A hazai turizmus néhány feltáratlan területe

Szerzők

  • Tímea Tóth Központi Statisztikai Hivatal
    Hungary
  • Géza Tóth Központi Statisztikai Hivatal
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n4.5

Kulcsszavak:

Turizmus Szatellit Számla, kiránduló forgalom, átutazó forgalom, regionális turizmus szatellit számla

Absztrakt

Létezik a turizmusnak néhány kevésbé feltérképezett területe: egyrészt az egynapos, határok mentén zajló nemzetközi kiránduló forgalom, másrészt a nemzetközi átutazó forgalom, és harmadrészt a teljes (tehát belföldi és nemzetközi), regisztrált szálláshely igénybevétele nélküli forgalom. Jelen tanulmány első része bemutatja a Turizmus Szatellit Számlák (TSzSz) módszertani változásait, valamint az alábbi három területet:

  • egynapos kirándulóforgalom,
  • külföldi átutazóforgalom,
  • belföldi szálláshelyforgalom.

Tanulmányunk második felében a KSH által publikált 2010–2017 közötti Turizmus Szatellit Számlák (KSH 2019) adatait használtuk fel a regionális turisztikai GDP becsléséhez. Célunk az volt, hogy a vizsgált időszak adataiból kiszámítsuk a regionális turisztikai GDP-t, illetve megvizsgáljuk a magyarországi megyék turizmusban betöltött helyzetét és az ebből adódó területi egyenlőtlenségeket.

Hivatkozások

DWYER, L. – FORSYTH, P. – SPURR, R. – VAN HO, P. (2016): Developing An Integrated Suite Of Regional Tourism Satellite Accounts (Tsas): A Case Study From Australia. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 48. https://scholarworks.umass.edu/ttra/2007/Presented_Papers/48

GREENSTREET, D. (1989): A Conceptual Framework for Construction of Hybrid Regional Input-Output Models. Socio-Economic Planning Sciences. 23(5). pp. 283–289.

JONES, C. – MUNDAY, M. – ROBERTS, A. (2003): Regional Tourism Satellite Accounts: A Useful Policy Tool? Urban Studies. 40(13). pp. 2777–2794.

KONTTINEN, J.-P. (2006): Regional Tourism Satellite Account (RTSA) in Finland – Data, Concepts, Methods and Key Results. 46th Congress of the European Regional Science Association: „Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean”, August 30th – September 3rd, 2006, Volos, Greece, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve.KSH (2019): Turizmus-szatellitszámlák, 2017 KSH, B ud ap e st. http://www.ksh.hu/docs/hun/xft p/idoszaki/turizmszatt/turizmszat17.pdf

PHAM, T. D. – DWYER, L. – SPURR, R. (2008): Constructing a regional tourism satellite account: the case of Queensland. Tourism Analysis. 13(5-6). pp. 445–460.

SZABÓ N. (2015): A regionális input-output táblák becslési módszerei. Területi Statisztika. 55(1). pp. 3 – 2 7.

ZHANG, J. (2005): Documentation on Regional Tourism Satellite Accounts in Denmark. AKF Danish Institute of Governmental Research. Forlaget, Copenhagen.

Internetes források

CZECH STATISTICAL OFFICE (2016): Production accounts of tourism industries and other industries in the Czech Republic in 2016 (TSA table T5). https://www.czso.cz/csu/czso/tsa_t5_production_accounts_of_tourism_industries_and_other_industries_in_the_cr, Letöltve: 2019. november 11.

EUROSTAT (2019): Tourism Satellite Accounts in Europe, 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/10293066/KS-FT-19-007-EN-N.pdf/f9cdc4cc-882b-5e29-03b1-f2cee82ec59d, Letöltve: 2020. február 12.

EUROSTAT (2020): Participation in tourism for personal purposes by age group. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tour_dem_toage&lang=en, Letöltve: 2020. február 12.

GKI GAZDASÁGKUTATÓ RT. (2004): A turizmus makrogazdasági szerepe. https://docplayer.hu/261427-A-turizmus-makrogazdasagi-szerepe.html, Letöltve: 2020. február 12.

HORWATH CONSULTING (2004): Budapestfőváros turisztikai stratégiája és 2010-ig szóló fejlesztési programja, a „Budapest, mint márka” marketingszempont érvényesítésével. http://www.bkik.hu/kerfejl/turizm.php, Letöltve: 2020. február 12.

IRTS (2008): International Recommendations for Tourism Statistics 2008.

U N W T O . https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf, Letöltve: 2020. február 12.

KSH: Módszertan (Nemzetközi utazások). http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/nku/nku1812m.pdf, Letöltve: 2019. november 12.

KSH: Meta adatbázis, módszertani leírások. http://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_lang=HU&p_menu_id=110&p_ot_id=100&p_obj_id=BDGC&p_session_id=71893792

KSH (2017): Helyzetkép a turizmus, vendéglátás ágazatról, 2017 (5.2, 5.17 ábra). http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/jeltur17.pdf, Letöltve: 2019. november 12.

KSH (2017): Turizmus-szatellitszámlák, 2017. http://www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_temakor_kod=KSH&p_kapcsolodo=turszat, Letöltve: 2019. november 12.

KSH (2019): Tájékoztatási adatbázis –Kereskedelmi szálláshelyek bevételei. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp?query=kshquery&show-Desc=true&lang=hu, Letöltve: 2019. november 12.

KSH: Tájékoztatási adatbázis – Többnapos belföldi utak jellemzői – Budapest. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

TSA: RMF (2008): 2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework.UNSD, EUROSTAT, OECD, UNWTO. https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-TSA.pdf, Letöltve: 2020. február 12.

UNWTO (2017): Tourism Highlights 2017 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419029, Letöltve: 2020. február 12.

UNWTO (UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANISATION): AZ ENSZ Turisztikai Világszervezete. http://www2.unwto.org/

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-14

Hogyan kell idézni

Tóth, T., & Tóth, G. (2020). A hazai turizmus néhány feltáratlan területe. Turizmus Bulletin, 20(Különszám), 53–64. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2020v20n4.5

Folyóirat szám

Rovat

Műhely