Turisztikai fogadóterület-dizájn a Duna mentén

Szerzők

  • Gábor Bódis Budapesti Metropolitan Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n3.4

Kulcsszavak:

desztináció, dizájn, hálózatosodás, multimodalitás, Alsó-Ipolymente

Absztrakt

Jelen cikk egy olyan hazai dizájn jógyakorlatot mutat be, melynek megvalósulásával a Dunához kapcsolódó mikrodesztináció jönne létre mind a magyar, mind a szlovák oldalon az Alsó-Ipoly és Alsó-Garam menti turisztikai fejlesztések összehangolásával, hálózatot alkotva, a multimodalitásra alapozva, a kölcsönös szinergiákat kihasználva. Ennek érdekében a Hungary NEXT ország-márka-műhely – egy Európai Uniós Interreg projekt keretében – a Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulással, mint vezető partnerrel, közösen fókuszcsoportos műhelytalálkozókat szervezve kidolgozta azokat a projektcsomagokat, amelyek egy egységes kínálatra épülő, határon átnyúló desztináció alapját képezik. A Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat azzal a céllal, hogy fejlessze a határmenti társadalmi, gazdasági, turisztikai, kulturális és intézményközi kapcsolatokat, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt fejlődéséhez.

Hivatkozások

BASSA, L. – BÓDIS, G. (2023): How to Establish Appropriate Tourism after 2020? In: Toro, A. – Duda, T. – Schmude, J. (eds): Tourism Recovery from COVID-19 – Prospects for Over- and Undertourism Regions. Managing Cultural Tourism. A Sustainability approach. World Scientific Publications Ltd. (2)7, pp. 94–95.

BEDŐCS B. – KOVÁCS N. (2022): Turisztikai Akcióterv, Helyzetfeltáró vizsgálat eredményei. Projektzáró prezentáció, Ipolyszalállos. 2022. szeptember 28.

BERENCSI M. (2022): A kerékpáros turizmus trendjei és hazai fejlesztési lehetőségei. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Turizmus és Mobilitás sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BÓDIS G. (2019): Kalandturizmus. In: Irimiás A. – Jászberényi M. – Michalkó G. (szerk): Turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BROZZI, R. – RAUCH, E. – RIEDL, M. – MATT, D. T. (2021): Industry 4.0 roadmap for SMEs: validation of modetation techniques for creativity workshops. International Journal of Agile Systems and Management. 14(2). pp. 276–291. HTTPS://DOI.ORG/10.1504/ IJASM.2021.118064

CSAPÓ J.–MATESZ K. (2007): A kulturális turizmus jelentősége és szerepe napjaink idegenforgalmában. Földrajzi Értesítő. 56(3–4). pp. 291–301.

FETTERMAN, A. K. – ROBINSON, M. D. – MEIER, B. P. (2012): Anger as “Seeing red”: Evidence for a perceptual association. Cognition & Emotion. 26(8). pp. 1445–1458. https://doi.org/10.1080/02 699931.2012.673477

HUNGARY NEXT (2018): SO PR ON: Látogatói attitűdök és integrált fejlesztési lehetőségek. Sopron újramárkázása workshop sorozat. Hungary NEXT ország-márka-műhely. Hotel Sopron, Sopron; Hotel Viktória, Budapest; Café Altes Backhaus, Eisenstadt. 2018. június 5., 11., július 16.

JÁSZBERÉNYI M. – PÁLFALVI J. (2006): Közlekedés a gazdaságban: Közlekedés-gazdasági aspektusok. Aula Kiadó, Budapest.

KÁDÁR B. – GEDE M. (2020): Egynapos desztinációk követése a közösségi médiában közvetített fényképeken keresztül – a Balaton-felvidék és a Dunakanyar elemzése és összehasonlítása. Turizmus Bulletin. 20. Különszám. pp. 31–32. https://doi.org/10.14267/ TURBULL.2020v20n4.3

KONDOR A. CS. – SZABÓ T. – PROROK M. (2020): Az egynapos látogatóforgalom elemzése mobilcella adatok alapján Szentendre példáján. Turizmus Bulletin. 20. Különszám. pp. 19–28. https://doi.org/10.14267/ TURBULL.2020v20n4.2

KOVÁCS A. (2022): A vízi turizmus vonzerejének fejlesztése itthon és a nagyvilágban. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Turizmus és Mobilitás sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 229–230.

LÓSKA J. (2022): A lovasturizmus újrapozícionálása a 21. századi igényekhez igazodva. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk.): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Turizmus és Mobilitás sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MASLOW, A. (2003): A lét pszichológiája felé. Ursus Libris, Budapest.

MICHALKÓ G. (2012): Turizmológia – Elméleti alapok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MISKOLCZI, M. – JÁSZBERÉNYI, M. – MUNKÁCSY, A. – NAGY, D. (2020): Accessibility of major Central and Eastern European cities in Danube cruise tourism. Deturope. 12(3). 133–150.

MOLNÁR A. J. (2022): A gyalogos aktív turisztikai útvonalak fejlesztési szempontjai a jó gyakorlatok fényében. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk.): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Turizmus és Mobilitás sorozat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MTÜ (2017): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. Aktív és természeti turizmus. Magyar Turisztikai Ügynökség, Budapest. pp. 55–56.

PRINCZ-JAKOVICS T. – VASVÁRI G. (2018): A hazai kisvasutak forgalmának turisztikai potenciál alapú vizsgálata. Turizmus Bulletin. (18)3. pp. 15–22. https://doi.org/10.14267/ TURBULL.2018v18n3.2

PUCZKÓ L.–RÁTZ T. (1998): A turizmus hatásai. Aula Kiadó, Budapest. Internetes források

MAKASE (2023): Ipoly erdő két keréken és vízen – Vadregényes hosszú-hétvégi kalandtúra a Börzsönyben. https://www.kaland.sport. hu/celpontjaink/magyarorszag/ipolyerdo-ket-kereken-es-vizen-a-vadregenyesboerzsoenyben Letöltve: 2023. május 22.

PONTIBUS (2022): Turisztikai akcióterv megalapozása és tervezése az Alsó-Ipoly mentén. http://www. pontibusegtc.eu/index.php/hu/component/ content/article/8-aktualis-informaciok/157- tourismdesign?Itemid=142 Letöltve: 2022. május 20.

SAMPSON, J. (2022): Collaboration can help us confront tourism’s greatest challenges ahead. https://www. citynationplace.com/collaboration-can-help-usconfront-tourisms-greatest-challenges-ahead Letöltve: 2023. május 20.

XELLUM (2021): Szentendre Város Turisztikai Koncepció-terve. 2021.04.28. Szentendre Város Önkormányzata, Xellum Kft. pp. 51–52. https:// szentendre.hu/wp-content/uploads/2021/05/ SZENTENDRE-TURISZTIKAI-KONCEPCIO_ melleklettel-210428.pdf Letöltve: 2022. május 20.

Downloads

Megjelent

2023-09-25

Hogyan kell idézni

Bódis, G. (2023). Turisztikai fogadóterület-dizájn a Duna mentén. Turizmus Bulletin, 23(3), 37–48. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n3.4

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok