Egyetértési megállapodás és a cégek teljesítménye: Az egyetértési megállapodást elfogadó indiai közszektorbeli vállalatok teljesítményének értékelése

Szerzők

  • Ishha Chhabra School of Leadership & Management, Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad (Haryana)
  • Seema Gupta Amity University Sector 125, Noida (Uttar Pradesh)

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2024_2_5

Kulcsszavak:

egyetértési megállapodás, dezintegráció, teljesítményszerződés, gazdasági reformok, pénzügyi teljesítmény

Absztrakt

A közszféra nem kielégítő teljesítménye miatt a kormány egyetértési megállapodást és dezintegrációt vezetett be. Ezt a tanulmányt azért készítették, hogy elemezzék az egyetértési megállapodást aláíró cégek teljesítményét az évek során. Ezen túlmenően a szándéknyilatkozatot aláíró, dezintegrált és a szándéknyilatkozatot aláíró, nem dezintegrált cégek teljesítményét is megvizsgálták. A teljesítményt különböző mutatók segítségével elemezték: a saját tőke megtérülése, az eszközök megtérülése, az egy alkalmazottra jutó nettó jövedelem termelékenysége és az egy alkalmazottra jutó értékesítési termelékenység alapján. Az adatok hatékonyságának elemzése érdekében véletlen hatású panelregressziót alkalmaztak hatvan, egyetértési megállapodást aláíró PSE teljesítményének 15 évre (2004–2018) kiterjedő vizsgálatára. Az eredmények azt mutatják, hogy az egyetértési megállapodást aláíró, nem dezintegrált vállalkozások nyereségessége jobb, mint az egyetértési megállapodást aláíró, dezintegrált vállalkozásoké. Ez valószínűleg a vezetői autonómia teljesítményre gyakorolt nagyobb hatásának tudható be. Az eszközforgalom aránya, a tőkeáttétel és az életkor jelentős hatással van a vállalatok teljesítményére.

Hivatkozások

Ajay Chhibber, S. G. (2018). Közszektorbeli vállalkozások: Bharat más Ratnas. International Journal of Public Sector Management. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPSM-02-2017-0044/full/html

Alchian, A. A. (1977). A tulajdonjogok néhány közgazdasági vonatkozása. In A. A. Alchian, George Yarrow és Piotr Jasiinski (szerk.), Privatizáció: Critical Perspectives on the World Economy (1. kötet, 94-308. o.). London.

Al-Homaidi, E. A., Farhan, N. H., Alahdal, W. M., Khaled, A. S., & Qaid, M. M. (2021). Az indiai tőzsdén jegyzett vállalatok jövedelmezőségét befolyásoló tényezők: paneladat-megközelítés. International journal of business excellence, 23(1). doi:https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJBEX.2021.111928.

Alipour, M. (2013). Vezetett-e az állami tulajdonú vállalatok privatizációja Iránban jobb teljesítményhez. International Journal of commerce and management, 23(4), 281-305.

Ana I. Melo, L. F. (2020). A közszféra reformja és a teljesítménymenedzsment helyzete Portugáliában: van-e szakadék a teljesítménymérés és annak alkalmazása között? International Journal of public sector management, 34(1). Retrieved from https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0951-3558

Banchuenvijit, I. M. (2007). A privatizáció hatása az újonnan privatizált vállalatok teljesítményére a feltörekvő piacokon. Emerging markets review, 8, 134-146.

Bank, W. (2004). India szolgáltatási forradalmának fenntartása: hozzáférés a külföldi piacokhoz. Washington: Világbank.

Bhalla, P. M. (2020). Az indiai központi állami vállalatok dezintegrációja : egy teljesítményjavító intézkedés. Közgazdasági és közigazgatás-tudományi folyóirat. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEAS-02-2019-0023/full/html.

BSE. (2017). A dezintegráció céljai és jelentősége”, elérhető a következő címen: http://www.bsepsu.com/. Letölthető a http://www.bsepsu.com/ oldalról.

Bizottság, tervezés. (2011). A központi állami vállalatok reformjaival foglalkozó szakértői testület jelentése. Újdelhi: India kormánya.

Di, A. (1987). Tulajdonjogok és privatizáció. In Privatizáció: Critical Perspectives on the World Economy (281-93. o.). London: George Yarrow és Piotr Jasiinski.

Doan, N. (2014). az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi teljesítményének javítása a privatizáció után (doktori értekezés). Visszakeresve a Ho Si Minh-völgyi Közgazdaságtudományi Egyetemről.

D’souza, J. a., Megginson (1999). A privatizált vállalatok pénzügyi és működési teljesítménye az 1990-es években. Journal of finance, 54(4), 1397-1438.

David M.Drukker (2003).Testing for Serial Correlation in linear Panel Data Models. The Stata Journal, 3(2), 168-177.

Dzenopoljac, V. Y. (2017). A szellemi tőke hatása a vállalati teljesítményre: bizonyítékok az arab régióból. Journal of intellectual capital, 18(4), 884-903.

Egbunike, C. F., & Okerekeoti, C. U. (2018). Makrogazdasági tényezők, vállalati jellemzők és pénzügyi teljesítmény. Asian Journal of Accounting Research, 3(2), 142-168. doi:10.1108/ajar-09-2018-0029.

Field, A. (2013). A statisztika felfedezése az IBM SPSS Statistics segítségével. . SAGE.

Gakhar, A. Phukon. (2020). Az állami vállalatok veszélyei Indiában: Fenntartható stratégia-e a központi állami vállalatok privatizációja. PSU Research Review. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PRR-07-2020-0021/full/html.

Ghosh, U. (1997). Egyetértési megállapodás és a központi állami vállalatok teljesít ménye. Department of Public Enterprises, Ministry of Industries, Government of India, New Delhi.

Gunasekar, S. a. (2014). Számít-e az autonómia az állami tulajdonú vállalatoknál? Indiai teljesítményszerződésekből származó bizonyítékok. Working Paper, IGIDR, Mumbai.

Gupta, N. (2011). Gupta, Nandini (2011), „A családi ezüst eladása, hogy kifizethessük a fűszeres számláját? A privatizáció esete Indiában (munkadokumentum). Letöltve: /www.kelley.indiana.edu/nagupta/gupta_mar2011.pdf hozzáférve: Jan 24.

Hallara, M. M. (2012). A fennmaradó állami tulajdon hatása a teljesítményre és az értékteremtésre: A privatizált francia vállalatok esete. Procedia: Socialand Behavioral sciences, 62, 473-488.

Hoechle, D. (2007). Robusztus standard hibák panelregressziókhoz keresztmetszeti 199

J, Gitaman (2009). A menedzseri pénzügyek alapjai. In XI. New York: Pearsons.

Jain, R. (2016). Befolyásolják-e a politikai tényezők az állami vállalatok teljesítményét? Az indiai dezintegrációs tapasztalatok. 12. éves konferencia a gazdasági növekedésről és fejlődésről. New Delhi.

Jain, R. (2017). A közszféra vállalatainak dezintegrációja Indiában: Hatékonysági nyereség politikai kontextusban. Journal of Asian Economics, 53, 18-36. doi:10.1016/j.asieco.2017.10.002. doi:10.1016/j.asieco.2017.10.002

Kousadikar, A. a. (2013). A privatizáció előnyei és hátrányai Indiában . International Journal of Advanced System and Social Engineering Research, 3(1), 18-22.

Kumar, S. (2018). MoU-rendszer az indiai állami tulajdonú vállalatoknál : A stratégiai menedzsment eszköze. Indian Journal of public adminsitration, 64(1), 36-48.

Levy, B. (1987). A közvállalati magatartás elmélete. Journal of economic behaviour and organisation, 8(1), 75-96.

Lemma, T.T. és Negash, M. (2013), „A tőkeszerkezet intézményi, makrogazdasági és vállalatspecifikus meghatározói: az afrikai bizonyítékok”, Management Research Review, Vol. 36 No. 11, pp. 1081-1122.

Maes, F. (2008). A tengeri területrendezés nemzetközi jogi kerete. Marine Policy, 32(1), 797-810.

Malatesta, K. D. (2001). Állami és magántulajdonú vállalatok: a nyereségesség, a tőkeáttétel és a loborintenzitás empirikus elemzése. The American Economic Review, 91(1), 320-334.

Mukherjee, S. (2021). A közszféra vállalatainak dezintegrációja növekedést fokozó? Az indiai narratíva a felszabadulás utáni korszakban. In R. C. Das, Optimális méretű kormányzati beavatkozás (pp. 21-35). Routledge India.

Nagaraj, R. (1997). Mi történt 1991 óta - a gazdasági reformok értékelése. Economic and Political Weekly, 32, 2869-2879.

Nagaraj, R. (2005). Desinvesztíció és privatizáció Indiában: értékelés és lehetőségek, Asian. New Delhi: Development Bank Policy Networking Project.

NCAER. (2004). Tanulmány a MOU-rendszer átalakításáról, National Council of Applied . New Delhi.

Nguyen, D. C. (2019). A privatizáció hatása a vietnami privatizált állami vállalatok pénzügyi teljesítményére. Investment maangement and financial innovation, 16(3), 341-352.

P.K Jain, Gupta, S. (2014). Közszektorbeli vállalatok Indiában: A dezintegráció és az önkötelezettségek hatása a pénzügyi teljesítményre. 1. kiadás, Springer.

Plasman, C. (2008). A tengeri területrendezés végrehajtása: politikai perspektíva. Marine Policy, 32, 811-815.

Porter, A. (2015). A ghánai privatizáció sikerei a gazdasági összeomlás és a tekintélyelvűség idején. Vitairat a CUTS Internationalnál. Retrieved from http://cuts-cci-er.org/pdf/Privatisation_in_Ghana-Alan_Potter.pdf.

R.K mishra, G. P. (2014). Egyetértési megállapodás az indiai közszektorbeli vállalatoknál : Mennyire és meddig. Letölthető a következő címen: file:///C:/Users/isha%20chhabra/Documents/MoU/mishra2014.pdf

Sabha, Rajya. (2011). Kétszázhuszonhatodik jelentés a Nehézipari Minisztériumra és az állami vállalatokra vonatkozó egyetértési megállapodás rendszerének működéséről szóló tanulmányról. Közszektorbeli Vállalkozások Főosztálya.

Sarkar, R. Mishra. (2013). MoU rendszer: Az alkalmazottak teljesítményének növelése az indiai CPSE-kben. Journal of Strategic Human Resource Management, 2(3), 20-30.

Seema Gupta, P. J. (2011). A szándéknyilatkozatok hatása az indiai állami vállalatok pénzügyi teljesítményére. Journal of advances in management research, 8(2), 263-284.

Singh, G. (2015). A nyereséges és veszteséges indiai központi állami vállalatok dezintegrációja és teljesítménye. Indian Journal of Research, Vol. 4 No. 4, , 4(4).

Tran, T. (2007). Vietnami állami tulajdonú vállalatok az egyenlősítés után: Teljesítmény, felmerülő kérdések és szakpolitikai ajánlások. Vietnam Economic Management Review, 2, 40-56.

Trivedi, P. (1986). Állami vállalatok Indiában: ha nem a profitért, akkor miért? Econnomic and political weekly, 21(48), M137-M148.

Trivedi, P. (1989). Teljesítményértékelési rendszerek egyetértési megállapodásokhoz. Economics and Political weekly, 2(2), 290-309.

Van, Dooren. (2018). Performance management in Europe: an idea whose time has come and gone?”, Ongaro, E. és Van Thiel, S. (szerk.), The Palgrave Hand-book of Public. In The Palgrave Handbook of PublicAdministration and Manage-ment in Europe (The Palgrave Handbook of PublicAdministration and Management in Europe) (pp. 207-225). Basingstoke.

Varela, Z. Wei. (2003). Állami részvénytulajdon és a vállalati piaci teljesítmény: bizonyítékok Kína újonnan privatizált vállalataiból. Global Finance Journal, 14, 65-82.

Venkastasan, R. (2008). Egyetértési megállapodás és üzleti teljesítmény. Közgaz-dasági és politikai hetilap, 43(39).

Xu Colin Lixin, T. Z.-m. (2005). „Politikai ellenőrzés, ügynöki problémák és tulajdonosi reform: Evidencia Kínából. Economics of Transition, 13(1), 1-24.

Yongxian, Tan. (2020). A részleges privatizáció valós hatása a vállalati innovációra: bizonyítékok a kínai osztott részvényszerkezeti reformból. Journal of corporate finance, 64.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-28

Hogyan kell idézni

Chhabra, I., & Gupta, S. (2024). Egyetértési megállapodás és a cégek teljesítménye: Az egyetértési megállapodást elfogadó indiai közszektorbeli vállalatok teljesítményének értékelése. Pénzügyi Szemle, 70(2), 110–131. https://doi.org/10.35551/PFQ_2024_2_5

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok