Területileg kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan turisztikai fejlesztések? – Turisztikai forrásallokációs vizsgálatok a Balatonnál

Szerzők

  • Zoltán Horváth Pécsi Tudományegyetem
    Hungary
  • B. Levente Alpek Pécsi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.4

Kulcsszavak:

forrásallokáció, turizmusfejlesztés, desztinációfejlesztés, Balaton

Absztrakt

Jelen tanulmány egy nagyobb kutatási témakör kiválasztott szelete, amelynek célja az európai uniós forrásokból megvalósult fejlesztések köréből a dedikáltan turizmusfejlesztésre fordítható források allokációjának prioritásonkénti, területi és időbeli változásainak feltárása és értékelése a desztinációfejlesztés folyamatában, fejlesztéspolitikai dokumentumokban kitűzött célokkal összevetve. A kutatás mintaterületéül a Balaton térségét jelöltük ki. A vizsgált területi egységben 285 turisztikai pályázat adatait tartalmazó adattáblát hoztunk létre a palyazat.gov.hu, valamint a terkepter.nfu.hu oldalak projektkeresőjének felhasználásával. Az elemzés során varianciaanalízissel vizsgáltuk a megvalósult és a támogatói döntéssel rendelkező turisztikai tárgyú projektek területi vonatkozásait. Az elnyert támogatások területi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy azok súlypontja a vizsgált időszakban a part menti települések irányába tolódott el.

Hivatkozások

AUBERT A. (2001): A turizmus és a területfejlesztés stratégiai kapcsolata Magyarországon. Turizmus Bulletin. 5(1). pp. 44–49.

AUBERT A. (2008): A desztináció lehatárolás problematikája a fejlesztési programok és a TDM-modell bevezetésének folyamatában. In: Hanusz Á. (szerk.): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában.Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza. pp. 1 7– 3 3 .

AUBERT A. (2011): A Balaton a magyar idegenforgalomban. Geographia Pannonica Nova. 11. pp. 81–92.

AUBERT A. – BARCZA A. – GONDA T. – HORVÁTH Z. – PÁLFI A. (2017): Paradigmaváltás(ok) a magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 15–25.

AUBERT A. – GONDA T. – HORVÁTH Z. – PÁLFI A. (2016): TDM szervezetek Magyarországon: múlt, jelen, jövő. In: Hanusz Á. (szerk.):Turisztikai jövőkép Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség (SZSZBMFÜ), Nyíregyháza. pp.77–90.

AUBERT A. – JÓNÁS-BERKI M. – PÁLFI A. (2015): A desztináció megújulás kérdései Magyarországon. In: Rátz T. – Michalkó G. (szerk.): Kreativitás és innováció a turizmusban. Kodolányi János Főiskola, Magyar Földrajzi Társaság, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet,Székesfehérvár, Budapest. pp. 223–232.

BIEGER, T. (2007): Management von Destinationen (Lehr- und Handbücher zu Tourismus, Verkehr und Freizeit). Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München-Wien.

BUHALIS, D. (2000): Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management. 21(1). pp. 97–116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3

DOMBI G. – FEKETE K. – OLÁH M. (2019): A pályázati aktivitás és a forrásabszorpció specifikumai a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet községeiben. ComitatusÖnkormányzati Szemle.29(232). pp. 23–29.

HOFFMANN I. (2017): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

HORVÁTH Z. – MAGYAR-PAPP J. – PÁLFI A. (2016): A turisztikai térhasználat és a desztináció menedzsment összefüggései. Modern Geográfia. 2016(4). pp. 1–14.

HORVÁTH Z. – PÁLFI A. – AUBERT A. (2018): A desztinációfejlesztés hangsúlyainak változása a Balaton turisztikai régióban. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 3(4). pp. 44–56.

HORVÁTH Z. – PAPP J. (2015): Második generációs QR-kódok alkalmazása a turisztikai térhasználat alakításában – nyugat-balatoni kerékpár túra-útvonalak példáján. In: Keresztes G. (szerk.): Tavaszi Szél 2015/Spring Wind 2015. Konferenciakötet: I. kötet. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Eger, Budapest. pp. 511–520.

KÖBLI, Á. – HORVÁTH, Z. (2016): The study of possibilities of co-operation in tourism on the bases of two hungarian spa towns. Czech Hospitality and Tourism Papers. 12(26). pp. 100–112.

LENGYEL M. (2008): TDM működési kézikönyv.Heller Farkas Főiskola, Budapest.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia. Akadémai Kiadó, Budapest.

PÁLFI A. (2013): Turizmus menedzsment és irányítás Magyarországon – országos, regionális, térségi és helyi szintek szerepe a turizmusban. In: Józsa K. – Nagy Gy. – Dudás R. (szerk.): Geográfus Doktoranduszok XIII. Országos Konferenciája. Konferenciakötet. SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. pp. 1–15.

PÁLFI A. (2017): A menedzsment szervezettel rendelkező turisztikai desztinációk jellemzői Magyarországon. PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem.

RÁTZ T. – MICHALKÓ G. (2007): A Balaton turisztikai miliője: a magyar tenger sajátos atmoszférájának turizmusorientált vizsgálata. Turizmus Bulletin. 11(4). pp. 13–19.

SAJTOS L. – MITEV A. (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest.

STEINECKE, A. (2013): Destinationsmanagement.UTB, Stuttgart.

SULYOK J. (2013): A Balaton mint vízparti turisztikai desztináció potenciális márkaértékének feltérképezése belföldi vonatkozásban. Turizmus Bulletin. 15(2). pp. 23–33.

TÓTH G. (2005): A magyarországi idegen-forgalmi régiókról. Területi Statisztika. 45(2). pp. 147–162 .

TŐZSÉR A. (2011): Versenyképes turisztikai desztináció: Új turisztikai versenyképességi modell kialakítása. PhD értekezés. Miskolci Egyetem.

Internetes források

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM (ITM): palyazat.gov.hu/tamo-gatott_projektkereso, Letöltve: 2019. március 31.

MTDMSZ (Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség) (2020): https://www.tdmszovetseg.eu/files/_tdmsz/download_files/116/TDM_Lista_november.pdf, Letöltve: 20120. május 21.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2017a): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. http://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf, Letöltve: 2019. szeptember 5.

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2017b): Riport a rekordévről. Turizmus Magyarországon 2016. https://mtu.gov.hu/documents/prod/mid_HU_Turizmus_mo_2016_spreads.pdf, Letöltve: 2019. március 5.

PANNON.ELEMZŐ IRODA KFT. – REVITA ALAPÍTVÁNY – KPMG KFT. – HÉTFA KU TATÓIN TÉZET (2013): A turizmusfejlesztés területi kohézió szempontú értékelése. https://www.palyazat.gov.hu/a_turizmusfejlesztes_teruleti_kohezio_szempontu_ertekelese, Letöltve: 2020. február 3.

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA (PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM) terkepter.nfu.hu, Letöltve: 2019. március 31.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-08

Hogyan kell idézni

Horváth, Z., & Alpek, B. L. (2020). Területileg kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan turisztikai fejlesztések? – Turisztikai forrásallokációs vizsgálatok a Balatonnál. Turizmus Bulletin, 20(2), 33–41. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n2.4

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok