Formai útmutató

Turizmus Bulletin folyóirat – Szerzőink figyelmébe (2020. XX. évfolyam 1. számtól)

Az alábbi tartalmi és formai követelményeknek megfelelő cikkeket elektronikus
formátumban kérjük a szerkesztőség részére eljuttatni: turizmusbulletin@uni-corvinus.hu

A szerkesztés menete: a lektori vélemények alapján, a szerző által elvégzett javításokat
és a szerkesztőbizottsági jóváhagyást követően a szerkesztőség megkezdi a lap nyomdai
előkészítését, a felelős szerkesztő szükség szerint felveszi a kapcsolatot az első (levelező)
szerzővel. Az online megjelenést követően a szerzők észrevételeket tehetnek a feltétlenül
szükséges javítások szükségességéről (3-5 nap átfutási idő), majd a nyomtatott verzióból az
első (levelező) szerzőnek eljuttatunk a társszerzők számával egyező példányt.

A beküldött cikkekkel szembeni tartalmi követelmények:

A folyóiratban csak magyar nyelvű, jogtiszta írások jelenhetnek meg, a beküldött cikkhez a
szerzői nyilatkozatot csatolni szükséges (a felelős szerkesztő küldi meg a levelező szerzőnek).
Terjedelem: maximálisan 35 ezer karakter szóközökkel

A beküldött cikkekkel szembeni formai követelmények:

A tanulmány szövegét .doc vagy .docx formátumban kérjük elmenteni.
A tanulmány főszövege mellett kérjük szerepeltetni a cikk címét, szerzőjét,
elérhetőségét, a cikk rövid összefoglalóját (min. 600, max. 1000 karakter szóközökkel), a
kulcsszavakat (4-5 kulcsszó).

A cikk címét, a cikk rövid összefoglalóját és a kulcsszavakat angol nyelven is meg kell
adni, kérjük a szerzőket, hogy a szakmai angolságot előzetesen ellenőriztessék le.
Minta a tanulmány szövegében használandó betűtípusokra, formázásokra.
Cím
Cím angolul
Szerző: Kiss Béla1
1 A szerző beosztása, munkahelye, e-mail-címe.

A cikkek elejére egy összefoglaló bekezdés kerüljön, amelynek terjedelme szóközökkel együtt
minimum 600, maximum 1000 karakter legyen, keretezve, 5%-os szürke mintázattal, dőlt
betűkkel.

Az egyes bekezdések, az első kivételével, a főszöveg bekezdéseihez hasonlóan egy
tabulátornyi behúzással kezdődjenek beljebb.

Az összefoglalót – a magyar nyelvűvel megegyező formátumban – angol nyelven is el
kell készíteni.

Kulcsszavak: 4-5 kulcsszó, normál betűvel, felsorolás, elválasztva, végén pont.
Kulcsszavak angolul: a magyar nyelvűvel megegyező formátumban.
A cikkek szövege 12-es betűméretű, Times New Roman betűtípusú, 1,5-es sortávval
készítendő, a cím utáni első bekezdésnél nincs behúzás. Az utána következő bekezdéseket a
tabulátor egy leütésével húzzuk beljebb.

Indokolt esetben (például egy közlemény címe vagy idegen nyelvű szó) a szövegben a
kiemeléseket dőlt betűvel, és nem vastaggal jelöljük, egyéb kiemelések vastagítások
kerülendőek. A címek hierarchiáját mindig az adott cikk tartalma adja meg (maximálisan
négy szint, 1.2.1.1. – címsor 1: Times New Roman 14-es félkövér, címsor 2 – Times New
Roman 12-es félkövér és dőlt, címsor 3 – Times New Roman 12-es félkövér).

A táblázatok és a felsorolások alatti bekezdést nem kell behúzni. A felsorolásokat az alábbi
formátum szerint kérjük jelölni:
• egy,
• kettő,
• három.
vagy
• egy, kettő;
• három; négy.
vagy
• A belföldi forgalom bővült.
• A szállodák forgalma bővült.

A felsorolások után egy sort kell kihagyni, a következő bekezdést a sor elején kell kezdeni,
nem kell behúzni. Az ábrákra ugyanez vonatkozik.