Magyarország országképe és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos attitűdök empirikus vizsgálata 2018-ban

Szerzők

  • Attila Rácz Magyar Turisztikai Ügynökség
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n4.5

Kulcsszavak:

turizmusbiztonság, rendezvények, desztináció, fesztiválok, biztonság

Absztrakt

A turizmus alapvetően bizalmi iparág, komplex rendszerének egyik legfontosabb alapja a biztonság. A biztonság problematikája rendkívül sokrétű, a természeti katasztrófáktól a pénzügyi folyamatokon és a terrorizmuson át egészen a szálláshely-szolgáltatás, a környezet, az élelmiszerek, az egészség vagy a közlekedés biztonságáig terjed. A turizmus rendszerében minden biztonságot befolyásoló tényező hat az utazási döntésre is, így egy-egy desztináció meghatározó elemei a prekoncepció és a tapasztalat. Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy a biztonságérzettel kapcsolatos prekoncepciók és tapasztalatok miként alakultak Magyarországgal kapcsolatban a hazai rendezvények résztvevőinek körében.

Hivatkozások

BAYRAMOV, E. – AGÁRDI I. (2018): Az észlelt kockázat utazási szándékra gyakorolt hatása konfliktusövezetekben: elméleti keretmodell. Turizmus Bulletin. 18(4). pp. 14–22.

BESENYŐ, J. (2017a): Low-cost attacks, unnoticable plots? Overview on the economical character of current terrorism. Strategic Impact. 62(1). pp. 83 –100.

BESENYŐ, J. (2017b): Inferno Terror: Forest Fires as the New Form of Terrorism. Terrorism and Political Violence. 31(6). pp. 1229–1241.

BOROS L. (2017): A közterek átalakulása és a turizmus. In: Régi T. – Rátz T. – Michalkó G. (szerk.): Turizmus és transzformáció. Turizmus Akadémia (8). Kodolányi János Főiskola, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Magyar Földrajzi Társaság. Orosháza, Budapest. pp. 131–149.

BRYMAN, A. (2015): Social Research Methods. Oxford University Press.

DUDÁS, G. – BOROS, L. – VIDA, GY. (2017): Comparing the temporal changes of airfares on online travel agency websites and metasearch engines. Tourism. 65(2). pp. 187–203.

JÁSZBERÉNYI M. (2016): Fesztiválturizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MARTON ZS. – KELLER K. – BIRKNER Z. (2018): A turizmusbiztonság hatása a desztináció imázsra. In: Józsa L. – Korcsmáros E. – Seres H. E. (szerk.): A hatékony marketing. EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia. Konferenciakötet. pp. 312–327.

MICHALKÓ G. (2007): A turizmuselmélet alapjai. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.

PÉTER E. – NÉMETH K. – LELKÓNÉ T. I. (2018): Turizmusbiztonság, mint újonnan felmerülő fogyasztói igény. Turizmus Bulletin. 18(2). pp. 3 0 – 3 7.

PÉTER E. (2017): Dilemma: Menni vagy maradni? Változó igények, átalakuló pihenési szokások. In: Kiglics N. (szerk.): II. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia. Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz.Tanulmánykötet. pp. 219–225.

PUSZTAI B. (2013): A turista jóllét forrása – Találkozás az autentikus látnivalóval vagy igazi önmagunkkal. In: Michalkó G. – Rátz T. (szerk): Jó(l)lét és turizmus: utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában. Kodolányi János Főiskola, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Magyar Földrajzi Társaság. Székesfehérvár–Budapest. pp. 13 –21.

Internetes források

UNWTO (2017a): World Tourism Barometer. Volume 15. Advance Release January 2017. http://marketintelligence.unwto.org/barometer/january-2017-volume-15-advance-release, Letöltve: 2018. február 10.

UNWTO (2017b): World Tourism Barometer. Volume 15. October 2017. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom17_05_october_excerpt_.pdf, Letöltve: 2018. február 10.

UNWTO (2018): World Tourism Barometer Statistical Annex. Volume 16 Issue 4 October 2018. https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng/16/4, Letöltve: 2018. február 10.

WILK A. (2017): Magyarország, mint biztonságos desztináció. Biztonság és Turizmus – A Beutaztató Utazási Irodák szemszögéből. Konferencia előadás. OK-WORLD Travel Service, MUISZ – Beutaztató Bizottság. http://slideplayer.hu/slide/12402892/, Letöltve: 2018. március 1.

WORLD ECONOMIC FORUM (2015): The Travel & Tourism Competitiveness Report. http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, Letöltve: 2019. november 6.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-12-16

Hogyan kell idézni

Rácz, A. (2019). Magyarország országképe és a turizmusbiztonsággal kapcsolatos attitűdök empirikus vizsgálata 2018-ban. Turizmus Bulletin, 19(4), 41–48. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n4.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely