Finanszírozási rés a magyar kockázati tőkepiacon

Szerzők

  • András Póra BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pénzügyek tanszék
  • Árpád Szőcs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_4_2

Kulcsszavak:

pénzügyi közvetítő rendszer, kockázatitőke, finanszírozási rés, állami támogatási programok, G24, D53, H25

Absztrakt

Tanulmányunk azt vizsgálja, hogy a hazai kockázati tőkepiacon mekkora az úgynevezett finanszírozási rés (gap), tehát az a potenciálisan kihelyezhető összeg, amit jelenleg a magyar pénzügyi közvetítőrendszer piaci alapon nem fed le. A vonatkozó szakirodalom feldolgozása kapcsán felmérjük, milyen teljesítőképességgel és jellegzetességekkel rendelkezik a magyar piac. A tradicionálisan banki alapokra épülő magyar pénzügyi közvetítőrendszer, a tőkepiaci finanszírozás minden szegmensében alulteljesít még kelet-közép európai összehasonlításban is. Kutatásunk keretében arra kerestük a választ, hogy a rendelkezésre álló kockázati tőke források képesek-e a piaci igényeket kielégíteni. A hazai kockázati- és magántőkepiacon mind az ügyletek száma, mind azok volumene alacsony nemzetközi összehasonlításban, és az állam szerepe elmarad a KKE országok átlagától. Elemzésünk újdonságértéke abban áll, hogy eddig még nem állt rendelkezésre hasonló a hazai szakirodalomban. Lineáris regresszióra alapuló becslésünk erős kapcsolatot mutatott ki a kockázati tőkebefektetések és a folyóáras GDP között. A becsült potenciális kockázati tőkebefektetés-állomány, és a megvalósult éves átlagok különbségéből egyértelműen kimutatható a piaci rés (gap). A már megvalósult állami programokon felül, éves szinten nagyságrendileg 12,5–31,6 millió euró, tehát az elemzés időpontjában fennálló euróárfolyamon számolva nagyjából éves 5,1–13,3 Mrd forint összegben hiányzik kockázatitőke forrás a hazai piacról. Ezen forrás rendelkezésre állása esetén, nagyobb lehetőségei lennének a hazai startupoknak fejlődni. Elemzésünk alapján nemcsak az állami jelenlét, de még annak növelése is indokolhatónak (legalábbis mindenképpen vizsgálandónak) tűnik. A kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta (FK-142492).

Hivatkozások

Allen, F., Gale, D. (1995). A welfare comparisons of intermediaries and finan-cial markets in Germany and US. European Economic Review, Vol. 39., No. 2., 179–209. oldal

Ács J. Z., Szerb L., Autio, E. és Lloyd, A. (2017). Global Entrepreneurship Index. The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D. C.

Becsky-Nagy P., Fazekas B. (2015). Befektetés vagy tanulópénz? Az uniós és állami források hatása a magyarországi kockázatitőke-piac fejlődésére. Pénzügyi Szemle, 60, 243–253. oldal

Becsky-Nagy P., Fazekas B. (2017). Résen van-e az állam? Az állami szerepvállalás hatása a kockázati tőke keresleti oldalára. Közgazdasági Szemle, 64, 507-527. oldal

Bethlendi A., Mérő K. (2020). A pénzügyi közvetítés struktúrájának változásai – a kelet-közép-európai régió speciális fejlődése a nemzetközi és európai folyama-tok tükrében. Külgazdaság, 64 (3-4). 45-72. oldal

Demirguc-Kunt, A., Levine, R. (1999). Bank-based and market-based financial systems – cross-country comparisons. Policy Research Working Paper Series 2143, The World Bank, Washington.

Fazekas B., Becsky-Nagy P. (2018). Az állam a kockázati tőkés szerepében. Köz-gazdasági Szemle, 65, 1257–1280. oldal

Harding, R. (2002): Plugging the knowledge gap: An international comparison of the role for policy in the venture capital market. Venture Capital, Vol. 4. No. 1. 59–76. oldal. https://doi.org/10.1080/13691060110093019

Karsai J. (2006). Kockázati tőke európai szemmel. A kockázati- és magántőkeipar másfél évtizedes fejlődése Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Közgazdasági Szemle, 53, 1023–1051. oldal

Karsai J. (2022). A kelet-közép-európai startupok romló kilátásai a nemzetközi kockázatitőke-piacon. Közgazdasági Szemle, 69, 1009-1030. oldal

King, R.G., Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth: Theory and evidence. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542. oldal

Mérő K., Bethlendi A. (2022). Financial Markets: Banks and Capital Markets. In: Mátyás, L. (eds) Emerging European Economies after the Pandemic. Contributions to Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93963-2_2

Mérő K. (2003). A gazdasági növekedés és a pénzügyi közvetítés mélysége. Közgazdasági Szemle, 50, 590-607. oldal

Nagy P. (2004). Az informális és a formalizált kockázati tőke szerepe a finanszírozási rések feloldásában. VIII . Ipar- és vállalatgazdasági konferencia, Pécsi Tudományegyetem, október 21–22.

Szerb L. (2006). Az informális tőkebefektetés és a kockázati tőke szerepe a vállalatok finanszírozásában. IN Makra Zs. (szerk.) [2022]. A kockázati tőke világa. Aula Kiadó, Budapest, 95–122. oldal

Szüle B. (2019) Rendszerkockázati dimenziók a magyar banki és biztosítási szektorban. Pénzügyi Szemle, 64 (2), 265-280. oldal.

Tóth R., Kása, R. és Lentner, Cs. (2022). The Impact of Financial Culture on the Operation of Hungarian SMEs before and during COVID-19. RISKS 10(7), 135. https://doi.org/10.3390/risks10070135

Vörös M. (2012) Állami támogatás a magyar kkv-szektorban: miből mennyi jut? Pénzügyi Szemle. Online: https://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/allami-tamogatas-a-magyar-kkv-szektorban-mibol-mennyi-jut

BIS (2022). Data Portal. Online: https://www.bis.doc.gov/index.php/da-ta-portal

Deloitte (2017). Tematikus célkitűzéseken átívelő témakörök Ex-ante elemzé-sek felülvizsgálata – MFB. Online: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=76195

ECB (2022). ECB Statistical Data Warehouse. Online: https://sdw.ecb.europa.eu/

Eurostat (2022). Eurostat Data Browser. Online: https://ec.europa.eu/euros-tat/databrowser/explore/all/all_themes

IMF (2022). IMF Financial Development Index Database. Online: htt-ps://data.imf.org/?sk=f8032e80-b36c-43b1-ac26-493c5b1cd-33b&sId=1481126573525

Invest Europe (2022a). Investing in Europe: Private Equity Activity 2021. Online: https://www.investeurope.eu/media/5184/invest-europe-activity-da-ta-report-2021.pdf

Invest Europe (2022b). Central and Eastern Europe Statistics 2021. Online: https://www.investeurope.eu/media/5283/cee-2021-activity-statis-tics-report.pdf

MKME (2022). Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület: Investment Moni-toring Riport FY2021. Online: https://www.hvca.hu/documents/HVCA_re-port_2021_final.pdf

MNB (2022). MNB Statisztikai adatok, idősorok: A nemzetgazdaság éves pénzügyi számlái, Pénzügyi eszközök és kötelezettségek állománya, Nem pénzügyi vállalatok. Online: https://statisztika.mnb.hu/idosor-1241

OECD (2022). Financing SMEs and Entrepreneurs 2022. Online: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepre-neurs-2022_e9073a0f-en

Világbank (2022). World Bank Database: Market capitalization of listed domes-tic companies (% of GDP) – OECD Members. Online: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=OE

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-21

Hogyan kell idézni

Póra, A., & Szőcs, Árpád. (2023). Finanszírozási rés a magyar kockázati tőkepiacon. Pénzügyi Szemle, 69(4), 28–44. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_4_2

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok