A fesztiválélmény megjelenése a közösségi médiában: a Sziget Fesztivál példája

Szerzők

  • Mátyás Hinek Budapesti Metropolitan Egyetem
    Hungary
  • Noémi Kulcsár Budapesti Metropolitan Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.1

Kulcsszavak:

fesztivál, fogyasztói érték, élményteremtés, kvalitatív tartalomelemzés

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy nagy hazai fesztivál által generált fogyasztói élmény di­menzióit. Az áttekintő fesztiválkörkép és a fesztiválok szerepének elméleti bemutatása után, affek­tív és kognitív értékdimenziók mentén megvizsgálja a Sziget Fesztivál, mint vezető kulturális tu­risztikai termék látogatói számára élményt generáló tényezőket, különös tekintettel az affektív és a kognitív értékdimenziókra, amelyeket tanulmányunkban az élményteremtés pilléreinek nevezünk. A vizsgálatot a 2016-os Sziget Fesztiválon részt vett külföldi és hazai látogatók által a Facebookon elhelyezett vélemények kvalitatív tartalomelemzése alapján hajtottuk végre.

Hivatkozások

AHN, H. – PICARD, R.W. (2014): Measuring Affective-Cognitive Experience and Predicting Market Success. IEEE Transactions on Affective Computing. 5(2). pp. 173–186.

BABIN, B. J. – DARDEN, W. R. – GRIFFIN, M.(1994): Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping. Journal of Consumer Research. 20(4). pp. 644–656.

BINKHORST, E. – DEKKER, T. D. (2009): Agenda for Co-Creation Tourism Experience Research.Journal of Hospitality Marketing & Management.18(2-3). pp. 311–327.

CHIKÁN A. – DEMETER K. (2004): Értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula Kiadó, Budapest.

GELEI A. (2006): Beszállító-típusok és azok alap-vető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola, Budapest.

HOFMEISTER T. Á. – SIMON J. – SAJTOS L.(2003): Fogyasztói elégedettség. Alinea Kiadó, Budapest.

KOTLER , P. (2003): Marketing Management.11th Ed. New Jersey, USA: Pearson Prentice Hall.

KULCSÁR N. (2016): A szennai hurkafeszti-vál sikertörténete. In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. (szerk.): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 227–233.

LAPIERRE, J. (2000): Customer-Perceived Value in Industrial Contexts. The Journal of Business & Industrial Marketing. 15(2– 3). pp. 122–140.

NEULINGER Á. (2016): Több-módszertanú és ve-gyes módszertanú kutatások. Vezetéstudomány.47(4). Marketingtudományi különszám. pp. 63–66.

PARASURAMAN, A. – GREWAL, D. (2000): The Impact of Technology on the Quality- Value-Loyalty Chain: A Research Agenda. Journal of the Academy of Marketing Science. 28(1). pp. 16 8 –1 74.

PARASURAMAN, A. – ZEITHAML, V. A. – BERRY, L. L. (1985): SERVQUAL: A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing. 49(4). pp. 41–50.

SALDA NA, J. (2015): The Coding Manual for Qualitative Researchers. 3rd edition. Sage Publications Ltd.

SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ, R. – INIESTA-BONILLO, M. Á. (2007): The concept of perceived value: a systematic review of the research. Marketing Theory. 7(4). pp. 427–451.

SCHMITT, B. H. (2003): Customer Experience Management – A revolutionary approach toconnecting with your customers. John Wiley & Sons, New Jersey.

SCHULTZ, D. E. (2003): Evolving Marketing and Marketing Communication into the 21stCentury. In: Iacobucci, D. – Calder, B. (eds): Kellogg on Integrated Marketing. John Wiley & Sons, New Jersey. Foreword.

SULYOK J. – SZIVA I. (2009): A fesztiválturiz-mus nemzetközi és hazai tendenciái. Turizmus Bulletin. 13(3). pp. 3–13.

WOODRUFF, R. B. (1997): Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. Journal of the Academy of Marketing Science.25(2). pp. 139–153.

YUAN, Y-H. E. – WU, C. K. (2008): Relationships Among Experiential Marketing, Experiential Value, and Customer Satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research. 32(3). pp. 387–410.

ZEITHAML, V. A. (1988): Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing. 52(3). pp. 2–22.

WALTERS, D. (2002): Operations strategy. Palgrave–MacMillan, New York.

Internetes források

SZABÓ J. Z. (2015): Milliók szórakozása – Hová tart a magyar fesztiválpiac? http://www.portfolio.hu/gazdasag/milliok_szorakozasa_hova_tart_a_magyar_fesztivalpiac.208528.html, Letöltve: 2017. március 10.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-09-04

Hogyan kell idézni

Hinek, M., & Kulcsár, N. (2019). A fesztiválélmény megjelenése a közösségi médiában: a Sziget Fesztivál példája. Turizmus Bulletin, 19(3), 4–12. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n3.1

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok