Budapest vizsgálata belföldi kerékpáros turisztikai desztinációként

Szerzők

  • Bálint Molnár Budapesti Corvinus Egyetem
  • András Munkácsy KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet
  • Melinda Jászberényi Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n4.1

Kulcsszavak:

kerékpáros turizmus, belföldi turizmus, infrastruktúra, intermodalitás, Budapest

Absztrakt

A kerékpározás népszerűsége a Covid19-járvány korlátozásainak pozitív mellékhatásaként világszerte megnőtt. A tendencia magas potenciált hordoz az élhető városi mobilitás és a fenntartható turizmus térnyeréséhez. Tanulmányunk Budapestet mint belföldi turisztikai desztinációt vizsgálja, a kerékpáros infrastruktúra megítélésére fókuszálva. Kérdőíves kutatásunk 112 kitöltő válaszait tartalmazza. A mintát Budapest és környékének lakosai, illetve vidéki lakosok körére bontottuk. Az eredmények alapján Budapest mint aktív turisztikai desztináció megítélése a vidéki kitöltők körében kedvezőtlenebb, elsősorban a megközelíthetőség és az élményígéret kapcsán. A válaszok alapján a főváros vonzerejének növelése érdekében az infrastruktúra minősége, a járműforgalom volumene és a kerékpárosbarát szolgáltatások köre sürget beavatkozást, fejlesztést.

Hivatkozások

BÁNHIDI M. (2006): A sportturizmus kialakulásának történeti háttere. In: Laczkó T. – Bánhidi M. (szerk.): Sport és egészségturizmus alapjai. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs. pp. 6–14.

BENKHARD B. (2023): Növekedés és terjeszkedés, avagy a természetjárás a világjárvány alatt. In: Szalai K. – Michalkó G. – Rátz T. (szerk.): A turizmus válságjelenségei. Turizmus Akadémia (12). Kodolányi János Egyetem – CSFK Földrajztudományi Intézet – Magyar Földrajzi Társaság, Székesfehérvár – Budapest. pp. 103– 116.

CHEN, C.-N. – LEE, H.-L. (2017): How to promote bike tourism globally. Tourism and Hospitality Management. 23(1). pp. 1–16. DOI: 10.20867/ thm.23.1.2

CSAPÓ J. – SAVELLA O. – REMENYIK B. (2011): Aktív turizmus. In: Michalkó G. (szerk.): Turisztikai terméktervezés és fejlesztés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. pp. 91–110.

CSAPÓ J. (2016): Az aktív turizmus keresletének vizsgálata a turizmus legújabb trendjeinek tükrében. START. 1(2). pp. 13–22.

FARKAS, M. – BALOGH, G. (2001): Két kerékkel kevesebb, számtalan eredménnyel több! Turizmus Bulletin. 5(2). pp. 26–33.

HAN, H. – LHO, L. H. – AL-ANSI, A. – YU, J. (2020): Cycling tourism: a perspective article. Tourism Review. 75(1). pp. 162–164. https://doi. org/10.1108/TR-06-2019-0268

JANCSIK A. – JÁSZBERÉNYI M. – KÖKÉNY L. (2019): Az utazásszervezés új dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest. DOI:10.1556/9789630599535.

JÁSZBERÉNYI M. – KOTOSZ B. (2009): Közlekedési szokások vizsgálata Budapest délnyugati agglomerációjában. Statisztikai Szemle. 87(2). pp. 166–190.

LAMONT, J. M. (2009): Reinventing the wheel: a definitional discussion of bicycle tourism. Journal of Sport and Tourism. 14(1). pp. 5–23. DOI: 10.1080/14775080902847363

LŐRINCZ K. – BANÁSZ ZS. – VIZI I. – PRINCZINGER P. (2020): Kerékpáros turizmus újragondolva – a kerékpáros túraútvonalak és szolgáltatások iránti kereslet felmérése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. Turizmus Bulletin. 20(4). pp. 4–14. https://doi. org/10.14267/TURBULL.2020v20n5.1

LUMSDON, L. (2000): Transport and Tourism: Cycle Tourism – A Model for Sustainable Development. Journal of Sustainable Tourism. 8(5). pp. 361–377. DOI: 10.1080/09669580008667373

MENSCHIK, M. (2012): Sustainable Cycle Tourism along the Danube Cycle Route in Austria. Tourism Planning and Development. 9(1). pp. 41– 56. DOI: 10.1080/21568316.2012.653478

MICHALKÓ G. (2004): A turizmuselmélet alapjai. Turizmus Akadémia. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.

MICHALKÓ G. (2016): Turizmológia. Akadémia Kiadó. Budapest.

MISKOLCZI, M. – JÁSZBERÉNYI, M. – MUNKÁCSY, A. – NAGY, D. (2020): Accessibility of major Central and Eastern European cities in Danube cruise tourism. Deturope. 12(3). pp. 133–150. DOI: 10.32725/det.2020.025

MITEV A. Z. (2019): Kutatásmódszertan a turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org/10.1556/9789634544135

MUNKÁCSY A. – JÁSZBERÉNYI M. (2018): A közúti közlekedés, a városi mobilitás és a turizmus. In: Jászberényi M. – Munkácsy A. (szerk.): Közlekedés, mobilitás, turizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MUNKÁCSY A. – VIRÁG Á. – CSENDES B. (2020). Kerékpározás az erdészeti utakon: gondolatok egy kerékpáros turisztikai útvonalak értékelésére szolgáló módszer első alkalmazása nyomán. Útügyi Lapok. 8(13). pp. 61–76. https:// doi.org/10.36246/UL.2020.1.05

PÉCSEK B. (2014): Gyorsuló idő, lassuló turizmus: a lassú turizmus modellezése. Turizmus Bulletin. 16(1). pp. 3–-10.

ROMAN, M – ROMAN, M. (2014): Bicycle transport as an opportunity to develop urban tourism – Warsaw example. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 151. pp. 295–301. https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.027

SULYOK J. – MAGYAR ZS. (2014): Az aktív turizmus helyzete Magyarországon. Fókuszban a kerékpározás és a természetjárás. Turizmus Bulletin. 16(3-4). pp. 15–26.

TOMIK, R. (2013): Active sport tourism – A survey of students of tourism and recreation. Journal of Tourism, Recreation and Sport Management. 1. pp. 13–20.

WESTON, R. – DAVIES, N. – LUMSDON, L. – McGRATH, P. – PEETERS, P. – EIJGELAAR, E. – PIKET, P. (2012): The European Cycle Route Network Eurovelo. Study. European Parliament, 2012.

ZÁTORI A. (2014): Élményszemlélet a turizmusban. A turisztikai élményteremtés koncepciói. Turizmus Bulletin. 16(2). pp. 51–60.

Internetes források

ASCHAUER, F. – GAUSTER, J. – HARTWIG, L. – KLEMENTSCHITZ, R. – MESCHIK, M. – PFAFFENBICHLER, P. – WIEBKE, U. (2021): Guidelines for sustainable bicycle tourism. EU, Institute for Transport Studies. Wien: Interreg Danube. https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/45/ babfe28a4c4be2f1067cc66522bf9de4dbb11913.pdf, Letöltve: 2023. április 21.

BRIT KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM (2020): Fokozatváltás. Merész jövőkép a kerékpározásról és gyaloglásról. https://aktivmagyarorszag.hu/ wp-content/uploads/2020/06/Fokozatvaltas.pdf Letöltve: 2023. április 21.

HÜRTEN, D. (2009): Radtourismus in Deutschland: Wertschöpfung und Zielgruppen. Gründungskongress: Landesbündnis ProRad. https://www.km-bw.de/site/pbs-bwnew/get/documents/KULTUS.Dachmandant/ KULTUS/Dienststellen/lis-in-bw/pd f/LIS_ Radtourismus%20in%20Deutschland%20-%20 Wertschpfung%20und%20Zielg r uppen%20 %28Dr.%20Dennis%20Hrten%29.pdf, Letöltve: 2023. április 21.

MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG (2017): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. https:// mtu.gov.hu/cikkek/strategia/, Letöltve: 2023. április 21.

MEDIÁN (2018): Így bringázik Magyarország 2018. Reprezentatív kutatás. https://kerekparosklub.hu/ kerekparoskutatás_2018, Letöltve: 2023.04.21

MEDIÁN (2020): This is how Hungary cycles in 2020. National representative survey. https:// kerekparosklub.hu/kerekparoskutatas_2020, Letöltve: 2023.04.21

MEDIÁN (2022): Így bringázik Magyarország 2022. Reprezentatív kutatás. https://kerekparosklub.hu/ kerekparoskutatas-2022, Letöltve: 2023.04.21

ORIHUEL, M. (2021): Reimagining the way we travel to address climate change: Cycling tourism as an ally. https://ecf.com/news-and-events/news/reimaginingway-we-travel-address-climate-change-cyclingtourism-ally, Letöltve: 2023. április 21.

SZÁNTÓ Z. (2021): Mivel lehet Budapestre csábítani a vidéki turistákat? https://turizmus. com/szabalyozas-orszagmarketing/mivel-lehetbudapestre-csabitani-a-videki-turistakat-1175510, Letöltve: 2023. április 21.

TORNOW, A. (2021a): Transporting bicycles on coaches – Inter-modality mini-series 3/3. https:// en.eurovelo.com/news/2021-08-26_transportingbicycles-on-coaches-inter-modality-mini series-3-3, Letöltve: 2023. április 21

TORNOW, A. (2021b): Transporting bicycles on trains – Inter-modality mini-series 2/3. https:// en.eurovelo.com/news/2021-07-16_transporting bicycles-on-trains-inter-modality-mini-series-2-3, Letöltve: 2023. április 21.

Downloads

Megjelent

2023-12-06

Hogyan kell idézni

Molnár, B., Munkácsy, A., & Jászberényi, M. (2023). Budapest vizsgálata belföldi kerékpáros turisztikai desztinációként. Turizmus Bulletin, 23(4), 5–14. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n4.1

Folyóirat szám

Rovat

Műhely