Az Airbnb szerepe a Balatoni Turisztikai Régióban

Szerzők

  • Gábor Dudás MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
    Hungary
  • Gyula Nagy Szegedi Tudományegyetem
    Hungary
  • Lajos Boros Szegedi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n2.1

Absztrakt

Naponta emberek tízezrei döntenek úgy, hogy nem a hagyományos, hanem a peer-to-peer (P2P) elven működő online szállásmegosztó platformokon – ilyen például az Airbnb – ismeretlenek által meghirdetett szálláshelyeken szállnak meg. Ez a folyamat napjainkban még döntően nagyvárosi jelenség, azonban egyre inkább teret nyer a jelentős turisztikai potenciállal rendelkező térségek­ben, komoly kihívások és verseny elé állítva a hagyományos piaci szereplőket. A tanulmány célja, hogy a korábbi, elsősorban nagyvárosokra fókuszáló Airbnb kutatásokkal szemben egy turisztikai régióban (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) vizsgálja meg az Airbnb kínálatát és területi jellemzőit. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a balatoni Airbnb kínálat illeszkedik a hazai és nemzetközi trendekhez, azonban a szálláskínálat volumene jelentősen elmarad a fővárosétól. A vizsgálat rá­világított továbbá arra, hogy az Airbnb-n keresztül történő professzionális lakáskiadás fokozottan van jelen a térségben, így a balatoni régióban az Airbnb nem tekinthető pusztán a felesleges ingat­lankapacitások magánjellegű megosztására és hasznosítására használt platformnak (ahogyan maga a vállalat értelmezi saját szerepét a nyilvánosság felé), hanem bizonyos esetekben sokkal inkább egy üzleti motiváció által vezérelt lakáskiadó oldal.

Hivatkozások

ABDAR, M. – YEN, N. Y. (2017): Understanding regional characteristics through crowd prefe-rence and confidence mining in P2P accom-modation rental service. Library Hi Tech. 35(4). pp. 521–541.

ADAMIAK, C . (2018): Mapping Airbnb supply in European cities. Annals of Tourism Research.71(C). pp. 67–71.

BAKUCZ M. – BOZÓTI A. – KOVÁCS Á. – PÓTÓ ZS. (2015): A közúti elérhetőség szerepe a hazai fürdőtelepülések turisztikai versenyképességében. Területi Statisztika.55(1). pp. 60–75.

BÁLINT D. – MAGYAR-PAPP J. (2016): Megosztáson alapuló gazdaság a turizmus szektorban: Esettanulmány Pécsről. In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Magyar Földrajzi Napok 2016. Konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem–Magyar Földrajzi Társaság–Agria Geografia Alapítvány, Eger. pp. 676–686.

BÁLINT, D. – TRÓCSÁNYI, A. (2016): New ways of mobility: the birth of ridesharing. A case study from Hungary. Hungarian Geographical Bulletin. 65(4). pp. 391–405.

BLAL, I. – SINGAL, M. – TEMPLIN, J. (2018): Airbnb’s effect on hotel sales growth. International Journal of Hospitality Management. 73. pp. 85–92.

BOROS, L. – DUDÁS, G. – KOVALCSIK, T. – PAPP, S. – VIDA, GY. (2018): Airbnb in Budapest: Analysing spatial patterns and room rates of hotels and peer-to-peer accommodations. GeoJournal of Tourism and Geosites. 21(1). pp. 26–38.

CHENG, M. (2016): Sharing economy: A review and agenda for future research. International Journal of Hospitality Management. 57. pp. 60–70.

DOMONKOS Á. – SINKOVICS K. – RETZ T.(2016): Turizmusgazdaság a Balaton idegenfor-galmi régióban. Területi Statisztika. 56(3). pp. 346–368.

DUDÁS G. – BOROS L. (2019): A közösségi gaz-daság (sharing economy) definiálásának dilem-mái. Tér és Társadalom. 33(1). pp. 107–130.

DUDÁS G. – BOROS L. – PÁL V. (2016): Közösségi szállásadás Budapesten – Az Airbnb térnyerése. Településföldrajzi Tanulmányok. 5(3-4). pp. 66–83.

DUDÁS, G. – BOROS, L. – KOVALCSIK, T. – KOVALCSIK, B. (2017a): The visualisation of the spatiality of Airbnb in Budapest using 3-band raster representation. Geographica Technica.12(1). pp. 23–30.

DUDÁS G. – KOVALCSIK T. – BOROS L. – KOVALCSIK B. – VIDA GY. (2018): Az Airbnb szálláskínálatának jellemzői a megyei jogú vá-rosokban. Területi Statisztika. 58(5). pp. 462–488.

DUDÁS, G. – VIDA, GY. – KOVALCSIK, T. – BOROS, L. (2017b): A socio-economic analysis of Airbnb in New York City. Regional Statistics.7(1). pp 135–151.

FANG, B. – YE, Q. – LAW, R. (2016): Effect of Sharing Economy on Tourism Industry Employment. Annals of Tourism Research. 5 7. pp. 264–267.

FORNO, F. – GARIBALDI, R. (2015): Sharing economy in travel and Tourism: The case of home-swapping in Italy.Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism. 16(2). pp. 202–220.

GININDZA, S. – TICHAAWA, T. M. (2017): The impact of sharing accommodation on the hotel occupancy rate in the kingdom of Swaziland. Current Issues in Tourism. pp. 1–1 7.

GUTIÉRREZ, J. – GARCÍA-PALOMARES, J. C. – ROMANILLOS, G. – SALAS-OLMEDO, M. H. (2017): The eruption of Airbnb in tourist cities: Comparing spatial patterns of hotels and peer-to-peer accommodation in Barcelona. Tourism Management. 62. pp. 278–291.

GUTTENTAG, D. (2015): Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism ac-commodation sector. Current Issues in Tourism. 18(12). pp. 1192–1217.

GUTTENTAG, D. – SMITH, S. – POTWARKA, L. – HAVITZ, M. (2018): Why Tourist Choose Airbnb: A Motivation-Based Segmentation Study. Journal of Travel Research. 57(3). pp. 342–359.

GYÓDI, K. (2017): Airbnb and the hotel industry in Warsaw: An example of the sharing economy? Central European Economic Journal. 2(49). pp. 23–34.

HAMARI, J. – SJÖKLINT, M. – UKKONEN, A.(2016): The sharing economy: Why people par-ticipate in collaborative consumption. Journal of the Association for Information and Science and Technology. 9(67). pp. 2047–2059.

JANCSIK A. – MICHALKÓ G. – CSERNYIK M.(2018): Megosztás megosztottság nélkül – az Airbnb és a budapesti szálláshelypiac átalakulása. Közgazdasági Szemle. 65(3). pp. 259–286.

KARAKASNÉ MORVAY, K. (2017): Satisfaction and characteristics of Airbnb demand in Budapest. Zbornik Radova Departmana Za Geografiju Turizam I Hotelijertsvo. 42(2). pp. 76–88.

KE, Q. (2017): Sharing Means Renting?: An Entire-marketplace Analysis of Airbnb. Proceedings of the 2017 ACM on Web Science Conference. pp. 131–1 39.

MADARÁSZ, E. – PAPP, ZS. (2013): Delimiting the „Balaton Riviera” tourist destination by using network analysis. Hungarian Geographical Bulletin. 62(3). pp. 289–312.

MICHALKÓ G. (2007): Magyarország modern turizmusföldrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

OLMEDILLA, M. – MARTÍNEZ-TORRES, M. R. – TORAL, S. L. (2016): Harvesting Big Data in social science: A methodological approach for collecting online user-generated content. Computer Standards & Interfaces. 46. pp. 79–8 7.

PÁSZTOR M. – UGRÓSDY GY. – VILLÁNYI J.(2017): A fogyasztói árstatisztika gyűjtésének módjai. In: Lehota J.(szerk.): Életem a felsőoktatásban: Dr. Molnár József 70 éves.Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő. pp. 37–43.

PUCZKÓ, L. – RÁTZ, T. (2000): Tourist and Resident Perceptions of the Physical Impacts of Tourism at Lake Balaton, Hungary: Issues for Sustainable Tourism Management. Journal of Sustainable Tourism. 8(6). pp. 458–478.

SALVIONI, D. M. (2016): Hotel Chains and the Sharing Economy in Global Tourism. Symphonia, Emerging issues in Management. 1. pp. 31–44.

SAHLMAN, E-M.(2018): Sharing economy as disrup-tive innovation: consumer viewpoint. B a c h elor ’s Thesis. Aalto University School of Business.

SCHNEIDER, H. (2017): Creative destruction and the sharing economy. Uber as a disruptive innovation. Edwars Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

SMITH, M. – EGEDY, T. – CSIZMADY, A. – JANCSIK, A. – OLT, G. – MICHALKÓ, G.(2018): Non-planning and tourism consumption in Budapest's inner city. Tourism Geographies.20. pp. 524–548.

SÜLI D. – MARTYIN-CSAMANGÓ Z. (2017): A közösségi média szerepe a fesztiválturizmus-ban – a Szegedi Ifjúsági Napok és a Green Future példáján. Turizmus Bulletin. 17(3-4). pp. 24–32.

TEUBNER, T. – HAWLITSCHEK, F. – DANN, D.(2017): Price determinats on Airbnb: How reputation pays off in the sharing economy. Journal of Self-Governance and Management Economics. 5(4). pp. 53–80.

TÓTH G. – DÁVID L. (2009): Az elérhetőség és az idegenforgalom kapcsolata. Tér és Társadalom.23(3). pp. 45–62.

ZERVAS, G. – PROSERPIO, D. – BYERS, J. W.(2017): The rise of the Sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry. Journal of Marketing Research. 54. pp. 687–705.

Internetes források

AIRBNB (2018): Fast facts. https://press.atairbnb.com/fast-facts/, Letöltve: 2018. június 6.

FORBES (2018): As a rare profitable unicorn, Airbnb appears to be worth at least $38 billion. https://www.forbes.com/sites/greatspecula-tions/2018/05/11/as-a-rare-profitable-unicorn-airbnb-appears-to-be-worth-at-least-38-billion/, Letöltve: 2018. október 10.

RANCHORDÁS, S. – ZUREK, K. – GEDEON, ZS. (2016): Home-Sharing in the Digital Economy: The cases of Brussels, Stockholm and Budapest. Impulse Paper prepared for the European Commission. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16950/attachments/1/translations/en/renditions/native, Letöltve: 2018. június 10.

STATISTA (2018): Leading hotel brands based on brand value worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars). https://www.statista.com/statis-tics/732907/most-valuable-hotel-brands-world-wide/, Letöltve: 2018. október 10.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-06-26

Hogyan kell idézni

Dudás, G., Nagy, G., & Boros, L. (2019). Az Airbnb szerepe a Balatoni Turisztikai Régióban. Turizmus Bulletin, 19(2), 4–14. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n2.1

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok