Hidakból teremtett emlékek, avagy kísérlet egy innovatív tárgy megalkotására a B-bridge koncepción keresztül

Szerzők

  • Gábor Megyeri Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Kitti Boros Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Balázs Fekete Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n3.1

Absztrakt

A tanulmány a turizmus és a tárgy kapcsolatával foglalkozik, amelyben nem a turizmus és a tárgy viszonyának alapvető kérdéseit boncolgatjuk, hanem azt mutatjuk meg, hogyan lehet egy innovatív tárgyat megalkotni három különböző tudományág közös jellemzőinek megtalálásán, erősségeinek ötvözésén és végül egy tervezői koncepció felállításán keresztül.

A B-bridge koncepció lényege egy olyan eszköz megteremtése, amely aktív és inaktív módon is segíti a Budapestre érkező turisták élményszerzését. Aktív állapotban a tárgy hozzájárul a turista aktív és passzív időeltöltéséhez, míg a hazatérés után inaktívan, emléktárgyként szolgál az utazási élmények elraktározására, később pedig felidézésére.

Munkánk nem lenne teljes a tárgy gazdasági hasznosságának ismertetése nélkül, hiszen mai világunkban elengedhetetlen, hogy egy jó ötlet pénzügyileg is releváns megalapozottsággal rendelkezzen. Kutatásunk záróakkordjaként bemutatjuk a javasolt tárgy megalkotásában rejlő kihívásokat és a jövőbeli lehetőségeket.

Hivatkozások

ASSMANN, J. (1999): A kulturális emlékezet, írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest.

BACHELARD, G. (1977): Részlet az ember naplójából. In: Gyergyai A. (szerk.): Ima az Akropoliszon. A francia esszé klasszikusai. Európa Könyvkiadó, Budapest.

BAUER A. – KOLOS K. (2016): Márkamenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BRODIE, R. J. – HOLLEBEEK, L. D. – JURIC, B. – ILIC, A. (2011): Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research. Journal of Service Research. 14(3). pp. 252–271. https://doi.org/10.1177/1094670511411703

CHANG, S. H. – WANG, K. Y. (2014): Investigating the antecedents and consequences of an overall store price image in retail settings. Journal of Marketing Theory and Practice. 22(3). pp. 299–314. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679220305

COSOVAN A. – HORVÁTH D. (2016): Emóció – Ráció: Tervezés – Vezetés: Designkommunikáció. Vezetéstudomány – Budapest Management Review.47(3). pp. 36–45.

COSOVAN A. – HORVÁTH D. – MITEV A. (2018): A designkommunikáció antropológiai megközelítése: a kreatív alkotói kapcsolatte-remtés rítusa. Replika. 106-107. pp. 233–245. DOI: 10.32564/106-107.14

GORDON, B. (1986): The souvenir: Message of the extraordinary. Journal of Popular Culture. 20(3). pp. 135–146. https://doi.org/10.1111/j.0022-3840.1986.2003_135.x

HERNÁDI M. (1982): Tárgyak a társadalomban. Bevezetés a tárgyak rendszerébe. Kozmosz Könyvek, Budapest.

KRAMER, B. (2017): There is No B2B or B2C: It’s Human to Human #H2H. Edited by Courtney Smith.

LITRELL, M. A. – BAIZERMAN, S. – KEAN, R. – GAHRING, S. – NIEMEYER, S. – REILLY, R. – STOUT, J. (1994): Souvenirs and tourism styles. Journal of Travel Research. 33(1). pp. 3 –11. https://doi.org/10.1177/004728759403300101

MICHALKÓ G. (2010): Boldogító utazás. A turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

MITEV A. – KELEMEN-ERDŐS A. (2017): Romkocsma mint bricolage: Élményközpontú szolgáltatásérték-teremtés a romkocsmákban. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 26–34.

NAMAZ L. – HORVÁTH D. – COSOVAN A. – TVERGYÁK K. K. (2018): Városmárka-hűség: melyek a Budapesti márkahűséget befolyásoló legfőbb tényezők? Turizmus Bulletin. 18(4). pp. 4–13.

RUPE, D. – KUNZ, G. (1998): Building a financially meaningful language of merchandise assortments. Clothing and Textiles Research Journal. 16(2). pp. 88–97. https://doi.org/10.1177/0887302X9801600204

SCHACTER, D. L. (1998): Emlékeink nyomában.Háttér Kiadó, Budapest.

SWANSON, K. K. – HORRIDGE, P. E. (2004): A structural model for souvenir consumption, travel activities, and tourist demographics. Journal of Travel Research. 42(4). pp. 372–380. https://doi.org/10.1177/0047287504263031

SZÁRAZ I. – VÍGH V. (2014): Kulturális városimázs-építés. In: Jászberényi M. (szerk.): A kulturális turizmus sokszínűsége. Akadémiai Kiadó, Budapest.

WONG, I. A. – WAN, Y. K. P. (2013): A systematic approach to scale development in tourist shopping satisfaction linking destination attributes and shopping experience. Journal of Travel Research. 52(1). pp. 29–41. https://doi.org/10.1177/0047287512457263

XU, Y. – McGEHEE, N. G. (2012): Shopping behavior of Chinese tourists visiting the United States: Letting the shoppers do the talking. Tourism Management. 33(2). pp. 427–430. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.tourman.2011.05.003

Internetes források

COSOVAN A. (2009): DISCO. Co&Co Communication. http://issuu.com/cosovan/docs/ca_disco_web, Letöltve: 2019. május 5.

COSOVAN A . (2012): Designkommunikáció.Mindenki Akadémiája. Magyar Televízió M5. https://youtu.be/BC6-s0bik54, Letöltve: 2019. május 5.

KSH (Központi Statisztikai Hivatal) (2019): Turizmus, vendéglátás. Területi Statisztika. www.ksh.hu, Letöltve: 2019. május 1.

UNWTO (United Nations World Tourism Organization) (2019): World Tourism Barometer and Statistical Annex. http://marketintelligence.unwto.org/barometer/january-2019-volume-17, Letöltve: 2019. május 1.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-21

Hogyan kell idézni

Megyeri, G., Boros, K., & Fekete, B. (2020). Hidakból teremtett emlékek, avagy kísérlet egy innovatív tárgy megalkotására a B-bridge koncepción keresztül. Turizmus Bulletin, 20(3), 4–12. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n3.1

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok