A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók turisztikai fogyasztási szokásainak elsődleges elemzése

Szerzők

  • János Csapó Pécsi Tudományegyetem
    Hungary
  • Zsuzsa M. Császár Pécsi Tudományegyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.2

Kulcsszavak:

nemzetközi diákok, turisztikai fogyasztási szokások, Magyarország, gazdasági hatás

Absztrakt

Jelen tanulmány felméri és összegzi azon kutatási eredményeket, amelyek a Magyarországon tanuló nemzetközi diákok és az őket meglátogatók turisztikai fogyasztási szokásaira vonatkoznak. A kérdőíves megkeresésekkel kivitelezett kutatással, a hazánkban tanuló nemzetközi hallgatók magyarországi turisztikai szokásaira vonatkozó kérdéseken keresztül azt kívántuk feltárni, hogy ez a szegmens milyen mértékben jelenik meg a hazai turisztikai folyamatokban, és milyen gazdasági hatással bír. A tanulmány eredményeinek közlése tekintetében kijelenthető, hogy hazánkban hasonló jellegű kutatás még nem zajlott le, így a nemzetközi hallgatókhoz köthető turizmus társadalmi-gazdasági és turisztikai folyamatokban betöltött szerepének vizsgálata tudományos nóvum Magyarországon. Elsődleges eredményeink igazolják, hogy a szegmens aktívan részt vesz a hazai turisztikai folyamatokban, így, mivel ezen fogyasztói csoport pontos megismerése még csak most kezdődött el, javasoljuk egy vonatkozó országos, illetve az egyes kiemelt egyetemi városokat célzó turizmusmarketing stratégia kidolgozását.

Hivatkozások

ÁRVA L. – VÁRHELYI T. (2020): Elmozdulás a minőségi turizmus felé. A fenntarthatóság a turizmusban a koronavírusjárvány után. Polgári Szemle. 16(1-3). pp. 94–114. DOI: 10.24307/psz.2020.0707

BROOKS, R. – WATERS, J. (2011): Student Mobilities, Migration and the Internationalization of Higher Education. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

BUTCHER, A. (2002): A Report on the Demographic, Social and Economic Impact of International Students on North Shore City. Auckland: School of Social and Cultural Studies, Massey University.

FÜZESI ZS. – TISTYÁN L. (2013): Külföldi diákok egy egyetem és város életében. Területfejlesztés és Innováció. 2013/3. pp. 11–17.

LEVENT, F. (2016): The economic impacts of international student mobility in the globalization process. Journal of Human Sciences. 13(3). pp. 3853–3870. DOI: 10.14687/jhs.v13i3.3877

LÓPEZ, X. P. – FERNÁNDEZ, M. F. – INCERA, A. C. (2016): The Economic Impact of International Students in a Regional Economy from a Tourism Perspective. Tourism Economics. 22(1). pp. 125–140. DOI: 10.5367/te.2014.0414

LANGERNÉ RÉDEI M. (2009): A tanulmányi célú mozgás. Akadémiai Doktori értekezés. Reg-Info Kft., Budapest.

M. CSÁSZÁR ZS. – ALPEK L. (2018): A nemzetközi hallgatók vidéki egyetemvárosokra gyakorolt gazdasági szerepe Magyarországon Pécs példáján. Közép-Európai Közlemények. 11(2). pp. 30–41.

M. CSÁSZÁR, ZS. – TEREPICS, K. – WUSCHING, Á. T. – GYŐRI, F. – ALPEK, L. – CZIMRE, K. – SÁLYI A. – KOLTAI, A. (2019): The impact of the spending habits of international students on the economy of University cities – case study: Hungary. Interdisciplinary Management Research. 15. pp. 562–585.

M. CSÁSZÁR ZS. – WUSCHING Á. T. (2016): A felsőoktatás nemzetköziesedésének hatása az egyetemvárosok fejlődésére egy pécsi esettanulmány tükrében. Földrajzi Közlemények. 2016(3). pp. 245–257.

M. CSÁSZÁR ZS. – WUSCHING Á. T. (2018): A külföldi hallgatók jelenlétének nemzetgazdasági hatása In.: Reményi, P. – Vers R. (szerk.): X. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia: Az iszlám és Közép-Európa. Geopolitika és migráció. pp. 20–28.

MICHALKÓ G. – BALIZS D. – KISS É. – FARAGÓNÉ HUSZÁR SZ. – SIK A. – KARÁCSONYI D. (2017): A vidékiesség vonzásában: a nagyvárosi agglomerációk láthatatlan turizmusa Magyarországon. Tér és Társadalom. 31(3). pp. 44–61.

MICHALKÓ G. – ILYÉS N. (2020): A nemkonvencionális turisztikai mobilitás magyarországi sajátosságai, különös tekintettel a turizmusból származó bevételek növelésének lehetőségére. Turizmus Bulletin 20. Különszám. pp. 6-18.

MONTANARI, A. – STANISCIA, B. (2014): International Tertiary Students: is Rome an Attractive Destination? Eurolimes. 17. pp. 169– 183.

ORTIZ, A. – CHANG, L. – FANG, Y. (2015): International Student Mobility Trends 2015: An Economic Perspective. World Education News & Reviews. February 2015.

RÉDEI M. (2006): Tanulási célú migráció a világban és itthon. Demográfia. 49(2–3). pp. 232–250.

RÉDEI M. (2007): Mozgásban a világ: a nemzetközi migráció földrajza. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest.

RODRIGUEZ, X. A. – MARTINEZ-ROGET, F. – PAWLOWSKA, E. (2012): Academic Tourism Demands in Galicia, Spain. Tourism Management. 33(6). pp. 1583–1590. DOI: 10.1016/j.tourman.2012.01.010

YAO, L. – BAI, Y. (2008): The sustainability of economic and cultural impacts of international students to regional Australia: The case of Bendigo. Humanomics. 24(4). pp. 250–262. DOI: 10.1108/08288660810917132

Internetes források

AUSTRALIAN GOVERNMENT (2016): The value of international education to Australia 2016. https://internationaleducation.gov.au/research/research-papers/Documents/ValueInternationalEd.pdf, Letöltve: 2020. július 8.

BAUMGARTNER, J. L. (2018): The Economic Value of International Student Enrollment to the U.S. Economy – A Methodology. https://www.nafsa.org/sites/default/files/media/document/isev-methodology-2019.pdf, Letöltve: 2019. november 20.

GRASSET, D. C. – MENÉDEZ, G. B. (2017): The Economic Impact of International Students in Spain. http://www.ebspain.es/pdfs/02_2018/Economic_Impact_2017_Study_December13_2017_FINAL.pdf, Letöltve: 2019. november 5.

INFOMETRICS (2016): The Economic Impact of International Education in New-Zealand 2015/2016. https://enz.govt.nz/assets/Uploads/The-Economic-Impact-of-International-Education-in-New-Zealand-2015-2016.pdf, Letöltve: 2019. október 24.

KSH (2020): Összefoglaló táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Turizmus, vendéglátás. http://www.ksh.hu/stadat_eves_4_5, Letöltve: 2020. augusztus 20.

LONDON & PARTNERS (2007): The economic impact of London’s international students. http://www.londonhigher.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/Studentsimpactreport_2015.pdf, Letöltve: 2019. október 20.

LONDON & PARTNERS (2018): The Economic Impact of London’s International Students, https://files.londonandpartners.com/l-and-p/assets/economic_impact_of_londons_international_students_2018.pdf, Letöltve: 2019. november 7.

LONDON ECONOMICS (2018): The costs and benefits of international students by parliamentary constituency – Report for the Higher Education Policy Institute and Kaplan International Pathways. https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2018/01/Economic-benefits-of-international-students-by-constituency-Final-11-01-2018.pdf, Letöltve: 2019. október 28.

MÜNCH, C. – HOCH, M. (2013): The Financial Impact of Cross-Border Student Mobility on the Economy of the Host Country. Executive Summary. Prognos AG, Deuscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). https://siesca.uned.ac.cr/images/publicaciones/Financial_impact_of_cross-border_student.pdf, Letöltve: 2019. november 20.

VICKERS, P. – BEKHRADNIA, B. (2007): The Economic Costs and Benefits of International Students. Higher Education Policy Institute. https://www.hepi.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/32Economiceffectsofinternationalstudents.pdf, Letöltve: 2019. október 30.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-08-21

Hogyan kell idézni

Csapó, J., & M. Császár, Z. (2021). A Magyarországon tanuló külföldi egyetemi hallgatók turisztikai fogyasztási szokásainak elsődleges elemzése. Turizmus Bulletin, 21(2), 15–23. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2021v21n2.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok