A COVID-járvány és a magyarországi vállalatok hitelkeresletének önkéntes korlátozása

Szerzők

  • Zsolt Szabó Magyar Fejlesztési Bank

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_4_3

Kulcsszavak:

elbátortalanodott hiteligénylők, látens hitelkereslet, COVID-járvány, vállalati viselkedés, C12, D22, D91, E71, G14, G33, G41, O16

Absztrakt

A közgazdasági diskurzusban egyre nagyobb figyelmet kapnak az ezredforduló óta azok a cégek, amelyek azért fojtják el hiteligényüket, mert elutasítástól tartanak. Az önkéntes hitelkereslet korlátozásra az elméleti irodalom alapján a COVID-járvány is hatást gyakorolt, ezzel kapcsolatban azonban még viszonylag kevés empirikus kutatás készült. Az MFB kérdőíves vállalati felmérései (MFB-INDIKÁTOR) alapján arra keresünk választ, hogy milyen irányú és mennyire tartós változást idézett elő a pandémia a hazai cégek látens hitelkeresletében, mely szegmensek reagáltak érzékenyebben a krízisre, valamint kimutatható-e a bankokkal szembeni, mélyen beivódott negatív percepciók szerepe a hitelre szoruló cégek döntéseiben. A kereszttábla elemzések eredményei alapján a járvány csak átmenetileg enyhítette a hitelfelvétellel szembeni túlzott óvatosságot; az idősebb vállalatok, a nagyobb cégek, az agrárvállalkozások viselkedése viszonylag stabilnak tekinthető e téren; továbbá markánsnak mondható a hitelkérelemtől való önkéntes elhatárolódásban a pénzintézetekkel kapcsolatos többéves, nem ritkán negatív tapasztalat és előítélet.

Hivatkozások

Anastasiou, D., Kallandranis, C., Drakos, K. (2022). Borrower Discouragement Prevalence for Eurozone SMEs: Investigating the Impact of Economic Sentiment. Journal of Economic Behavior and Organization, 194, pp 161-171. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.12.022

Aristei, A., Angori, G. (2022). Heterogeneity and State Dependence in Firms’ Access to Bank Credit. Small Business Economics, 59(1), pp 47-78. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00545-x

Christensen, J. L., Hain, D. S. (2014). Scared Away? - Discouraged Borrowers and Capital Market Information. DRUID Society Conference 2014, CBS, Copenha-gen, June 16-18. https://conference.druid.dk/acc_papers/ugm9tep44k4dj-ni4u7xo1sksx3tn.pdf

Cowling, M., Liu, W., Ledger, A. (2012). Small Business Financing in the UK before and during the Current Financial Crisis. International Small Business Journal, 30(7), pp 778-800. https://doi.org/10.1177/0266242611435516

Cowling, M., Liu, W., Calabrese, R. (2021). Has Previous Loan Rejection Scarred Firms from Applying for Loans During Covid-19? Small Business Economics, 59, pp 1327-1350. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00586-2

Durante, E., McGeever, N. (2022). SME Credit Conditions in the Pandemic Re-covery. Central Bank of Ireland, Financial Stability Notes, 22(2). https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/financial-stability-no-tes/no.2-sme-credit-conditions.pdf?sfvrsn=16

ECB (2022a). SAFE 10 Datasets for External Researchers. https://astra.ecb.europa.eu/

ECB (2022b). SAFE Database. https://single-market-economy.ec.europa.eu/access-finance/data-and-surveys-safe_en

Ferrando, A., Mulier, K. (2015). The Real Effects of Credit Constraints: Evidence from Discouraged Borrowers in the Euro Area. ECB Working Paper, 1842. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1842.en.pdf?619f3288440cf4d-1d463ebed036ddca7

Ferrando, A., Mulier, K. (2022). The Real Effects of Credit Constraints: Evidence from Discouraged Borrowers. Journal of Corporate Finance, 73(C). https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102171

Hernández-Cánovas, G., Ramón-Llorens, M. C., Koeter-Kant, J. (2014). A Dem-and Approach to Borrower Discouragement: Empirical Analysis in a Bank-Based Economy. XXII Finance Forum, Zaragoza, november 20–21. http://22finance-forum.unizar.es/wp-content/uploads/2014/11/22financeforum_submissi-on_64_A-demand-approach.pdf

Kinghan, C., Newman, C., O’Toole, C. (2018). Capital Allocation, Credit Access, and Firm Growth in Vietnam. WIDER Working Paper 67. https://www.esri.ie/pubs/OPEA166.pdf

Kozlowski, J. (2020). Scarring Body and Mind: The Long-Term Belief-Scarring Effects of COVID-19. FRB St. Louis Working Paper 2020-9. https://doi.org/10.20955/wp.2020.009

Menéndez, Á., Mulino, M. (2022). Recent Economic Performance of Spanish SMEs and Developments in their Access to External Financing according to the European Central Bank’s Half-yearly Survey. Banco de Espana, Economic Bulletin 3/2022. https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/22637/1/be2203-art14e.pdf

MFB-INDIKÁTOR database of corporate surveys16. Rostamkalei, A. (2017). Discouraged Borrowers aftermath of Financial Crisis: A UK Study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2), pp 394-410. https://doi.org/10.1108/jsbed-09-2016-0137

Siedschlag, I., O’Toole, C., Murphy, G., O’Connell, D. (2014). Access to External Financing and Firm Growth. Background Study for the European Competitiveness Report 2014, ESRI, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/8786/attachments/1/translations/en/renditions/pdf

Szabó, Zs. (2019). Elbátortalanodott hiteligénylők a vállalati szektorban. Közgazdasági Szemle, 66(11), pp 1145-1186. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.11.1145

Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House, New York

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-21

Hogyan kell idézni

Szabó, Z. (2023). A COVID-járvány és a magyarországi vállalatok hitelkeresletének önkéntes korlátozása. Pénzügyi Szemle, 69(4), 45–61. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_4_3

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok