A Covid19-pandémia jelentette félelmek hatása a nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre

Szerzők

  • László Kökény Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Zsófia Kenesei Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.1

Kulcsszavak:

kockázatészlelés, Covid19 kockázat, nyaralástervezés, egyetemi hallgatók

Absztrakt

2021 tavaszán a koronavírussal (SARS-CoV-2) vívott küzdelem a védőoltásoknak köszönhetően pozitív fordulatot vett, melynek következtében sokan elkezdték tervezni vagy akár le is foglalták az az évi nyaralásukat. Kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a Covid19-pandémia jelentette kockázatészlelés hogyan befolyásolja az utazáshoz kapcsolódó teljes kockázatészlelés faktorát az utazás, nyaralás tervezése során. Az online kérdőívünket 302 fő egyetemi hallgató töltötte ki érvényesen. Az eredményeket CB-SEM elemzéssel kaptuk meg, miszerint a Covid19-pandémiához kapcsolódó észlelt kockázatok közepesen erősen és szignifikánsan növelik az utazáshoz köthető kockázatészlelést. Mindez azt jelenti, hogy a Covid19 jelentette félelmek az utazástervezés során jelentős hatással voltak az utazással összefüggő esetleges kockázatok észlelésére. Emellett kiderült, hogy nemcsak az egészségügyi veszélyekről van szó, hanem a mentális félelmekről is, ami még fontosabb faktorként jelent meg az elemzés során. Így a korábbiaknál komplexebb megközelítést kaptunk a Covid19-pandémia jelentette kockázatészlelés hatásainak mérési lehetőségeit illetően. A gyakorlati javaslatokat és a jövőbeli kutatási lehetőségeket a tanulmány végén részletezzük.

 

Hivatkozások

ABRAHAM, V. – BREMSER, K. – CARRENO, M. – CROWLEY-CYR, L. – MORENO, M. (2021): Exploring the consequences of COVID-19 on tourist behaviors: Perceived travel risk, animosity and intentions to travel. Tourism Review. 76(4). pp. 701–717. https://doi.org/10.1108/TR-07-2020-0344

AHORSU, D. K. – LIN, C.-Y. – IMANI, V. – SAFFARI, M. – GRIFFITHS, M. D. – PAKPOUR, A. H. (2022): The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation. International Journal of Mental Health and Addiction. 20. pp. 1537–1545. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8

AWANG, Z. – AFTHANORHAN, A. – MOHAMAD, M. – ASRI, M. A. M. (2015): An evaluation of measurement model for medical tourism research: The confirmatory factor analysis approach. International Journal of Tourism Policy. 6(1). pp. 29–45. https://doi.org/10.1504/IJTP.2015.075141

BAE, S. Y. – CHANG, P.-J. (2021): The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the first wave of the pandemic (March 2020). Current Issues in Tourism. 24(7). pp. 1017–1035. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798895

CAHYANTO, I. – WIBLISHAUSER, M. – PENNINGTON-GRAY, L. – SCHROEDER, A. (2016): The dynamics of travel avoidance: The case of Ebola in the U.S. Tourism Management Perspectives. 20. pp. 195–203. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.09.004

CHUA, B.-L. – AL-ANSI, A. – LEE, M. J. – HAN, H. (2021): Impact of health risk perception on avoidance of international travel in the wake of a pandemic. Current Issues in Tourism. 24(7). pp. 985–1002. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829570

COLE, D. A. (1987): Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 55(4). pp. 584–594. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.4.584

CSAPÓ J. – TÖRŐCSIK M. (2019): Turizmus és biztonság: A magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata. Turizmus Bulletin. 19(3). pp. 13–20. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.2

GARG, A. (2015): Travel Risks vs Tourist Decision Making: A Tourist Perspective. International Journal of Hospitality and Tourism Systems. 8(1). https://doi.org/10.21863/ijhts/2015.8.1.004

GODOVYKH, M. – PIZAM, A. – BAHJA, F. (2021): Antecedents and outcomes of health risk perceptions in tourism, following the COVID-19 pandemic. Tourism Review. 76(4). pp. 737–748. https://doi.org/10.1108/TR-06-2020-0257

GOLETS, A. – FARIAS, J. – PILATI, R. – COSTA, H. (2020): COVID-19 Pandemic and Tourism: The Impact of Health Risk Perception and Intolerance of Uncertainty on Travel Intentions. Preprints. Social Sciences. https://doi.org/10.20944/preprints202010.0432.v1

HAIR, J. F. – BLACK, W. C. – BABIN, B. J. – ANDERSON, R. E. (2019): Multivariate data analysis. Eighth edition. Cengage.

JÁSZBERÉNYI M. – ÁSVÁNYI K. – KÖKÉNY L. – KOVÁCS B. – SIMON A. (2020): Válságkezelés a turizmusban. Turizmus Kft., Budapest.

KESZEY T. (2018): Bizalom és vezetői információfelhasználás: A hatalom moderáló hatása. Statisztikai szemle. 96(2). pp. 164–181. https://doi.org/10.20311/stat2018.02.hu0164

KIM, L. H. – QU, H. – KIM, D. J. (2009): A study of perceived risk and risk reduction of purchasing air‐tickets online. Journal of Travel & Tourism Marketing. 26(3). pp. 203–224. https://doi.org/10.1080/10548400902925031

KÖKÉNY, L. – KENESEI, Z. – NESZVEDA, G. (2022): Impact of COVID-19 on different business models of European airlines. Current Issues in Tourism. 25(3). pp. 458–474. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1960284

KÖKÉNY L. – KÖKÉNY L. (2021): Fogyasztói magatartás vizsgálata egy új típusú turisztikai szolgáltatáson keresztül. Turizmus Bulletin. 21(3). pp. 14–23. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n3.2

LEE, K. S. – LEE, H. S. – KIM, S. Y. (2007): Factors influencing the adoption behavior of mobile banking: A South Korean perspective. Journal of Internet Banking and Commerce. 12(2). pp. 1–9.

LIU, Y. – SHI, H. – LI, Y. – AMIN, A. (2021): Factors influencing Chinese residents’ post-pandemic outbound travel intentions: An extended theory of planned behavior model based on the perception of COVID-19. Tourism Review. 76(4). pp. 871–891. https://doi.org/10.1108/TR-09-2020-0458

MATIZA, T. – KRUGER, M. (2021): Ceding to their fears: A taxonomic analysis of the heterogeneity in COVID-19 associated perceived risk and intended travel behaviour. Tourism Recreation Research. 46(2). pp. 158–174. https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1889793

MICHALKÓ G. – NÉMETH J. – RITECZ GY. (2020): Turizmusbiztonság. Dialóg Campus, Budapest.

MICHALKÓ G. (2016): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MISKOLCZI M. – JÁSZBERÉNYI M. – TÓTH D. (2021): Technology-Enhanced Airport Services – Attractiveness from the Travelers’ Perspective. Sustainability. 13(2). 705. https://doi.org/10.3390/su13020705

NEUBURGER, L. – EGGER, R. (2021): Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region. Current Issues in Tourism. 24(7). pp. 1003–1016. https://doi.org/10.1080/13683500 .2020.1803807

PERI , G. – DRAMI ANIN, S. – CONI , M. (2021): The impact of Serbian tourists’ risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. European Journal of Tourism Research. 27. 2705. https://doi.org/10.54055/ejtr.v27i.2125

PETERSON, R. A. – ALBAUM, G. – RIDGWAY, N. M. (1989): Consumers who buy from direct sales companies. Journal of Retailing. 65(2). pp. 273–286.

PINE, R. – McKERCHER, B. (2004): The impact of SARS on Hong Kong’s tourism industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 16(2). pp. 139–143. https://doi.org/10.1108/09596110410520034

RAMELLI, S. – WAGNER, A. F. (2020): Feverish Stock Price Reactions to COVID-19. The Review of Corporate Finance Studies. 9(3). pp. 622–655. https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa012

SADIQ, M. – DOGRA, N. – ADIL, M. – BHARTI, K. (2021): Predicting Online Travel Purchase Behavior: The Role of Trust and Perceived Risk. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. 23(3). pp. 796–822. https://doi.org/10.1080/1528008X.2021.1913693

SÁNCHEZ-CAÑIZARES, S. M. – CABEZA-RAMÍREZ, L. J. – MUÑOZ-FERNÁNDEZ, G. – FUENTES-GARCÍA, F. J. (2021): Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current Issues in Tourism. 24(7). pp. 970–984. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829571

STONE, R. N. – GRØNHAUG, K. (1993): Perceived Risk: Further Considerations for the Marketing Discipline. European Journal of Marketing. 27(3). pp. 39–50. https://doi.org/10.1108/03090569310026637

TAYLOR, S. – LANDRY, C. A. – PALUSZEK, M. M. – FERGUS, T. A. – McKAY, D. – ASMUNDSON, G. J. G. (2020): Development and initial validation of the COVID Stress Scales. Journal of Anxiety Disorders. 72. 102232. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102232

TOKODI P. – RITECZ GY. (2020): Turizmus és egészségügyi biztonság. In: Michalkó G. – Németh J. – Ritecz Gy. (2020): Turizmusbiztonság. Dialóg Campus, Budapest. pp. 253–267.

XIE, C. – ZHANG, J. – MORRISON, A. M. – COCA-STEFANIAK, J. A. (2021): The effects of risk message frames on post-pandemic travel intentions: The moderation of empathy and perceived waiting time. Current Issues in Tourism. 24(23). pp. 3387–3406. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1881052

##submission.downloads##

Megjelent

2022-09-30

Hogyan kell idézni

Kökény, L., & Kenesei, Z. (2022). A Covid19-pandémia jelentette félelmek hatása a nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre. Turizmus Bulletin, 22(3), 4–11. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n3.1

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok