A kínai VFR turizmus Budapesten: vendégek és házigazdák

Szerzők

  • Rita Song-Agócs Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.2

Kulcsszavak:

barát- és rokonlátogatás, VFR turizmus, vendég-házigazda kapcsolat, kínai VFR, kínai migráció

Absztrakt

Az elmúlt néhány évben a kínai beutazó turizmus dinamikusan növekedett Kelet-Közép-Európában, amelyben a migrációs mobilitás is szerepet játszott. A Magyarországon élő legnépesebb, Ázsiából származó etnikai csoport, a kínaiak, a VFR turizmus fenntartásában is érintettek. Annak érdekében, hogy megismerjük a Magyarországon élő kínai diaszpóra VFR turizmusban játszott szerepét, online kérdőíves lekérdezést (N=202) alkalmaztunk a kínai közösség körében. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a Magyarországra érkező kínaiak migrációja szoros összefüggésben áll a VFR turizmussal. Egy hazánkban élő kínai VFR házigazdára a látogatás során kulcsfontosságú szerep hárul (vendégül látás, idegenvezetői teendők). Azok a házigazdák, akik az EU-csatlakozást (2004) megelőzően telepedtek le hazánkban, aktívabb szerepet vállalnak vendégük turisztikai keresletének generálásában. Jelen tanulmány a szerzőnek a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus-menedzsment mesterképzésén készített szakdolgozatához végzett kutatására épül.

 

Hivatkozások

ACKER, E. – KING, B. (2015): VFR travel Research: International perspectives. Channel View Publications, Bristol, UK.

BACKER, E. – LEISCH, F. – DOLNICAR, S. (2017): Visiting friends or relatives? Tourism Management. 60. pp. 56–64. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.11.007

BACKER, E. (2007): VFR travel: an examination of the expenditures of VFR travellers and their hosts. Current Issues in Tourism. 10(4). pp. 366–377. http://doi.org/10.2167/cit277.0

BACKER, E. (2010a): Opportunities for commercial accommodation in VFR travel. International Journal of Tourism Research. 12(4). pp. 334–354. http://doi.org/10.1002/jtr.754

BACKER, E. (2010b): VFR travelers: How long are they staying? Tourism Review International. 14(2- 3). pp. 61–70. http://doi.org/10.3727/154427211X13044361606252

BACKER, E. (2011): VFR travellers of the future. In: Yeoman, I. – Hsu, C. – Smith, K. – Watson, S. (eds): Tourism and demography. Goodfellow Publishers, Oxford. pp. 74–84.

BAI, K. – QU, Y. (2017): Interaction of VFR Tourists and Their Hosts from the View of Social Relationship: Literature Review and Theoretical Framework. (社会关系视域下的 VFR 旅游主体互动:研究综述与理论框架). https://doi.org/10.12054/lydk.bisu.6

BECK, F. – KNYIHÁR, E. – SZABÓ, L. (2021): Chinese „Golden Visa” Migrants in Budapest. Global Dialogue. 11(1). pp. 28–29.

BELL, M. – WARD, G. (2000): Comparing temporary mobility with permanent migration. Tourism Geographies. 2(1). pp. 87–107. https://doi.org/10.1080/146166800363466

BULL, A. (1995): The Economics of Travel and Tourism. 2nd edition. Longman, Melbourne.

BUTLER, R. (2003): Relationships Between Tourism and Diasporas Influences and Patterns. Espace, populations, sociétès. 21(2). pp. 317–326. https://doi.org/10.3406/espos.2003.2084

DENMAN, R. (1988): A Response to the VFR Market: A Response to the English Tourist Board and Regional Tourist Boards. Tourism RMD, England.

GOLD, T. – DOUG, G. – WANK, D. (2002): Social connections in China. Institutions, culture and the changing nature of guanxi. Cambridge University Press, Cambridge, MA. https://doi.org/10.1017/CBO9780511499579

GRIFFIN, T. (2013): Research note: A content analysis of articles on visiting friends and relatives tourism, 1990–2010. Journal of Hospitality Marketing & Management. 22(7). pp. 781–802. https://doi.org/10.1080/19368623.2012.708960

GYULAVÁRI T. – MITEV A. Z. – NEULINGER Á. – NEUMANN-BÓDI E. – SIMON J. – SZŰCS K. (2015): A marketingkutatás alapjai. Akadémia Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630598880

GYURIS F. (2007): A kínaiak migrációja. In: L. Rédei M. (szerk.): Mozgásban a világ. A nemzetközi migráció földrajza. Eötvös Kiadó, Budapest. pp. 313–346.

HINEK M. (2020): A turizmus közvetlen hozzájárulása a magyar gazdaság teljesítményéhez: a Turizmus Szatellit Számlák fejlesztésének alternatívái. Turizmus Bulletin. 20. Különszám. pp. 45–52. https://doi.org/10.14267/turbull.2020v20n4.4

HUANG, W. – KING, B. – SUNTIKUL, W. (2017): VFR tourism and the tourist gaze: overseas migrant perceptions of home. International Journal of Tourism Research. 19(4). pp. 421–434. https://doi.org/10.1002/jtr.2104

HWUANG, K. G. (1987): Face and favor: the Chinese power game. American Journal of Sociology. 92(4). pp. 944–974. https://doi.org/10.1086/228588

IRIMIÁS A. (2008): „A Budapesten élő kínai közösség” („The Chinese living in Budapest”), Földrajzi Értesítő. 57(3–4). pp. 469–484.

IRIMIÁS A. (2009): Az új kínai migráció – a Budapesten élő kínai közösség. Statisztikai Szemle. 87(7–8). pp. 828–847.

IRIMIÁS A. (2013): A Budapesten élő kínai bevándorlók utazási mintái (Traveling patterns of Chinese immigrants living in Budapest). Journal of China Tourism Research. 9(2). pp. 180– 190. https://doi.org/10.1080/19388160.2013.784169

JACKSON, R. T. (1990): VFR tourism: Is it underestimated? Journal of Tourism Studies. 1(2). pp. 10–17.

JACKSON, R. T. (2003): VFR tourism: Is it underestimated? (original 1990 article reprinted) Journal of Tourism Studies. 14(1). pp. 17–24.

KING, B. E. M. – GAMAGE, M. A. (1994): Measuring the Value of the Ethnic Connection: Expatriate Travelers from Australia to Sri Lanka. Journal of Travel Research. 33(2). pp. 46–50. https://doi.org/10.1177/004728759403300208

LEHTO, X. Y. – MORRISON, A. M. – O’LEARY, J. T. (2001): Does the visiting friends and relatives typology make a difference? A study of the international VFR market to the United States. Journal of Travel Research. 40(2). pp. 201–212. https://doi.org/10.1177/004728750104000211

LI, T. E. – McKERCHER, B. (2016): Developing a typology of diaspora tourists: Return travel by Chinese immigrants in North America. Tourism Management. 56. pp. 106–113. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.04.001.

LI, T. E. (2019): Guanxi or weak ties? Exploring Chinese diaspora tourists’ engagements in social capital building. Current Issues in Tourism. pp. 1–16. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1578340

MA, T. – HEYWOOD, A. – MacINTYRE, C. R. (2020): Travel health seeking behaviors, masks, vaccines and outbreak awareness of Australian Chinese travellers visiting friends and relatives – Implications for control of Covid–19. Infection, disease and health. 26(1). pp. 38–47. https://doi.org/10.1016/j.idh.2020.08.007

MacEACHERN, M. – DONGKOO, Y. – MacDONALD, R. – HENNESSEY, S. (2007): Characteristics of the Visiting Friends and Relatives Markets in Prince Edward Island: A Longitudinal Approach. TTRA Annual Conference Proceedings. pp. 195–201.

MALHOTRA, N. K. – SIMON J. (2016): Marketingkutatás. Akadémia Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789630598675

McKERCHER, B. (1994): Report on a Study of Host Involvement in VFR Travel to Albury Wodonga. Tourism Albury Wodonga.

McKERCHER, B. (1995): An examination of host involvement in VFR Travel. Proceedings of the National Tourism and Hospitality Conference 1995. Council for Australian University Tourism and Hospitality Education. pp. 246–255.

MEIS, S. – JOYAL, S. – TRITES, A. (1995): The U.S. repeat and VFR visitor to Canada: Come again eh! Journal of Tourism Studies. 6(1). pp. 27–37.

MICHALKÓ G. – ILYÉS N. (2020): A nemkonvencionális turisztikai mobilitás magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a turizmusból származó bevételek növelésének lehetőségére. Turizmus Bulletin. 20. Különszám. pp. 6–18. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n4.1

MICHALKÓ G. – RÁTZ T. (2013): Rejtett dimenziók a Kárpát-medence turizmusában. In: Frisnyák S. – Gál A. (szerk.): Kárpát-medence: társadalom, gazdaság. Bocskai István Gimnázium Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, Szerencs. pp. 463–476.

MICHALKÓ G. (2009): A turizmus mint a bevándorlás előszobája (Tourism as the entrance hall of migration). In: Illés S. (ed): Hungary’s attraction. Research Report. 85. pp. 129–159.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia: elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.17649/TET.27.1.2504

MITEV A. (2019): Kutatásmódszertan a turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789634544135

MORRISON, A. M. – HSIEH, S. – O’LEARY, J. T. (1995b): Segmenting the visiting friends and relatives market by holiday activity participation. Journal of Tourism Studies. 6(1). pp. 48–63.

MORRISON, A. M. – O’LEARY, J. T. (1995a): The VFR market: Desperately seeking respect. Journal of Tourism Studies. 6(1). pp. 2–5.

MORRISON, A. M. – WOODS, B. – PEARCE, P. – MOSCARDO, G. – SUNG, H. (2000): Marketing to the visiting friends and relatives segment: An international analysis. Journal of Vacation Marketing. 6(2). pp. 102–118. https://doi.org/10.1177/135676670000600202

NYÍRI P. (1996): Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban. In: Sik E. (szerk.): Táborlakók, diaszpórák, politikák. MTA, Budapest. pp. 130–138.

NYÍRI P. (2000): Párhuzamos globalizáció. Kínaiak Magyarországon. In: Kovács J. M. (szerk.): A zárva várt Nyugat: Kulturális globalizáció Magyarországon. Sík Kiadó, Budapest. pp. 15–28.

NYÍRI P. (2006): Transznacionalitás és a közvetítő kisebbség-modell: kínai vállalkozók Magyarországon. In: Kirby, W. C. – Leutner, M. – Mühlhahn, K. (eds): Global Conjectures: China in Transnational Perspective. Münster: LIT. pp. 73–91.

OSTROWSKI, S. (1991): Ethnic Tourism – Focus on Poland. Tourism Management. 12(2). pp. 125–131. https://doi.org/10.1016/0261-5177(91)90067-4

PACI, E. (1994): The major international VFR markets. Travel & Tourism Analyst. 6. pp. 36–50.

PROVENZANO, D. – BAGGIO, R. (2017): The contribution of human migration to tourism: the VFR travel between the EU28 member states. International Journal of Tourism Research. 19(4). pp. 412–420. https://doi.org/10.1002/jtr.2127

SÁRI L. (2020): Dilettánsok történelme. Honnan ered nyugat és kelet elhibázott viszonya? Corvina Kiadó, Budapest.

SEATON, A. V. (1994): Are relatives friends? Reassessing the VFR category in segmenting tourism markets. In: Seaton, A. V. (ed): Tourism: The State of the Art. Chichester, Wiley. pp. 316–321.

SEATON, A. V. – PALMER, C. (1997): Understanding VFR tourism behaviour: The first five years of the United Kingdom tourism survey. Tourism Management. 18(6). pp. 345–355. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)00033-2

SEATON, A. V. – TAGG, S. (1995): Disaggregating friends and relatives in VFR tourism research: The Northern Ireland evidence 1991–1993. Journal of Tourism Studies. 6(1). pp. 6–18.

WILLIAMS, A. M. (2013): Travel and migration. In: The Encyclopedia of Global Human Migration. https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm547

WILLIAMS, A. M. – KING, R. – WARNES, A. M. – PATTERSON, G. (2000): Tourism and retirement migration: new forms of an old relationship in Southern Europe. Tourism Geographies. 3(1). pp. 28–49. https://doi.org/10.1080/146166800363439

YOUNG, C. – CORSUN, D. – BALOGLU, S. (2007): A Taxonomy of Hosts: Visiting Friends and Relatives. Annals of Tourism Research. 34(2). pp. 497–516. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.12.003

YOUSUF, M. – BACKER, E. (2016): Hosting friends versus hosting relatives: Is blood thicker than water? International Journal of Tourism Research. 19(4). pp. 435–446. https://doi.org/10.1002/jtr.2098

YUAN, T-F. – FRIDGEM, J. D. – HSIEH, S. – O’LEARY, J. T. (1995): Visiting friends and relatives travel market: The Dutch case. Journal of Tourism Studies. 6(1). pp. 19–26.

ZÁTORI, A. – MICHALKÓ, G. – NAGY, J. T. – KULCSÁR, N. – BALIZS, D. (2019): The tourist experience of domestic VFR travellers: the case of Hungary. Current Issues in Tourism. 22(12). pp. 1437–1459. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1371117

Internetes források

CHINA STATISTICAL YEARBOOK (2021): Basic Statistics on National Population Census in 1953, 1964, 1982, 1990, 2000, 2010 and 2020. stats.gov.cn, Letöltve: 2022. január 10.

KSH (2021a): Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok földrészek, országok és nemek szerint, január 1. (1995-). https://www.ksh.hu/ docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn001b. html, Letöltve: 2021. december 17.

KSH (2021b): A bevándorló külföldi állampolgárok földrészek és országok szerint (2000-). https://www. ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn005b.html?down=86.15351867675781, Letöltve: 2021. december 17.

KSH (2021c): Háztartás, család. http://demografia. hu/hu/tudastar/fogalomtar/25-haztartas, Letöltve: 2022. január 10.

WORLD BANK (2021a): World Development Indicators: Population dynamics. http://wdi. worldbank.org/table/2.1, Letöltve: 2021. december 17.

WORLD BANK (2021b): International tourism, number of departures – China. https://data.worldbank. org/indicator/ST.INT.DPRT?locations=CN, Letöltve: 2021. december 19

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-30

Hogyan kell idézni

Song-Agócs, R. (2022). A kínai VFR turizmus Budapesten: vendégek és házigazdák. Turizmus Bulletin, 22(3), 12–22. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok