Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban – fókuszban a fogyasztói magatartás

Szerzők

  • Tamás Csordás Budapesti Corvinus Egyetem
  • Anna Irimiás Budapesti Corvinus Egyetem
  • Kornélia Kiss Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.2

Kulcsszavak:

digitalizáció, utazástervezés, utazási döntés, közösségi média, fogyasztói magatartás

Absztrakt

A digitalizáció hatására az elmúlt három évtizedben a turizmus makrokörnyezetében, valamint fogyasztói és kínálati oldalán is jelentős változások történtek. A digitalizáció és a digitalizáció-vezérelt innovációk napjainkra az utazástervezés teljes folyamatát és az utazás előtti, alatti, illetve az azt követő fogyasztói magatartást is átalakították. A szakirodalom szintetizálására épülő jelen tanulmányban elsősorban a fogyasztói oldalt vizsgáljuk. Elemzésünk célja a digitalizáció fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásainak azonosítása az utazási döntés egyes szakaszaiban. A tanulmányban az utazást megelőző, az utazás alatti és az utazást követő fogyasztói magatartást vizsgálva megállapítjuk, hogy a korábban szekvenciálisnak tekintett utazási döntési szakaszok mára időben és térben egyre inkább összemosódnak, ebből adódóan egyre kiszámíthatatlanabbá és kevésbé előrejelezhetővé válnak. A közösségimédia-használat nemcsak az utazási döntés folyamatára, hanem az élmény befo gadá-sára és a benne való elmerülésre is hatással van.

Hivatkozások

BARASCH, A. – DIEHL, K. – SILVERMAN, J. – ZAUBERMAN, G. (2017): Photographic memory: The effects of volitional photo taking on memory for visual and auditory aspects of an experience. Psychological science. 28(8). pp. 1056–1066. https://doi.org/10.1177/0956797617694868

BODNÁR D. – JÁSZBERÉNYI M. – ÁSVÁNYI K. (2017): Az új muzeológia megjelenése a budapesti múzeumokban. Turizmus Bulletin. 17(1-2). pp. 45–55.

BUHALIS, D. – LAW, R. (2008): Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet – the state of etourism research. Tourism Management. 29(4). pp. 609–623. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005

BUHALIS, D. – SINARTA, Y. (2019): Real-time co-creation and nowness service: lessons from tourism and hospitality. Journal of Travel & Tourism Marketing. 36(5). pp. 563–582. https://doi.org/10.1080/10548408.2019.1592059

CSERDI ZS. – KENESEI ZS. (2021): Az okoshotelekhez kapcsolódó attitűdöket befolyásoló tényezők nyomában: fókuszban a Z generáció. Turizmus Bulletin. 21(4). pp. 25–33. DOI 10.14267/TURBULL.2021v21n4.3

CSORDÁS T. (2022): Integrált személetmód a mobilmarketingben és smart marketingmegoldások a turizmusban. In: Kökény L. – Miskolczi M. (szerk.): Smart turizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1. fejezet.

https://doi.org/10.1556/9789634547891

DIEHL, K. – ZAUBERMAN, G. (2022): Capturing life or missing it: how mindful photo-taking can affect experiences. Current Opinion in Psychology. 46:101334. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101334

DWYER, R. J. – KUSHLEV, K. – DUNN, E. W.

(2018): Smartphone use undermines enjoyment of face-to-face social interactions. Journal of Experimental Social Psychology. 78. pp. 233–239. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.10.007

FÉKI ZS. – MARKOS-KUJBUS É. (2019): Barát vagy ellenség? Negatív online fogyasztói értékelések szerepe az Airbnb oldalon. Turizmus Bulletin. 19(4). pp. 4–12. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2019v19n4.1

FILIERI, R. (2016): What makes an online consumer review trustworthy? Annals of Tourism Research. 58. pp. 46–64. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.12.019

GONÇALVES, H. M. – SILVA, G. M. – MARTINS, T. G. (2018): Motivations for posting online reviews in the hotel industry. Psychology & Marketing. 35(11). pp. 807–817. https://doi.org/10.1002/mar.21136

GRETZEL, U. (2019): The role of social media in creating and addressing overtourism. In: Dodds, R. – Butler, R.W. (eds): Overtourism. De Gruyter, Berlin. pp. 62–75.

GRETZEL, U. (2021): Dreaming about travel: A Pinterest netnography. In: Wörndl, W. – Koo, C. – Stienmetz, J. L. (eds): Information and Communication Technologies in Tourism 2021. Springer, Cham. pp. 256–268. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65785-7_23

GRETZEL, U. – ZAREZADEH, Z. – LI, Y. – XIANG, Z. (2020): The evolution of travel information search research: a perspective article. Tourism Review. 75(1). pp. 319–323. https://doi.org/10.1108/TR-06-2019-0279

GROTTE J. (2010): Az információs és kommunikációs technológia hatása a turisztikai szolgáltatókra, különös tekintettel az utazásszervezőkre és közvetítőkre. Marketing és Menedzsment. 44(3). pp. 63–67.

HÖPKEN, W. – EBERLE, T. – FUCHS, M. – LEXHAGEN, M. (2021): Improving tourist arrival prediction: A big data and artificial neural network approach. Journal of Travel Research. 60(5). pp. 998–1017. https://doi.org/10.1177/004728752092124

IRIMIÁS, A. – CSORDÁS, T. – KISS, K. – MICHALKÓ, G. (2021): Aggregated roles of smartphones in young adults’ leisure and wellbeing: A diary study. Sustainability. 13(8). 4133. https://doi.org/10.3390/su13084133

IVÁNYI T. (2022a): Turisztikai információgyűjtés és élménymegosztás a közösségi média korában. Turizmus Bulletin. 22(2). pp. 46–54. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n2.5

IVÁNYI T. (2022b): Az okostelefon és az okosturizmus, mint a modern turisztikai élmény összetevői. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. 7(2). pp. 35–48. https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.03

JÁSZBERÉNYI M. (2022): Új perspektívák a kulturális turizmusban: az innovatív vonzerőfejlesztés lehetőségei. In: Jászberényi M. – Boros K. – Miskolczi M. (szerk.): Vonzerőfejlesztés a kulturális és aktív turizmusban. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://doi.org./10.1556/9789634548041

JUN, S. H. – VOGT, C. A. – MacKAY, K. J. (2007): Relationships between travel information search and travel product purchase in pretrip contexts. Journal of Travel Research. 45(3). pp. 266–274. https://doi.org/10.1177/0047287506295945

KELEMEN-ERDŐS A. – MITEV A. Z. (2020): Eszképizmustól az ajánlásig – élményfokozatok és hatásai a romkocsmákban. Turizmus Bulletin. 20(2). pp. 14–21.

KESZEG A. (2020): Az „instagramolható divat” fogalma és jelenségei. Apertúra. 15(4). https://doi.org/10.31176/apertura.2019.15.4.2

KIM, J. – FESENMAIER, D. R. (2017): Sharing tourism experiences: The posttrip experience. Journal of Travel Research. 56(1). pp. 28–40. https://doi.org/10.1177/0047287515620491

LARSEN, S. (2007): Aspects of a psychology of the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 7(1). pp. 7–18. https://doi.org/10.1080/15022250701226014

LASH, S – URRY, J. (1994): Economies of Signs and Space. Sage, London.

LEE, J. C. – CUI, Y. – KIM, J. – SEO, Y. – CHON, H. (2021): Photo taking paradox: contrasting effects of photo taking on travel satisfaction and revisit intention. Journal of Travel Research. 60(4). pp. 833–845. https://doi.org/10.1177/0047287520912334

LIU, X. – WANG, D. – GRETZEL, U. (2022): Onsite decision-making in smartphone-mediated contexts. Tourism Management. 88:104424. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104424

MAGASIC, M. – GRETZEL, U. (2020): Travel connectivity. Tourist Studies. 20(1). pp. 3–26. https://doi.org/10.1177/146879761989934

MARCH, R. – WOODSIDE, A. G. (2005): Testing theory of planned versus realized tourism behavior. Annals of Tourism Research. 32(4). pp. 905–924. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.07.012

MASIERO, L. – VIGLIA, G. – NIETO-GARCIA, M. (2020): Strategic consumer behavior in online hotel booking. Annals of Tourism Research. 83:102947. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102947

MICHALKÓ G. (2017): Turizmológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MICHALKÓ G. (2022): A turizmus esszenciája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MIELI, M. (2022): Exploring “Planned Serendipity” and On-site Information Behavior on Smartphones. In: Stienmetz, J. L. – Ferrer- Rosell, B. – Massimo, D. (eds): Information and Communication Technologies in Tourism 2022. Springer, Cham. pp. 406–411.

MISKOLCZI, M. – JÁSZBERÉNYI, M. – TÓTH, D. (2021): Technology-enhanced airport services – attractiveness from the travelers’ perspective. Sustainability. 13(2). 705. https://doi.org/10.3390/su13020705

MITEV, A. – IRIMIÁS, A. (2021): Travel craving. Annals of Tourism Research. 90:103111. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103111

PAN, B. – FESENMAIER, D. R. (2006): Online information search: Vacation planning process. Annals of Tourism Research. 33(3). pp. 809–832. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.03.006

PAWLAK, J. (2020): Travel-based multitasking: review of the role of digital activities and connectivity. Transport Reviews. 40(4). pp. 429– 456. https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1728418

POP, R. A. – SĂPLĂCAN, Z. – DABIJA, D. C. – ALT, M. A. (2022): The impact of social media influencers on travel decisions: The role of trust in consumer decision journey. Current Issues in Tourism. 25(5). pp. 823–843. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1895729

SIGALA, M. – CHRISTOU, E. – GRETZEL, U. (2012): Social media in travel, tourism and hospitality. Ashgate, Farnham.

SIGALA, M. (2018): New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. Tourism Management Perspectives. 25. pp. 151–155. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.12.003

SZIVA I – NEMESLAKI A. (2016): Utazás E-Világban. Internet és versenyképesség a turizmusban. Információs Társadalomért Alapítvány, INFOTA Kutatóintézet, Budapest.

TIFENTALE, A. – MANOVICH, L. (2018): Competitive photography and the presentation of the self. In: Ruchatz, J. – Wirth, S. – Eckel, J. (eds): Exploring the Selfie: Historical, Analytical, and Theoretical Approaches to Digital Self-Photography. Palgrave Macmillan. pp. 167–187. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57949-8_8

TONIETTO, G. N. – BARASCH, A. (2021): Generating content increases enjoyment by immersing consumers and accelerating perceived time. Journal of Marketing. 85(6). pp. 83–100. https://doi.org/10.1177/0022242920944388

TUSSYADIAH, I. P. – WANG, D. (2016): Tourists’ attitudes toward proactive smartphone systems. Journal of Travel Research. 55(4). pp. 493–508. https://doi.org/10.1177/0047287514563168

VOLO, S. – IRIMIÁS, A. (2022): Consumer behavior in e-Tourism. In: Xiang, Z. – Fuchs, M. – Gretzel, U. – Höpken, W. (eds): Handbook of e-Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05324-6_8-1

WANG, D. – XIANG, Z. – FESENMAIER, D. R. (2016): Smartphone use in everyday life and travel. Journal of Travel Research. 55(1). pp. 52–63. https://doi.org/10.1177/0047287514535847

WARD, A. F. – DUKE, K. – GNEEZY, A. – BOS, M. W. (2017): Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research. 2(2). pp. 140–154. https://doi.org/10.1086/691462

XIANG, Z. – FESENMAIER, D. R. (2022): Travel information search. In: Xiang, Z. – Fuchs, M. – Gretzel, U. – Höpken, W. (eds): Handbook of e-Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05324-6_55-1

XIANG, Z. – MAGNINI, V. P. – FESENMAIER, D. R. (2015): Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the Internet. Journal of Retail and Consumption Studies. 22. pp. 244–249. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.08.005

YOO, K. H. – GRETZEL, U. (2008): What motivates consumers to write online travel reviews? Information Technology & Tourism. 10(4). pp. 283–295. https://doi.org/10.3727/109830508788403114

Internetes források

MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) (2021): Turizmus 2.0. MTÜ, Budapest. https://mtu.gov.hu/documents/prod/NTS2030_Turizmus2.0- Strategia.pdf, Letöltve: 2022. augusztus 10.

SIGNATURE TRAVEL NETWORK (2017): The new travel reality by generation. https://www.sigtn.com/utils/ghf.cfm?ft=BBD5A26C, Letöltve:2022. augusztus 10.

WAVEMAKER (2018): Momentum: The digital purchase journey. https://www.ecrireland.ie/uploadedfi les/shopper/shopper-2018/Killian-Roche-Wavemaker.pdf, Letöltve: 2022. augusztus 10.

Downloads

Megjelent

2022-12-13

Hogyan kell idézni

Csordás, T., Irimiás, A., & Kiss, K. (2022). Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban – fókuszban a fogyasztói magatartás. Turizmus Bulletin, 22(4), 16–25. https://doi.org/10.14267/TURBULL.2022v22n4.2

Folyóirat szám

Rovat

Lektorált tanulmányok