Zöldút fejlesztési lehetőségek vizsgálata Észak- Magyarország régió felhagyott vasútvonalain

Szerzők

  • Szilvia Weisz Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
    Hungary
  • Zsombor Boromisza Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.4

Kulcsszavak:

zöldút, felhagyott vasútvonal, Észak- Magyarország, turisztikai fejlesztés, megalapozó vizsgálatok

Absztrakt

Észak-Magyarország régióban 966 km vasútvonal található, azonban a rendszerváltás után a pálya- és vágányrendszer csaknem 20%-a, közel 200 km, bezárásra került. Jelen kutatás célja ezen felhagyott vasútvonalak tájépítészeti és tájesztétikai értékelése, elsősorban a közlekedési és zöldfelületi hiányokat pótló zöldútfejlesztési potenciál alapján. Számos szakterületre kiterjedő kutatásunk eredménye alapján van olyan felhagyott vagy hosszútávon forgalomszüneteltetésre szánt vasútvonal, ami az alkalmassági értékelés valamennyi felállított szempontjának megfelel. Így további részletes, a fejlesztést elősegítő mintaterületi vizsgálatainkat a leginkább alkalmas, 21 km hosszú, Nógrád megyei Diósjenő-Rétság-Bánk-Romhány vonalon végeztük el.

 

Hivatkozások

BÁRCZINÉ K. J. – CSEMEZ A. – SALLAY Á. (2009): Tájépítészeti kutatási feladatok a magyarországi zöldutak fejlesztésénél. Tájökológiai Lapok. 7(2). pp. 465–471.

BÁRCZINÉ K. J. (2014): A magyarországi zöldút-tervezés tájépítészeti metodikájának megalapozása. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Budapest. https://doi.org/10.14267/phd.2015007

BUDAI K. (2007): Zöldutak Magyarországon. Turizmus Bulletin. 11(1-2). pp. 70–71.

FLINK, A. C. – SEARNS, M. R. (1993): Greenways, a Guide to planning, design and development. The Conservation Fund. Island Press, Washington D. C.

HUTTER D. – ALMÁSI B. – BÁRCZINÉ K. J. (2014): Zöldútfejlesztési lehetőségek felhagyott vasútvonalak mentén: tájépítész-hallgatók ötlettervei a biatorbágyi régi vasút környezetére. 4D: Tájépítészeti és kertművészeti folyóirat. 34. pp. 24–41.

HUTTER D. (2015): Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Budapest. https://www.doi.org/10.14267/phd.2015055

KOVÁCS L. – MALATINSZKY S. (2002): Vonattal Magyarországon. Well-press kiadó kft., Miskolc.

LEWIS, G. (2008): Brown to Green: Sustainable Redevelopment of America’s Brownfield Sites. Northeast-Midwest Institute, Northeast.

MIRZAI, J. – HABIB, F. – SUZANCHI, K. (2017): Greenway Pedestrian Design in order to Rejoin the divided Urban Zones through the Brownfield Regeneration. International Journal of Architecture and Urban Development. 8(4). pp. 69–80.

O’CONNELL, J. (2016): The Legacy of Frederick Law Olmsted’s Emerald Necklace in Contemporary Boston James. In: Jombach, S. – Valánszki, I. – Filep-Kovács, K. – Fábos, J. Gy. – Ryan, R. L. – Lindhult, M. S. – Kollányi, L. (eds): Landscapes and Greenways of Resilience. Proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning. Budapest, 01 July, 2016.

OLMSTED, F. L. (1868): The concept of the “Park Way”. Report of the Landscape Architects and Superintendents. In: Beveridge, C. E. – Hoffmann, C. F. (ed) (1997): The papers of Frederic Law Olmsted. pp 112–146.

SALICI, A. (2013): Greenways as a Sustainable Urban Planning Strategy. Advances in landscape architecture. In Tech. Rijeka. https://doi.org/10.5772/55757

SALLAY Á – BÁRCZINÉ KAPOVITS J. (2010): Greenways = Zöldutak. In: Sallay Á. (szerk.): Tájtervezés és területfejlesztés. Egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Budapest. pp. 193–203.

SALLAY Á. (2020): Greenway/zöldút. Előadás. Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Budapest.

SEARNS, M. R. (1995): The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form. Landscape and Urban Planning. 33(1-3). pp. 65-80. https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)02014-7

SHAFER, S. – KOO LEE, B. – TURNER, S. (2000): A tale of three greenway trails: user perceptions related to quality of life. Landscape and Urban Planning. 49(3-4). pp.163–178. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(00)00057-8

TÓTH B. (2017): A mezőhegyesi cukorgyár kulturális és rekreációs utóhasznosításának koncepció terve. Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Budapest.

TÖMÖRI K. (2019): Felhagyott vasútvonal zöldúttá alakítása – az egykori nyírvidéki kisvasút területe. Diplomaterv. Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Budapest.

Internetes források

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020 (2013): http://www.baz.hu/content/cont_530c6a dd9d95c9.12244319/1312_01_1_melleklet_BAZ_ konc_20131206_vegleg.pdf, Letöltve: 2020. október 12.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ TURIZMUS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 (2006): https://2010-2014.kormany.hu/download/9/8e/20000/eszak-Magyarorszag.pdf#!DocumentBrowse, Letöltve: …

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020 (2014): https://hevesmegye-tfu.hu/files/hmtfk_helyetelemzo_20140320.pdf, Letöltve: 2020. október 26.

KOLLÁNYI L. (2016): Zöld infrastruktúra tervezése. Construma Kiállítás, Budapest. 2016. 04. 07. https://docplayer.hu/28006360-Zold-infrastruktura-tervezese.html, Letöltve: 2020. ápri¬lis 30.

KSH (2020): A vasútvonalak hossza (2007-). https:// www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_ eves/i_odmv004.html, Letöltve: 2020. május 30.

MÁV 2017. évi jelentés (2017): Vasúti infrastruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai. https://www.mavcsoport. hu/mav- st a r t/bemut a t koza s/va sut i - infrastruktura-kozlekedesi-eszkozok-uzemi-es-szallitasi-teljesitmenyek, Letöltve: 2020. április 30.

NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2020 (2013): http://www. interindustria.hu/ekonyvtar/hu/Vid%C3% A9kfejleszt%C3%A9s/Tanulm%C3%A1nyok/ N%C3%B 3 g r%C3%A1d%2 0Meg y e%2 0 Ter%C3%BCletfejleszt%C3%A9si%20Koncepci %C3%B3%20Hat%C3% A1svizsg%C3%A1lat%20 (2014).pdf, Letöltve: 2020. november 7.

RÉTSÁGI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2008): http://www.terport.hu/ webfm_send/1651, Letöltve: 2020. április 30.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-30

Hogyan kell idézni

Weisz, S., & Boromisza, Z. (2022). Zöldút fejlesztési lehetőségek vizsgálata Észak- Magyarország régió felhagyott vasútvonalain. Turizmus Bulletin, 22(3), 32–39. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.4

Folyóirat szám

Rovat

Műhely