Turizmus és biztonság: a magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata

Szerzők

  • János Csapó Pécsi Tudományegyetem
    Hungary
  • Mária Törőcsik Pécsi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.2

Kulcsszavak:

turizmus, biztonság, utazási szokások, Magyarország, reprezentatív felmérés

Absztrakt

Tudjuk, hogy a fogyasztói döntések szempontjai, illetve meghozataluk módjai időről időre változ­nak, ezért a döntéshozóknak és a kutatóknak is újabb és újabb kérdéseket kell megvizsgálniuk, hogy releváns megállapításokat tehessenek. Bár mindig is jelen volt a desztinációválasztásban, a bizton­ság kérdésköre nem túl régen jelent meg fokozottabb jelentőséggel a döntési szempontok között. Azért nyert ma más jelentőséget ez a kérdéskör, mert napjainkban a turizmussal egyre több olyan térség érhető el a szélesebb célközönség számára is, amelyek esetében relevánssá válik a biztonság vizsgálata, akár elsődleges szempontként kezelve azt. A tömegturizmus kedvelői nem vágynak koc­kázatra, sokkal inkább a kiszámíthatóságot preferálják, így számukra alapvető a biztonság. Tudjuk, hogy a vásárlási döntések komplexek, és nem csupán egyetlen tényező határozza meg a kimenetet, mégis célszerű időnként egy összetevőre koncentrálva feltenni az arra vonatkozó kérdéseket. Ta­nulmányunkban azt vizsgáljuk, mennyiben határozzák meg a magyar lakosság döntéseit a bizton­ság különböző területei, milyen szegmensek esetében játszanak kiemelt szerepet, és milyen arányú csoportok számára válnak sokadlagos kérdéssé. Munkánk alapja egy 2018-ban végzett országos, a felnőtt 15-74 éves lakosságra reprezentatív online megkérdezés adatbázisa. Ennek elemzésével jutunk eredményekhez.

Hivatkozások

AU BERT A. (2010): A globális turizmus jellem-zői és trendjei geográfiai megközelítésben. In: Tóth J. (szerk.): Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 646–666.

AUBERT A. – CSAPÓ J. – GONDA T. – HEGEDÜS V. – SZABÓ G. (2007a): Turizmus és a terü-let-, valamint vidékfejlesztés. In: Aubert A. (szerk.): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Pécs. pp. 76–132.

AUBERT A. – CSAPÓ J. – SZABÓ G. (2007b): A geográfia és a turizmus területi aspektusai. In: Aubert A. (szerk.): A térségi turizmusku-tatás és tervezés módszerei, eredményei. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Pécs. pp. 133–156.

BIANCHI, C. (2016): Solo Holiday Travellers: Motivators and Drivers of Satisfaction and Dissatisfaction. International Journal of Tourism Research. 18(2). pp. 197–208.

BOGÁROMI, E. – MALOTA, E. (2017): Perception of Hungary in terms of security and touristic destination choice – country image of Hungary in 8 countries. In: Németh K. – Péter E. – Kiglics N. (szerk.): II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia. Nagykanizsa. Lektorált online kötet. pp. 180–189.

BUJDOSÓ Z. – GYÖRKI M. (2011): A biztonság szerepe a turizmusfejlesztésben. Acta Carolus Robertus. 1(2). pp. 45–55.

DÁVID L. – MOLNÁR F. – BUJDOSÓ Z. – DERESKEY A. (2007): Biztonság, terrorizmus, turizmus. Gazdálkodás. 51(20). pp. 160–166.

DÁVID L. – KOVÁCS T. – TÓTH G. – BUJDOSÓ Z. – PATKÓS CS. (2010): A turizmus hatásai és jelentősége a területfejlesztésben. In: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, Pécs. pp. 447–466.

DÁVID L. – KOVÁCS GY. (2012): Innováció a tu-rizmusban. In: Dinya L. – Némethy S. – Nyíri A. (szerk.): Zöld társadalom, zöld gazdaság, inno-váció. Konferenciakötet. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. pp. 29–33.

GERDESICS V. (2017): Horvátország (ország)imázsa az EU-csatlakozás időszakában: Balkán vag y Euró pa? Doktori (PhD) értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs.

GONDA T. (2016): A turisztikai termékfejlesz-tés elméleti alapjai. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd.

HALL, C. M. (2004): Spatial analysis: A critical tool for tourism geographies. In: Wilson, J. (ed): The Routledge Handbook of Tourism Geographies. Routledge, London. pp. 163–173.

HALL, C. M. – TIMOTHY, D. J. – TIMOTHY, D. D. (eds) (2003): Safety and security in tour-ism: Relationships, Management and Marketing. Routledge, New York USA–London UK.

HEIMTUN, B. – ABELSEN, B. (2014): Singles and solo travel: Gender and type of holiday. Tourism, Culture & Communication. 13(3). pp. 161–174.

LENGYEL M. (2004): A turizmus általános elmélete. KIT-HFF, Budapest.

LEW, C. M. – HALL, C. M. – TIMOTHY, D.(2008): World Geography of Travel and Tourism: A Regional Approach. Elsevier, Oxford.

MAWBY, R. I. (2000): Tourists' perceptions of se-curity: the risk-fear paradox. Tourism Economics.6(2). pp. 109–121.

MEYER, M. (2011):Tourism versus spatial order: mutual relations. Tourism. 21(1-2). pp. 25–32.

MICHALKÓ G. (2010): Boldogító utazás: a turiz-mus és az életminőség kapcsolatának magyaror-szági vonatkozásai. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia: elméleti ala-pok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

SCOTT, N. – LAWS, E. – PRIDEAUX, B. (eds) (2010): Safety and Security in Tourism: Recovery Marketing After Crises. Routledge.

SÖNMEZ, S. F. – GRAEFE, A. R. (1998): Influence of terrorism on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research. 25(1). pp. 112–144.

TARLOW, P. E. (2014): Tourism security. Strategies for Effectively Managing Travel Risk and Safety. Butterworth-Heinemann, Weltham USA–Oxford UK.

TÖRŐCSIK M. – CSAPÓ J. (2018): Fogyasztói trendek hatása a turizmusra. In: Csapó J. – Gerdesics V. – Törőcsik M. (szerk.): Generációk a turizmusban. I. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia. Tanulmánykötet. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. pp. 8–22.

TÖRŐCSIK M. – JAKOPÁNECZ E. (2011): A fogyasztói félelem – kockázatészlelés-től az ellenállásig. In: Fojtik J. (szerk.): Felelős marketing. MOK 2011: A Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 17. országos konferenciája. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. pp. 13–21.

WILKS, J. – PENDERGAST, D. – LEGGAT, P. (eds) (2011): Tourism in Turbulent Times – Towards Safe Experiences for Visitors. Routledge, New York USA.

Internetes forrás

MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG (2017): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_ki-advany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf, Letöltve: 2018. április 3.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-09-04

Hogyan kell idézni

Csapó, J., & Törőcsik, M. (2019). Turizmus és biztonság: a magyar lakosság utazási szokásaihoz köthető, biztonsággal kapcsolatos attitűdök reprezentatív vizsgálata. Turizmus Bulletin, 19(3), 13–20. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok