Tőzsdei döntéshozatal a kilátáselmélet tükrében

Szerzők

  • Artur Lóránd Lakatos Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
  • Ákos Botos Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2024_2_3

Kulcsszavak:

tőzsdeindex, pillangó effektus, pénzügyi válság, korreláció és regresszió, kilátáselmélet, válságelmélet, D53, G11, G14, D81

Absztrakt

A kilátáselmélet (prospect theory) egyik fő meglátása, hogy a befektetési döntések sokszor nem racionálisak, bizonyos trendeket követnek, és ez különösen igaz az egyéni befektetési döntések kapcsán. Az elmélet kidolgozói és fő hívei leginkább tőzsdei trendeket vizsgálva írták körül a risk seeking over losses (kockázatkeresés veszteségek esetén) és a risk aversion over gains (kockázatkerülés nyereség esetén) jelenségét. Dolgozatunk egyik hipotézise tehát az, hogy válságok idején a befektetők kockázatkerülővé válnak. A másik hipotézis pedig az, hogy a kolibri-effektus kimutatható a tőzsdei kereskedésben is. Lineáris regresszió használatával sikerült bebizonyítanunk, hogy válságok idején a befektetők kockázatkerülővé válnak, amely kimutatható a tőzsdei kereskedésben is, az index értékeinek elmozdulása által. Mindezek mellett azt is sikerült bebizonyítanunk, hogy a kolibri-effektus kimutatható a tőzsdei kereskedés során is.

Hivatkozások

Akhtar S. and Shah S. M. A., (2021), A Stock Market Reaction to Firm Leverage: An Investors’ Insight from Developing Economy of Pakistan, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 6, 2021 pp 37-55.

Ayroza I. F. L., Iwamoto H., Rodrigues W. (2018), The old and the new Behavioral Economics: highlights of a trajectory, Textos de Economia, v. 21 n. 2, pp. 50–72 DOI: 10.5007/2175-8085.2018v21n2p50

Baddeley M. (2017), Behavioural Economics. A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Baddeley M. (2019a), Behavioural Economics and Finance, Routledge.

Baddeley M. ( 2019b), The Unfolding Landscape of Behavioral Economics: from the past to the future, Journal of Behavioral Economics for Policy, Vol. 3, No. 1, pp. 5-11.

Bélyacz I. ( 2014), A financializáció szerepe a globális pénzügyi válság kialakulásá-ban, Hitelintézeti Szemle, XIII. évf., 1. sz. pp 28-43.

Burton E. T., Shah S. N. (2013), Behavioral Finance. Understanding the Social, Cognitive and Economic Debates, Wiley Publishers.

Camerer C. F., Loewenstein G, Rabin M. ( 2004), Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press.

Corr P., Plagnol A. (2019), Behavioral Economics. The Basics, Routledge.

Dhami S. (2016), The Foundations of Behavioral Economic Analysis, Oxford University Press.

Ferguson N. (2021), Végzet. A katasztrófa politikája, Budapest, Scolar Kiadó.

Foo, A. T.-L., Wahidudin, A. N., & Chie, Q.-T. (2020). Overconfidence, Experien-ce and Passive Investing. Journal of Contemporary Issues and Thought, 10, 25-35. DOI: https://doi.org/10.37134/jcit.vol10.sp.3.2020

Götz G ( 1993), A pillangó-effektus. A káosz felfedezése a meteorológiában. Fizikai Szemle, 1993. No 12. p 487.

Gurevich G., Kliger D., Levy O. (2009), Decision-making under uncertainty – A field study of cumulative prospect theory, Journal of Banking & Finance, Volume 33, Issue 7, July 2009, Pp 1221-1229 https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.12.017

Győrffy D. ( 2009), Szép új világ Amerikában, Pénzügyi Szemle. -54 : 2-3 (2009), p. 318-338.

Hamar F. ( 2013), Egy pszichológus aki közgazdasági Nobel-díjat kapott: Dani-el Kahneman, Multidiszciplináris kihívások – sokszínű válaszok: a BGF KVIK KÖT tanulmánykötete. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendég-látóipari és Idegenforgalmi Kar, pp. 41-59.

Hasan, F., Kayani, U.N. & Choudhury, T. (2023), Behavioral Risk Preferences and Dividend Changes: Exploring the Linkages with Prospect Theory Through Empirical Analysis. Global Journal of Flexible System Management 24, 517–535 . https://doi.org/10.1007/s40171-023-00350-3

Hámori B. (2003), Kísérletek és kilátások. Daniel Kahneman, Közgazdasági Szemle, 1. évf. pp 779-799.

Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, Vol 47. No 2. pp 263-292. https://doi.org/10.2307/1914185

Kaustia M. (2010), Prospect Theory and the Disposition Effect The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 45, No. 3. pp. 791-812 DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109010000244

Kostolany A. (1990), A pénz és a tőzsde csodavilága, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kunreuther H. C., Paully M. V., McMorrow S. (2013), Insurance and BehavioralEconomics. Improving Decisions in the Most Missunderstood Industry, Cambridge University Press.

Levine D. K. ( 2009), Is Behavioral Economics Doomed? The Ordinary vs the Extraordinary, Max Weber Lecture, June 8, 2009.

Levy H., Levy M., ( 2004), Prospect Theory and Mean-variance Analysis, The Review of Financial Studies, Volume 17, Issue 4, October 2004, Pages 1015–1041, DOI https://doi.org/10.1093/rfs/hhg062

Lorenz E. N. ( 1972) Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings Set Up a Tornado in Texas? , Hjemmesidehenvisning Øvelse 6.13 Kapitel 6.

Mullainathan S. (2007), Psychology and Development Economics, pp 85-114. In Diamond P., Vartainen H.(eds.) Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, 2007

Nagy B. Zs. (2007), Új irányvonal a gazdaságelméletben: viselkedés-gazdaságtan, Közgazdász Fórum, nr. , pp 3-16

Orrell D. (2021) Behavioural Economics. Psychology, neuroscience and the human side of economics, London, Icon Books.

Rajagopal ( 2015), The Butterfly Effect in Competitive Markets. Driving Small Changes for Large Differences, Palgrave MacMillan

Schleifer, A. (2000) Inefficient Markets. An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press

Sibanda V. (2020), Determinants of Investment Decisions: A Study of Individual Investors on the Zimbabwe Stock Exchange, Applied Economics and Finance vol. 7. No. 5. pp 38-53 DOI: 10.11114/aef.v7i5.4927

Singh Y., Adil M., Haque S. M. I., (2023), Personality traits and behaviour biases: the moderating role of risk-tolerance, Quality & Quantity, nr. 57, pp 3549–3573 , DOI https://doi.org/10.1007/s11135-022-01516-4

Sinha T. (1994), Prospect theory and the risk return association: Another look, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 24, pp 225-231 , https://doi.org/10.1016/0167-2681(94)90029-9

Sornette D. (2009) Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises, Swiss Finance Institute Research Paper No. 09-36

Taleb N. N. (2010), The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House Publishers.

Thaler R. H. (2015), Misbehaving. The Making of Behavioral Economics. New York & London, W W Norton and Company.

Wei Y. (2023), , The Prospect Theory and The Stock Market, Highlights in Business, Economics and Management, Volume 11, pp 217-221. DOI: 10.54097/hbem.v11i.8101

Wucker M. (2016), A szürke rinocérosz. Hogyan ismerjük fel a világunkat fenyege-tő nyilvánvaló veszélyeket, Budapest, Athenaeum Kiadó.

Zhang W-B., ( 2021), The Butterfly Effect in China’s Economic Growth, Palgrave MacMillan.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-28

Hogyan kell idézni

Lakatos, A. L., & Botos, Ákos. (2024). Tőzsdei döntéshozatal a kilátáselmélet tükrében. Pénzügyi Szemle, 70(2), 65–92. https://doi.org/10.35551/PFQ_2024_2_3

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok