Utazási szándékot befolyásoló tényezők konfliktusövezetekben található desztinációkban – Törökország példája

Szerzők

  • Irma Agárdi Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Elimdar Bayramov Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.1

Kulcsszavak:

konfliktusövezet, észlelt kockázat, desztinációs imázs, tervezett magatartás elmélete, utazási szándék

Absztrakt

A cikk célja, hogy Törökország példáján keresztül vizsgálja meg, milyen tényezők hatnak az utazási szándékra a konfliktusövezetekben található desztinációkban. Online kérdőíves megkérdezést végeztünk törökországi utazást tervezők körében. Az 1420 főből álló mintát strukturális egyenletek módszerével elemeztük. A kutatás kimutatta, hogy az észlelt kockázat negatív hatással van az utazás iránti attitűdre, míg az utazás fölött észlelt kontroll és a desztinációs imázs növeli az utazási szándékot. A szubjektív normák mind az utazás iránti attitűdöt, mind az utazás fölött észlelt kontrollt pozitív irányban befolyásolják. A kutatási eredmények egyrészt hozzájárulnak az utazási magatartás megértéséhez a konfliktusövezezetekben található desztinációk esetében, másrészt segítik a piaci szereplőket, hogy megakadályozzák a turizmus visszaesését.

Hivatkozások

AJZEN, I. (1991): The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50(2). pp.179–211. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

BAGOZZI, R. P. – YI, Y.(2012): Specification, evaluation, and interpretation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science. 40(1). pp. 8–34. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0278-x

BENTLER, P. M. (1990): Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin. 107(2). pp. 238–246. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.107.2.238

BENTLER, P. M. – BONETT, D. G. (1980): Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin. 88(3). pp. 588–606. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.88.3.588

BORHAN, M. N. – IBRAHIM, A. N. H. – MISKEEN, M. A. A. (2019): Extending the theory of planned behaviour to predict the intention to take the new high-speed rail for intercity travel in Libya: Assessment of the influence of novelty seeking, trust and external influence. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 130. pp. 373–384. https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.058

BROWNE, M. W. – CUDECK, R. (1992): Alternative ways of assessing model fit. Sociological methods & research. 21(2). pp. 230–258. https://doi.org/10.1177%2F0049124192021002005

ÇAKMAK, E. – ISAAC, R. K. (2016): Drawing tourism to conflict-ridden destinations. Journal of Destination Marketing & Management. 5(4). pp. 291–293. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.10.004

CHEN, A. – PENG, N. (2018): Examining consumers’ intentions to dine at luxury restaurants while traveling. International Journal of Hospitality Management. 71. pp. 59–67. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.11.009

CHEW, E. Y. T. – JAHARI, S. A. (2014): Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management. 4. pp. 382–393. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.07.008

CUI, F. – LIU, Y. – CHANG, Y. – DUAN, J. – LI, J. (2016): An overview of tourism risk perception. Natural Hazards. 82(1). pp. 643–658. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2208-1

COHEN, E. (1972). Toward a sociology of international tourism. Social Research. 39(1). pp. 164–182. https://www.jstor.org/stable/40970087

CSAPÓ J. – TÖRŐCSIK M. (2019): Turizmus és biztonság: a magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata. Turizmus Bulletin. 19(3). pp. 13–20. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.2

FORNELL, C. – LARCKER, D. (1981): Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research. 18(1). pp. 39–50. https://doi.org/10.2307/3151312

FUCHS, G. – REICHEL, A. (2011): An exploratory inquiry into destination risk perceptions and risk reduction strategies of first time vs. repeat visitors to a highly volatile destination. Tourism Management. 32(2). pp. 266–276. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.01.012

HAIR, J. F. – BLACK, W. – BABIN, B. – ANDERSON, R. (2014): Multivariate data analysis 7th ed. Essex: Pearson Education.

HAN, H. – KIM, Y. (2010): An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management. 29(4). pp. 659–668. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.01.001

HSIEH, C. – PARK, S. H. – McNALLY, R. (2016): Application of the extended theory of planned behavior to intention to travel to Japan among Taiwanese youth: Investigating the moderating effect of past visit experience. Journal of Travel & Tourism Marketing. 33(5). pp. 717–729. https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1167387

JORDAN, E. J. – BOLEY, B. B. – KNOLLENBERG, W. – KLINE, C. (2017): Predictors of Intention to Travel to Cuba across Three Time Horizons: An Application of the Theory of Planned Behavior. Journal of Travel Research. 57(7). pp. 981–993. https://doi.org/10.1177/0047287517721370

KAPLAN, S. – MANCA, F. – NIELSEN, T. A. S. – PRATO, C. G. (2015): Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: An application of the Theory of Planned Behavior. Tourism Management. 47. pp. 34–46. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.08.017

KILIÇLAR, A. – U AKLI, A. – TAYFUN, A. (2018): Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives. Journal of Destination Marketing & Management. 8. pp. 232–246. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.04.006

KIM, H. – CHEN, J. S. (2015): Destination image formation process. Journal of Vacation Marketing. 22(2). pp. 154–166. https://doi.org/10.1177/1356766715591870

KIM, S. B. – KWON, K. J. (2018): Examining the Relationships of Image and Attitude on Visit Intention to Korea among Tanzanian College Students: The Moderating Effect of Familiarity. Sustainability. 10(2). 360. https://doi.org/10.3390/su10020360

LAM, T. – HSU, C. H. C. (2006): Predicting behavioral intention of choosing a travel destination. Tourism Management. 27(4). pp. 589–599. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.02.003

LEE, T.-H. – CROMPTON, J. (1992): Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research. 19(4). pp. 732–751. https://doi.org/10.1016/0160-7383(92)90064-v

LEPP, A. – GIBSON, H. (2003): Tourist roles, perceived risk and international tourism. Annals of Tourism Research. 30(3). pp. 606–624. https://doi.org/10.1016/s0160-7383(03)00024-0

LEPP, A. – GIBSON, H. (2008): Sensation seeking and tourism: Tourist role, perception of risk and destination choice. Tourism Management. 29(4). pp. 740–750. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.08.002

LEPP, A. – GIBSON, H. – LANE, C. (2011): Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism website. Tourism Management. 32(3). pp. 675–684. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.024

MacKAY, K. J. – FESENMAIER, D. R. (1997): Pictorial element of destination in image formation. Annals of Tourism Research. 24(3). pp. 537–565. https://doi.org/10.1016/s0160-7383(97)00011-x

MADHA, A. – SALMAN, A. D. – HUSSAIN, H. D. – BORHAN, N. – RIZA ATIQ, O. K. R. (2016): Analysis of travel behaviour in Petaling Jaya, Malaysia: an application of the theory of planned behaviour. Archives of Transport. 38(2). pp. 29–38. http://dx.doi.org/10.5604/08669546.1218791

MALHOTRA, N. K. (2010): Marketing research: an applied orientation. 6th ed. New York: Pearson.

MARTÍNEZ, S. C. – ALVAREZ, M. D. (2010): Country Versus Destination Image in a Developing Country. Journal of Travel & Tourism Marketing. 27(7). pp. 748–764. https://doi.org/10.1080/10548408.2010.519680

MARTON ZS. – BIRKNER Z. – KELLER K. – BERKESNÉ R. N. (2018): A turizmusbiztonságban rejlő marketing és menedzsment implikációk. Turizmus Bulletin. 18(2). pp. 12–20. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2018v18n2.2

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MOUTINHO, L. (1987): Consumer behaviour in tourism. European Journal of Marketing. 21(10). pp. 5–44. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004718

PARK, S. H. – HSIEH, C. M. – LEE, C. K. (2016): Examining Chinese College Students’ Intention to Travel to JaPAN Using the Extended Theory of Planned Behavior: Testing Destination Image and the Mediating Role of Travel Constraints. Journal of Travel & Tourism Marketing. 34(1). pp. 113–131. https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1141154

QUINTAL, V. A. – LEE, J. A. – SOUTAR, G. N. (2010): Risk, uncertainty and the theory of planned behavior: A tourism example. Tourism Management. 31. pp. 797–805. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.006

RÁCZ A. (2019): Magyarország országképe és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos attitűdök empirikus vizsgálata 2018-ban. Turizmus Bulletin. 19(4). pp. 41–48. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n4.5

REISINGER, Y. – MAVONDO, F. (2005): Travel anxiety and intentions to travel internationally: implications of travel risk perception. Journal of Travel Research. 43(3). pp. 212–225. https://doi.org/10.1177/0047287504272017

RITTICHAINUWAT, B. N. – CHAKRABORTY, G. (2009): Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management. 30(3). pp. 410–418. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.001

SÖNMEZ, S. F. – APOSTOLOPOULOS, Y. – TARLOW, P. (1999): Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism. Journal of Travel Research. 38(1). pp. 13–18. https://doi.org/10.1177/004728759903800104

SÖNMEZ, S. F. – GRAEFE, A. R. (1998a): Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research. 37(2). pp. 171–177. https://doi.org/10.1177/004728759803700209

SÖNMEZ, S. F. – GRAEFE, A. R. (1998b): Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research. 25(1). pp. 112–144. https://doi.org/10.1016/s0160-7383(97)00072-8

SPARKS, B. – PAN, G. W. (2009): Chinese Outbound tourists: Understanding their attitudes, constraints and use of information sources. Tourism Management. 30(4). pp. 483–494. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.10.014

STEINMETZ, H. – DAVIDOV, E. – SCHMIDT, P. (2011): Three Approaches to Estimate Latent Interaction Effects: Intention and Perceived Behavioral Control in the Theory of Planned Behavior. Methodological Innovations Online. 6(1). pp. 95–110. https://doi.org/10.4256%2Fmio.2010.0030

TA KIN, Ç. – KOÇ, E. – BOZ, H. (2017): Perceptual Image of Conflict-ridden Destinations: An EEG and Eye Tracker Analysis. Business and Economics Research Journal. 8(3). pp. 533–553.

Internetes források

HEIDELBERG INSTITUT FOR INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH (2017): Conflict Barometer 2016. https://hiik.de/download/conflict-barometer-2016/?wpdmdl=2656&ref-resh=628393fb23ad61652790267, Letöltve: 2017. augusztus 6.

UNWTO (2020): International Tourism Highlights, 2020 Edition. UNWTO, Madrid. https://www.e-unw-to.org/doi/epdf/10.18111/9789284422456, Letöltve: 2021. március 10.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-07-04

Hogyan kell idézni

Agárdi, I., & Bayramov, E. (2022). Utazási szándékot befolyásoló tényezők konfliktusövezetekben található desztinációkban – Törökország példája. Turizmus Bulletin, 22(2), 4–13. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.1

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok