Szállodahajó-turizmus a Dunán – trendek és termékfejlesztési lehetőségek

Szerzők

  • Márk Miskolczi Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary
  • Melinda Jászberényi Budapesti Corvinus Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n1.2

Kulcsszavak:

folyami szállodahajó-turizmus, szállodahajó-turizmus a Dunán, kulturális turizmus, szakirodalmi áttekintés, tartalomelemzés

Absztrakt

Napjaink gyorsan változó fogyasztói trendjei folyamatos megújulásra ösztönzik a turizmuságazat szereplőit. A dunai szállodahajó-turizmus a szabadidős célú turisztikai utazások feltörekvő részterülete, ugyanakkor a hosszú távon is kiemelkedő gazdasági teljesítmény fenntartásához szükség van a termékkonstrukció időszakos megújítására. Jelen tanulmány a dunai szállodahajó-turizmus alapismérveit, piaci (keresleti-kínálati) jellemzőit foglalja össze a témakörben publikált folyóiratcikkek elemzésén keresztül. Bemutatja továbbá a piacvezető vállalatok (Tauck, Avalon Waterways, Crystal Cruises, Uniworld River Cruises, Viking River Cruises, Scenic River Cruises) aktuális (2020-2022-re szóló) termékkínálatát. A kvalitatív kutatás során 326 utazási csomag áttekintésére került sor, mely rámutatott a kulturális turisztikai attrakciók termékkínálatban betöltött kiemelkedő szerepére. Az eredmények alátámasztják, hogy számos turisztikai termék (például: természeti vonzerők, egészség- és gyógyturizmus) hiányzik a jelenlegi termékkonstrukcióból, melyeknek a kínálatba történő beépítése elősegítheti a célcsoport bővítését, ami a recesszió utáni időszakban hozzájárulhat a dunai szállodahajózás gazdasági teljesítményének javulásához.

Hivatkozások

ARMENSKI, T. – ZAKIĆ, L. – DRAGIN, A. S. (2009): The perception of foreign tourists on the image of Serbia. Bulletin of the Serbian geographical society. 89(1). pp. 39–63.

AVNI, A. – BURLEY, P. – CASEY, P. – CHERNEY, J. – CHRISTIANSEN, L. – DALY, J. S. – EVANS, R. – JARED, D. – LANDGRAF, G. – MEIER, A. – MINOTTI, J. – POST, B. – SANDSTEDT, B. – SARMIENTO, R. – SILLICK, S. – SWEET, B. – WENDT, M. – WINTER, K. – YU, H. (2015): Literature searches and literature reviews for transportation research projects. How to search, where to search, and how to put it all together: Current practices. Transportation Research Circular. 13. E-C194.

BABBIE, E. R. (2015): The Practice of Social Research. Nelson Education: Toronto, ON, Canada.

BELIJ, S. – ILINČIĆ, M. – BELIJ, J. – BELIJ, M. (2014): Sustainable planning and tourism development policy exemplified by medieval fortresses along the river Danube. Glasnik Srpskog Geografskog Drustva. 94(3). pp. 69–82. DOI: 10.2298/GSGD1403069B

BRIDA, J. G. – ZAPATA, S. (2010a): Cruises tourism: Economic, socio-cultural and environmental impacts. International Journal of Leisure Tourism Marketing. 1(3). pp. 205–226. https://doi.org/10.1504/IJLTM.2010.029585

BRIDA, J. G. – ZAPATA, S. (2010b): Economic impacts of cruise tourism: The case of Costa Rica. Anatolia. 21(2). pp. 322–338. https://doi.org/10.1080/13032917.2010.9687106

CERVENY, L. K. – MILLER, A. – GENDE, S. (2020): Sustainable cruise tourism in marine world heritage sites. Sustainability. 12(2). 611. https://doi.org/10.3390/su12020611

CRUISE INDUSTRY NEWS (2020): 2020 Annual Report. Cruise Industry News. New York, NY, USA.

CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION (2019): Cruise Trends and Industry Outlook. Cruise Lines International Association: Washington, DC, USA.

CSAPÓ J. – DARABOS F. (2011): Vízi közlekedés. In: Veres L. (szerk.): Turizmus és közlekedés. http://www.eturizmus.pte.hu/szakmai-anyagok/Turizmus%20%C3%A9s%20k%C3%B6zleked%C3%A9s/book.html#d6e2313

DANUBE INTERNATIONAL PROGRAMME (2019): Cruise Tourism in the Danube Region. Final Report. Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria, Sofia, Bulgaria. https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/01/Cruise-Tourism-in-the-DR_Report_ENG.pdf

DEMONJA, D. (2012): The importance of the Danube strategy for tourism and culture development of the Croatian Danube region. Geographica Pannonica. 16(3). pp. 112–125. DOI: 10.5937/GeoPan1203112D

DENNEY, A. S. – TEWKSBURY, R. (2013): How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education. 24(2). pp. 218–234. https://doi.org/10.1080/10511253.2012.730617

DRAGIN, A. S. – BUBALO-ŽIVKOVIC, M. – IVANOVIĆ, L. J. (2009): The Romanians on international cruises along the Corridor VII: The structure of the crew on tourist boats. Geographica Timisiensis. 18(1–2). pp. 35–44.

DRAGIN, A. S. – DRAGIN, V. – KOŠIĆ, K. – DEMIROVIĆ, D. – IVKOV-DŽIGURSKI, A. (2017): Tourists motives and residents attitude towards the cruisers. Tourism in Southern and Eastern Europe. 4. pp. 133–144. https://doi.org/10.20867/tosee.04.42

DRAGIN, A. S. – JOVICIC, D. – LUKIC, T. (2010): Cruising along the river Danube: Contemporary tourism trend in Serbia. Geographica Pannonica. 14(3). pp. 98–108. https://doi.org/10.5937/GeoPan1003098D

DWYER, L. – FORSYTH, P. (1996): Economic impacts of cruise tourism. Journal of Tourism Studies. 7(2). pp. 36–43.

DWYER, L. – FORSYTH, P. (1998): Economic significance of cruise tourism. Annals of Tourism Research. 25(2). pp. 393–415.

ERFURT-COOPER, P. (2009): European waterways as a source of leisure and recreation. In: Prideaux, B. – Cooper, M. (eds): River Tourism. CABI. pp. 95–116.

FAYOS-SOLÀ, E. – COOPER, C. (eds) (2018): The Future of Tourism. Berlin: Springer.

FERNÁNDEZ GÁMEZ, M. A. – SÁNCHEZ SERRANO, J. R. – CALLEJÓN GIL, A. – CISNEROS RUIZ, A. J. (2019): Cruise passengers’ intention and sustainable management of cruise destinations. Sustainability. 11(7). 1929. https://doi.org/10.3390/su11071929

FERNÁNDEZ-MORALES, A. – CISNEROS-MARTÍNEZ, J. D. (2019): Seasonal concentration decomposition of cruise tourism demand in southern Europe. Journal of Travel Research. 58(8). pp. 1389–1407. https://doi.org/10.1177/0047287518802094

GENC, R. (2018): Environmental sustainability and the future of the cruise tourism: a suggested model. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 22(1). pp. 107–114.

HALL, J. A. – BRAITHWAITE, R. (1990): Caribbean cruise tourism. Tourism Management. 11(4). pp. 339–347. https://doi.org/10.1016/0261-5177(90)90069-L

HANNA, P. – FONT, X. – SCARLES, C. – WEEDEN, C. – HARRISON, C. (2018): Tourist destination marketing: From sustainability myopia to memorable experiences. Journal of Destination Marketing Management. 9. pp. 36–43.

HENTHORNE, T. L. (2000): An analysis of expenditures by cruise ship passengers in Jamaica. Journal of Travel Research. 38(3). pp. 246–250. https://doi.org/10.1177/004728750003800306

HORAK, S. (2013): Demand for nautical tourism in Europe – case study Croatia. In: Lukovic, T. (ed): Nautical Tourism. CABI. pp. 159–188.

HSIEH, H. F. – SHANNON, S. E. (2005): Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research. 15(9). pp. 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

IRINCU, E. – PETREA, R. – RACZ, N. – FILIMON, L. (2015): Cruise ship tourism on the Danube river. Case study: Capitalization of Deltaic tourism potential. Annals of the University of Oradea, Geography Series/Analele Universitatii din Oradea, Seria Geografie. 25(2). pp. 276–286.

JÁSZBERÉNYI, M. – ÁSVÁNYI, K. (2015): The image of Budapest as the best river cruise port city. In: Tózsa, I. –Zátori, A. (eds): Metropolitan Tourism Experience Development. Selected studies from the Tourism Network Workshop of the RSA, held in Budapest 2015. Department of Economic Geography and Futures Studies. Corvinus University of Budapest. pp. 140–148.

JÁSZBERÉNYI M. – MISKOLCZI M. (2019): A dunai szállodahajózás élményígérete és regionális hatása. In: Munkácsy A. – Jászberényi M. (szerk.): Utazás a tudományban 2019. Konferenciakötet. pp. 34–37.

JOHNSON, D. (2002): Environmentally sustainable cruise tourism: A reality check. Marine Policy. 26(4). pp. 261–270. https://doi.org/10.1016/S0308-597X(02)00008-8

JONES, P. – COMFORT, D. – HILLIER, D. (2016): European river cruising and sustainability. International Journal of Sales, Retailing and Marketing. 5(1). pp. 61–71.

KLEIN, R. A. (2011): Responsible cruise tourism issues of cruise tourism and sustainability. Journal of Hospitality and Tourism Management. 18(1). pp. 107–116. https://doi.org/10.1375/jhtm.18.1.107

KRIPPENDORFF, K. (1980): Validity in Content Analysis. University of Pennsylvania, USA.

MARSON, D. (2011): From mass tourism to niche tourism. In: Robinson, P. – Heitmann, S. – Dieke, P. U. (eds): Research themes for tourism. pp. 1–11.

MAZILU, M. – LIMBERT, W. – MITROI, S. R. (2015): Cruise tourism: opportunity for Romania according to the Danube strategy: Journal of Tourism Challenges and Trends. Cruise Tourism. 8(1). pp. 79–100.

MORENO, A. – AMELUNG, B. (2009): Climate change and coastal & marine tourism: Review and analysis. Journal of Coastal Research. pp. 1140–1144.

NOVELLI, M. (ed) (2005): Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases. Elsevier Butterworth-Heinemann: Oxford, UK.

ÖZKAN, P. M. (2017): Generation Z – the global market’s new consumers – and their consumption habits: Generation Z consumption scale. European Journal of Multidisciplinary Studies. 2(5). pp. 150–157. http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v5i1.p150-157

PASTRAS, P. – PSARROS, M. (2015): Challenges for interregional place branding for cruise tourism in the Black Sea Region. In: Zenker, S. – Jacobsen, B. P. (eds): Inter-Regional Place Branding. Springer, Cham. pp. 139–160. DOI: 10.1007/978-3-319-15329-2_11

PUCZKÓ L. – RÁTZ T. (2017): Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei. Akadémiai Kiadó. DOI: 10.1556/9789630598835

SANTOS, M. – RADICCHI, E. – ZAGNOLI, P. (2019): Port’s role as a determinant of cruise destination socio-economic sustainability. Sustainability. 11(17). 4542. https://doi.org/10.3390/su11174542

TEŠANOVIĆ, D. – VUKSANOVIĆ, N. – KALENJUK, B. – PORTIĆ, M. (2015): Tourist ships on the Danube as an opportunity for export of meat and meat products. Economics of Agriculture. 62(2). pp. 527–542. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1502527T

TUTA, L. – MICU, C. (2015): The cruise tourism – A megatrend of the international tourism. Lucrări Științifice Management Agricol. 17(4). pp. 1–6.

VASILEVA, V. (2014): Development of Tourism in the Danube Tourist Region of Bulgaria. Geography and Tourism. 2(1). pp. 51–59.

VUKSANOVIĆ, N. – PIVAC, T. – DRAGIN, A. (2013): Contemporary trends in nautical tourism on the example of European river cruising companies. Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management. 42. pp. 122–138.

YU, J. (2019): Verification of the Role of the Experiential Value of Luxury Cruises in Terms of Price Premium. Sustainability. 11(11). 3219. https://doi.org/10.3390/su11113219

Internetes források

AVALON WATERWAYS (2020): Danube River Cruises. https://www.avalonwaterways.com/river-cruises/danube-river/, Letöltve: 2020. július 20.

CRYSTAL CRUISES (2020): Danube River Cruises. https://www.crystalcruises.com/voyage-finder?regions=%C2%A0-%20Danube%20River++danr, Letöltve: 2020. július 20.

SCENIC RIVER CRUISES (2020): Danube River Cruises. https://www.scenic.co.uk/, Letöltve: 2020. július 20.

TAUCK RIVER CRUISES (2020): Danube River Cruises. https://www.tauck.co.uk/tours-and-cruises/european-river-cruises/danube-river, Letöltve: 2020. július 20.

UNIWORLD (2020): River Cruises. https://www.uniworld.com/eu/river-cruise/?selectedRiver=26001FB4A4E045D1B6176C4C5DF13958, Letöltve: 2020. július 20.

VIKING RIVER CRUISES (2020): Danube cruises. https://www.vikingrivercruises.co.uk/cruise-destinations/europe/rivers/danube/index.html?YearMonthKey=2020-12, Letöltve: 2020. július 20.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-21

Hogyan kell idézni

Miskolczi, M., & Jászberényi, M. (2021). Szállodahajó-turizmus a Dunán – trendek és termékfejlesztési lehetőségek. Turizmus Bulletin, 21(1), 13–25. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n1.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok