Az akadémiai szolgáltatásminőség és az akkulturáció szerepe a magyar oktatásturizmusban

Szerzők

  • Attila Mucsi Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.3

Kulcsszavak:

oktatásturizmus, külföldi hallgatók, akadémiai szolgáltatásminőség, akkulturáció

Absztrakt

Az elmúlt évtizedben Magyarország jelentős közép-európai oktatásturisztikai célponttá vált, azonban a növekedés fenntartásához továbbra is szem előtt kell tartani a külföldi hallgatók igényeit. A jelen kutatás azt vizsgálta, hogy a 2020-as világjárvány idején az akadémiai szolgáltatásminőség mely tényezői voltak a legfontosabbak a külföldi hallgatók számára, illetve hogy a hallgatók akkulturációs stratégiája hogyan befolyásolta az észlelt akadémiai szolgáltatásminőséget. Jelen tanulmányban 20 külföldi hallgatóval készült mélyinterjú tartalomelemzésének eredménye kerül bemutatásra. Az akadémiai szolgáltatás minőségének tényezői között szerepel az oktatók szakmai felkészültsége, iparági tapasztalata, segítőkészsége, illetve a digitális oktatásra való átállás sebessége. Azok a külföldi hallgatók, akik törekedtek a kulturális integrációra, jellemzően elégedettebbek voltak az akadémiai szolgáltatásminőséggel, mint azok, akik az asszimilációs akkulturációs stratégiát választották, vagy elszeparálódtak hallgatótársaiktól.

 

Hivatkozások

ABDULLAH, F. (2006): Measuring service quality in higher education: HEdPERF versus SERVPERF. Marketing Intelligence and Planning. 24(1). pp. 31–47. https://doi.org/10.1108/02634500610641543

ALI, F. – ZHOU, Y. – HUSSAIN, K. – NAIR, P. K. – RAGAVAN, N. A. (2016): Does higher education service quality effect student satisfaction, image and loyalty? A study of international students in Malaysian public universities. Quality Assurance in Education. 24(1). pp. 70–94. https://doi.org/10.1108/QAE-02-2014-0008

ARRIVABENE, L. – VIEIRA, P. R. C. – MATTOSO, C. (2019): Impact of Service Quality, Satisfaction and Corporate Image on Loyalty: A Study of a Publicly Traded for-Profit University. Services Marketing Quarterly. 40(3). pp. 1–17. https://doi.org/10.1080/15332969.2019.1630174

ASGARI, M. – BORZOOEI, M. (2014): Effects of service quality and price on satisfaction and the consequent learning outcomes of international students. International Journal of Information, Business and Management. 6(3). pp.132–145.

BABA, Y. – HOSODA, M. (2014): Home away home: Better understanding of the role of social support in predicting cross-cultural adjustment among international students. College Student Journal. 48(1). pp. 1–15.

BERÁCS J. – MALOTA E. (2007): Nemzetközi diákturizmus a Budapesten tanuló külföldi egyetemisták véleményének tükrében. Turizmus Bulletin. 11(3). pp. 3–13.

BERRY, J. W. (1997): Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: An International Review. 46(1). pp. 5–34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x

BOCHNER, S. (1982): The social psychology of cross–cultural relations. In: Bochner, S. (ed): Cultures in contact: Studies in cross–cultural interaction. Oxford: Pergamon. pp. 5–44.

BOOMS, B. H. – BITNER, M. J. (1981): Marketing Strategies and Organization Structures for Services Firms. In: Donnelly, J. – George, W. (eds): Marketing of Services. American Marketing Association, Chicago. pp. 47–51.

BRAUN, V. – CLARKE, V. (2006): Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3(2). pp. 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa

CRONIN, J. J. – Taylor, S. A. (1992): Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of Marketing. 56(3). pp. 55–68. https://doi.org/10.1177/002224299205600304

CSÁSZÁR M. – ALPEK L. (2018): A nemzetközi hallgatók vidéki egyetemvárosokra gyakorolt gazdasági szerepe Magyarországon Pécs példáján. Közép-európai közlemények. 11(2). pp. 30–41.

DELI-GRAY ZS. – ÁRVA L. – GRAY, M. (2010): Globalizáció a felsőoktatásban – szervezeti és marketingkövetkezmények. Marketing & Menedzsment. 44(3). pp. 4–13.

FURNHAM, A. – ALIBHAI, N. (1985): The friendship networks of foreign students: a replication and extension of the functional model. International Journal of Psychology. 20(3- 4). pp. 709–722. DOI: 10.1080/00207598508247565

GALLARZA, M. G. – SAURA, I. G. – GARCÍA, H. C. (2002): Destination image. Towards a conceptual framework. Annals of Tourism Resarch. 29(1). pp. 56–78. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00031-7

HIDASI J. (2004): Interkulturális kommunikáció. Budapest: Scolar.

MALOTA E. (2013): Kulturális sokk és adaptáció. In: Malota E. – Mitev A.: Kultúrák találkozása. Budapest, Alinea kiadó. pp. 51–84.

MARIMON, F. – MAS-MACHUCA, M. – BERBEGAL-MIRABENT, J. (2018): Fulfilment of expectations on students’ perceived quality in the Catalan higher education system. Total Quality Management and Business Excellence. 31(5–6). pp. 483–502. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1433027

MAYRING, P. (2000): Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research. 1(2). https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089

MORI, S. C. (2000): Addressing the mental health concerns of international students. Journal of Counseling and Development. 78(2). pp. 137–144. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2000.tb02571.x

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. (1985): A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing. 49(4). pp. 41– 50. https://doi.org/10.1177/002224298504900403

PEDERSEN, P. B. (1991): Counseling international students. The Counseling Psychologist. 19(1). pp. 10–58.

RENN, K. A. – PATTON, L. D. (2011): Campus ecology and environments. In: Schuh, J. H. – Jones, S. R. – Harper, S. R. and Associates (eds): Student services. A handbook for the profession. Fifth edition. pp. 242–256.

SANDHU, D. –ASRABADI, B. (1994): Development of an acculturative stress scale for international students: Preliminary findings. Psychological Reports. 75(1). pp. 435–448. https://doi.org/10.2466/pr0.1994.75.1.435

SULLIVAN, C. – KASHUBECK-WEST, S. (2015): The Interplay of International Students’ Acculturative Stress, Social Support, and Acculturation Modes. Journal of International Students. 5(1). pp. 1–11.

Internetes források

OECD (2017): OECD charts a slowing of international mobility growth. http://monitor.icef. com/2017/09/oecd-charts-slowing-international-mobility-growth/, Letöltve: 2019. május 11.

OKTATÁSI HIVATAL (2020): A Magyarországon tanuló külföldi és magyar hallgatók száma állampolgárságuk szerint 2008 és 2018 között. https://www.oktatas.hu/felsooktatas/ kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_ kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak, Letöltve: 2020. december 5.

PÁLYÁZATI PAVILON (2020): https://tka. hu/nemzetkozi/15213/a-kulfoldi-hallgatok-jelentosen-hozzajarulnak-a-hazai-gazdasagi-fejlodeshez, Letöltve: 2021. február 28.

UNESCO (2020): Global Flow of Tertiary-Level Students. http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow, Letöltve: 2021. február 27.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-30

Hogyan kell idézni

Mucsi, A. (2022). Az akadémiai szolgáltatásminőség és az akkulturáció szerepe a magyar oktatásturizmusban. Turizmus Bulletin, 22(3), 23–31. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.3

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok