Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A beküldési állománya OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF document fájlformátumban van.
  • Ahol rendelkezésre állt, a hivatkozásokhoz az URL megadásra kerültek.
  • A szöveg szimpla sorköz szerkezetű, 12-es betűméretet használ. Dölt szövegezést használ aláhúzás helyett (kívétel az URL címek), és az összes illusztráció, ábra és táblázat a szövegtörzs megfelelő szakaszában található és nem a dokumentum végén.
  • A szöveg betartja, és megfelel a Szerzői Útmutatóban felvázolt stílus- és bibliográfiai követelményeknek.

Szerzői útmutatók

Manuscript requirements

 

We accept most word processing formats, but MSWord files are preferred. Submissions should be single spaced and use 12pt font, and any track changes must be removed. The paper completed with abstract, keywords, text, figures, tables and references should not exceed 6,000 words.

The Cover Page of the article should only include the following information: title; author names; a footnote with the affiliations, postal and e-mail addresses of the authors in the correct order; a list of 5 keywords; and acknowledgements.

An abstract of up to 250 words must be included in the submitted manuscript. It should state briefly and clearly the purpose and setting of the research, methodological backgrounds, the principal findings and major conclusions.

 

Figures and tables

 

Submit each illustration as a separate file. Figures and tables should be referred in the text. Numbering of figures and tables should be consecutively in accordance with their appearance in the text. Lettering and sizing of original artwork should be uniform. Convert the images to TIF or JPEG with an appropriate resolution: for colour or grayscale photographs or vector drawings (min. 300 dpi). Please do not supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG). Size the illustrations close to the desired dimensions of the printed version. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in tables do not duplicate results described elsewhere in the article.

 

 

References

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa).

 

Reference style

 

Text: In the text refer to the author's surname (capital letters) and year of publication. References should be arranged first chronologically and then further sorted alphabetically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', placed after the year of publication. Example: (SMITH 2002; HALL et al. 2010) or SMITH (2002); HALL et al. (2010)

 

Journal papers: PREBENSEN, N. – SKALLERUD, K. – CHEN, J. S. (2010): Tourist motivation with sun and sand destinations: satisfaction and the WOM-effect. Journal of Travel & Tourism Marketing. 27. 3–4. pp. 858–873. https://doi.org/10.1080/10548408.2010.527253

 

Books: HALL, M. (2012): Tourism. Routledge, Oxford.

 

Book chapters: BAROS, Z. – PATKÓS, CS. – DÁVID, L. (2007): Lake tourism in light of the global climate change. In: Németh Á. – Dávid L. (eds): Handbook of Lakes and Reservoirs – a Sustainable Vision of Tourism. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. pp. 1–18.

Lektorált tanulmányok

Alapértelmezett rovat irányelv

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.