTŐRÁKOSI KŐFEJTŐ ÉS BARLANGSZÍNHÁZ (2022): https://www.fertorakosikofejto.hu/hu/barlangszinhazgaleria, Letöltve: 2022. április 27.

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ (2022): Bemutatkozás. https://gyulaivarszinhaz.hu/bemutatkozas/, Letöltve: 2022. május 14.

KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ (2022): A Kőszegi Várszínházról. https://koszegivarszinhaz.hu/hu/rolunk/, Letöltve: 2022. február 16.

MONOSTORI ERŐD (2022): Erőd programok. https://erod.hu/, Letöltve: 2022. február 16.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2021): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0. https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf, Letöltve: 2022. június 30.

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET (2020): https://o s zmi . h u /i n d e x .ph p?op t i o n= c om_content&view=article&id=153&Itemid=685, Letöltve: 2020. április 27.

PROTON THEATRE (2004): Krétakör Színház Niebelung-lakópark előadása. https://protontheatre.hu/hu/eloadas/nibelung-lakopark, Letöltve: 2022. február 17.

SIKLÓSI VÁRSZÍNHÁZ (2021): „Kinizsi, a nép fia!” előadás 2021-ben is a Siklósi Várban. ht tps://www.siklosivar.hu/hu/kinizsi-anep-fia-eloadas-2021-ben-is-a-siklosi-varban, Letöltve: 2022. február 17.

SZÉP MAGYARORSZÁG (2006): Barokk Kastélyszínház Gödöllőn. Szép Magyarország. 2006. 4. szám. https://www.szepmagyarorszag.hu/mag ya r/olda l a k/ba rok k _ godollo_kastelyszinhaz_grassalkovich/, Letöltve: 2020. április 3.

SZÍNHÁZ.HU (2015): Nyári játékok a keszthelyi Festetics kastélyparkban. https://szinhaz.hu/2015/07/24/nyari_jatekok_a_keszthelyi_festetics_kastelyparkban_632, Letöltve: 2022. február 16.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-13

Hogyan kell idézni

Husz, A., & Tolnai, E. (2022). A színház és a turizmus szinergiája – új lehetőség a kulturális turizmusban. Turizmus Bulletin, 22(4), 36–45. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.4

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok