Coliving – mcdisneyfikáció a turizmusban

Szerzők

  • Máté Bencze Budapesti Corvinus Egyetem
  • Bernadett Gyurákovics Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n2.4

Absztrakt

Az átalakulóban lévő foglalkoztatási struktúrák, megoldások, az egyre bővülő lehetőségek hatással vannak a munkavégzés módjára, térbeli és időbeli megszervezésére. A munkavégzés helye rugalmasabbá vált, és a technológiai fejlődésnek köszönhetően szélesedik az a réteg, akik megválaszthatják, hogy hol töltik munkaidejüket. Jelen tanulmány bemutatja, hogy a távmunkában dolgozó munkavállalók milyen feltételek mellett próbálnának ki egy olyan szolgáltatást, ahol a munkahetüket egy turisztikai desztinációban, közösségi térben tölthetnék el. Az eredményeink útmutatóként szolgálhatnak szállodatulajdonosok, -üzemeltetetők számára, azzal, hogy irányt szabnak, hogyan bővíthetik a szolgáltatásaik körét és javíthatják a minőségét. A megváltozott körülményekhez és igényekhez alkalmazkodva újfajta megoldást kínál a munkavállalók számára a munka–magánélet egyensúly problematikájának kezelésére.

Hivatkozások

ÁRVA L. – SIPOS Z. (2011): Adalékok a posztmo-dern turizmusmarketing értelmezéséhez. Az élmény és az egyediség jelentősége. Marketing & Menedzsment. 45(3). pp. 32–40.

AUBERT A. – BARCZA A. – GONDA T. – HORVÁTH Z. – PÁLFI A. (2017): Paradigmaváltás(ok) a magyarországi turisztikai desztinációk fejlesztésében és menedzselésében. Turizmus Bulletin. 17(1–2). pp. 15–25.

BARRERO, J. M – BLOOM, N – DAVIS J. (2023): Why working from home will stick. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.3741644

BERGAN, T. L. – GORMAN-MURRAY, A. – POWER, E. R. (2020): Coliving housing: Home cultures of precarity for the new creative class.Social & Cultural Geography. 22. pp. 1–19. DOI:10.1080/14649365.2020.1734230

BRAUN, V. – CLARKE, V – GRAY, D. (eds) (2017): Collecting Qualitative Data: A Practical Guide to Textual, Media and Virtual Techniques. https://doi.org/10.1017/9781107295094

BRYMAN, A. E. (2004): The Disneyization of Society. London: Sage. https://doi.org/10.4135/9781446220122

CANTER, D. (1986): Putting situations in their place: Foundations for a bridge between social and environmental psychology. In: Furnham, A. (ed): Social behaviour in context. London: Allyn & Bacon.pp. 208–239.

CHEVTAEVA, E. (2021): Coworking and Coliving: The Attraction for Digital Nomad Tourists. In: Wörndl, W. – Koo, C. – Stienmetz, J. L. (eds): Information and Communication Technologies in Tourism 2021. Springer, Cham. pp. 202–209. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_17

CHEVTAEVA, E. – GUILLET, D. (2021): Digital nomads’ lifestyles and coworkation. Journal of Destination Marketing & Management. 21. 100633.https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100633

ANCILLO, A. – DEL VAL, M. T. – GAVRILA, S. G. (2020): Workplace change within the COVID-19 context: A grounded theory approach. Economic Research – Ekonomska Istraživanja. 34(1). pp. 2297–2316. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1862689

DEAKIN, H. – WAKEFIELD, K. (2014): Skype Interviewing Reflections of Two PhD Researchers. Qualitative Research. 14. pp. 603–616. https://doi.org/10.1177/146879411348812

DANIELS, N. – GILLEN, P. – CASSON, K. (2019): STEER: factors to consider when designing online focus groups using audiovisual technology in health research. International Journal of Qualitative Methods. 18. pp. 1–11. https://doi.org/10.1177/1609406919885786

EDENSOR, T. (2012): Performatív turizmus, színre vitt turizmus. In: Bódi, J. – Pusztai, B. (szerk.): Túl a turistatekinteten – A turizmus kritikai és kultúratudományi perspektívái. Budapest: Gondolat Kiadó. pp. 241–239.

FEHÉR K. (2016): Digitalizáció és új média – Trendek, stratégiák, illusztrációk.Akadémiai Kiadó, Budapest. https: //doi.org/10.1556/9789630597432

FOUCAULT, M. (1999): Nyelv a végtelenhez - Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Latin Betűk, Debrecen.

GANDINI, A (2015) The rise of coworking spaces: A literature review. Ephemera: Theory & Politics in Organization. 15(1). pp. 193–205.

GONDA T. (2017): A „tájzabálótól” a tudatos turistáig: A környezettudatosság erősödése a turizmusban.PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Pécs – Szekszárd.

GRAFFIGNA, G. – BOSIO, A. C. (2006): The Influence of Setting on Findings Produced in Qualitative Health Research: A Comparison between Face-to-Face and Online Discussion Groups about HIV/AIDS. International Journal of Qualitative Methods. 5(3). pp. 55–76. https: //doi.org/10.1177/160940690600500307

GREENHAUS, J. H. – COLLINS, K. M. – SHAW, J. D. (2003). The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior. 63(3). pp. 510–531. https: //doi.org/10.1016/S0001-8791(02)00042-8

GUSTAFSON, P. (2014): Business travel from the traveller’s perspective: Stress, stimulation and normalization. Mobilities. 9(1). pp. 63–83. https://doi.org/10.1080/17450101.2013.784539

KALLIATH, T. – BROUGH, P. (2008): Work life balance: A review of the meaning of the balance construct. Journal of Management & Organization. 14(3). pp. 323–327. https: //doi.org/10.5172/jmo.837.14.3.323

KITZINGER, J. (1995): Qualitative Research: Introducing focus groups. BMJ. 311(7000). pp. 299–302. DOI: 10.1136/bmj.311.7000.299

KNIFFIN, K. M. – NARAYANAN, J. – ANSEEL, F. – ANTONAKIS, J. – ASHFORD, S. P. et al. (2021): COVID-19 and the workplace: Implications, issues, and insights for future research and action. American Psychologist. 76(1). pp. 63–77. https://doi.org/10.1037/amp0000716

KOCK, F. – JOSIASSEN, A. – ASSAF, A. G. (2018): On the origin of tourist behavior. Annals of Tourism Research. 73. pp. 180–183. https: //doi.org/10.1016/j.annals.2018.04.002

LICHY, J – McLEAY, F. (2018): Bleisure: motivations and typologies. Journal of Travel & Tourism Marketing. 35(4). pp. 517–530. https://doi.org/10.1080/10548408.2017.1364206

LINK, A. – DINSMORE, S. (2014): Online Focus Groups: Selecting a Platform.Website Academia.edu. http://www.academia.edu/2064385/

MERKEL, J. (2015): Coworking in the city.Ephemera.15(2). pp. 121–139.

MITEV, N. – AROLES, J. – STEPHENSON, K. – MALAURENT, J. (2021): Introduction: New Ways of Working, Organizations and Organizing in the Digital Age. In New Ways of Working. pp. 1–19.

NASH, C. – JARRAHI, M. H. – SUTHERLAND, W. (2021): Nomadic work and location independence: The role of space in shaping the work of digital nomads. Human Behavior and Emerging Technologies. 3(2). pp. 271–282.

OLDENBURG, R (1989): The great good place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the heart of a community. Boston, Da Capo Press.

OREL, M. (2019): Coworking environments and digital nomadism: Balancing work and leisure whilst on the move. World Leisure Journal. 61(3. pp. 215–227. https://doi.org/10.1080/16078055.2019.1639275

PÉCSEK B. (2019): Nyaralás alatti munkavégzés: a workcation turizmus elméleti és gyakorlati kérdései.Turizmus Bulletin. 19(1.). pp. 4–13. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n1.1

PROSHANSKY, H. M. – ITTELSON, W. H. – RIVLIN, L. G. (eds) (1970): Environmental psychology: Man and his physical setting. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

RATTEN, V. (2020): Coronavirus (COVID-19) and entrepreneurship: Changing life and work landscape. Journal of Small Business & Entrepreneurship. 32(5). pp. 503–516.

REICHENBERGER, I. (2018): Digital nomads – a quest for holistic freedom in work and leisure. Annals of Leisure Research. 21(3). pp. 364–380.

REITER, N. (2007): Work Life Balance: What DOYou Mean? The Ethical Ideology Underpinning Appropriate Application. Journal of Applied Behavioral Science. 43(2). pp. 273–294. https://doi.org/10.1177/0021886306295639

RELPH, E. C. (1976): Place and placelessness.London: Pion.

RITCHIE, J. – LEWIS, J. – NICHOLLS, C. M. (2013): Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. Thousand Oaks, CA: Sage.

RITZER, G. (1995): The McDonaldization Thesis.London: Sage.

ROOST, F. (2000): Die Disneyfizierung der Städte. Großprojekte der Entertainmentindustrie am Beispiel des New Yorker Times Square und der Siedlung Celebration in Florida. Opladen: Leske & Budrich.

SAVIC, D. (2020): COVID-19 and work from home: Digital transformation of the workforce. Grey Journal (TGJ). 16(2). pp. 101–104

SPINUZZI, C. (2012): Working alone together: Coworking as emergent collaborative activity.Journal of business and technical communication. 26(4). pp. 399–441. DOI:10. 1177/1050651912444070

SZTÁRAY É. – SZVETELSZKY Z. (2021): Távolléti fókuszcsoportok eredményei a 2020 tavaszi érettségivel kapcsolatos tapasztalatokról. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle. 11(1). pp. 84–107. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.1.84

TAVAREZ, L. (2020): The Impact of Tourism on Cultural Identity in Peru. International Social Science Review. 97(3). pp. 1–28.

UNGER, O. – URIELY, N. – FUCHS, G. (2016): The business travel experience. Annals of Tourism Research. 61. pp. 142–156. https://doi.org/10.1016/j.annals.2016.10.003

VICSEK, L. (2006): Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazások.Budapest: Osiris Kiadó.

VICSEK, L. (2017): Online fókuszcsoportok alkalmazása – lehetőségek, korlátok és tanácsok a hatékonyság növelésére. Vezetéstudomány. Budapest Management Review. 48(4). pp. 36–45. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.04.06

VON ZUMBUSCH, J. S. H. – LALICIC, L. (2020): The role of co-living spaces in digital nomads’ well-being. Information Technology & Tourism. 22. pp. 439–453. https://doi.org/10.1007/s40558-020-00182-2

VYAS, L. (2022): “New normal” at work in a post-COVID world: work–life balance and labor markets. Policy and Society. 41(1). pp. 155–167. https://doi.org/10.1093/polsoc/puab011J

ASROTIA, A. – PARVINDER, K. – WALIA, S. – CHOUDHARY, P (2021): COVID-19 and the bleisure travellers: an investigation on the aftermaths and future implications. Tourism Recreation Research. 7. DOI: 10.1080/02508281.2021.1946653

WANG, B. – SCHLAGWEIN, D. – CECEZ-KECMANOVIC, D. – CAHALANE, M. (2019). Digital nomadism and the market economy: resistance and compliance. Fortieth International conference on information systems (ICIS). Munich, Germany.

WILLEMSEN, R. F. – AARDOOM, J. J. – CHAVANNES, N. H. – VERSLUIS, A. (2022): Online synchronous focus group interviews: Practical considerations. Qualitative Research. 0(0). https://doi.org/10.1177/14687941221110161

WIRANATHA, A. S. – ANTARA, M. – WIRANATHA, A. C. – PIARTRINI, P. S. – PUJAASTAWA, I. B. G. – SURYAWARDANI, G. A. O. (2020): Digital nomads tourism in Bali.Journal of Development Economics and Finance.1(1). pp. 1–16.

ZÁTORI A. – MICHALKÓ G. – T. NAGY J. – KULCSÁR N. – BALIZS D. (2019): The tourist experience of domestic VFR travellers: the case of Hungary. Current Issues in Tourism. 22(12). pp. 1437–1459. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1371117

ZUKIN, S. (1995): The Culture of Cities. Blackwell Publishing, Oxford.

Internetes források

McKINSEY & COMPANY (2022): Americans are embracing flexible work – and they want more of it. https://www.mckinsey.com/industries/real-estate/our-insights/americans-are-embracing-flexible-work-and-they-want-more-of-it, Letöltve: 2023. április 12.

Downloads

Megjelent

2023-06-26

Hogyan kell idézni

Bencze, M., & Gyurákovics, B. (2023). Coliving – mcdisneyfikáció a turizmusban. Turizmus Bulletin, 23(2), 37–46. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2023v23n2.4

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok