A menetrend szerinti személyszállítás bevételi-kiadási struktúrájának, utasfedezeti arányának alakulása 2007-2022 között

Szerzők

  • Balázs Ács Szegedi Tudományegyetem
  • István Kövesdi Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2024_1_2

Kulcsszavak:

finanszírozás, utasfedezeti arány, menetrend szerinti közlekedés, vasút, autóbusz, R40, H23, G30, H41, G38

Absztrakt

A cikkben a hazai közösségi közlekedés tényleges költségeit és bevételeit összesítő, általános érvényű módszertan kerül bemutatásra, mellyel reális utasfedezeti arányt lehet számítani a hazai piac főbb szereplőire (MÁV-Volán Csoport, GYSEV, BKK). Nemzetközi kitekintés és a hazai sajátosságok bemutatása után megállapítjuk, hogy a kötöttpályás közlekedésben a költségfedezeti arány lényegesen kisebb, mint a közúti közlekedési közszolgáltatások esetében. Ennek legfőbb oka, hogy a kötöttpályás infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése költséges, és azt elsősorban a közforgalmú személyszállítás használja. Az utasfedezeti arányt jelentősen csökkentik a jelentős beruházások, ezt idősorban és átlagosan is vizsgáltuk. Bemutatjuk azokat a menetrendi, tarifális változásokat és fontosabb beruházásokat, amelyek – jellemzően csak kis mértékben – befolyásolták az utasfedezeti arányokat. Vizsgálatunk pénzügyi szemléletű, a pozitív externális hatásokkal, társadalmi hasznokkal és az államháztartási egyenleggel csak érintőlegesen foglalkozunk.

Hivatkozások

Ács B. (2018): Who pays the ferryman? - or the financing paths of intercity passenger transport, European Transport Congress, 8th International Conference on Transport Sciences - Győr 2018, pp. 1-12 https://cots.sze.hu/2018

Ács B. – Kövesdi I. (2022): Can public transport be free? Közlekedés és Mobilitás, 1:6, pp. 72-79. https://doi.org/10.55348/KM.6

BKK (2013-2023). [previous year] Annual Report of BKK (Budapest Transport Centre).

Municipality of Budapest (2008-2023): The [serial number] Municipal Decree of the General Assembly of the Municipality of the Capital of Budapest on the implementation of the [serial number] Municipal Decree on the consolidated budget of the Municipality of Budapest [previous year]

EMTA (2021): EMTA Barometer 2021 - Based on 2019 data, 15th edition, European Metropolitan Transport Authorities, 8 p. https://www.emta.com/wp-content/ uploads/2021/11/211007-barometeremta-2019.pdf

European Commission (2015): Guide to Cost-Benefit Analysis investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 358 p. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/studies/cba_guide.pdf

European Commission (2016): Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Fifth monitoring report on the development of the rail market https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/80b58c26- bd30-11e6-a237-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

European Commission (2021): Report from the Commission to the European Parliament and the Council: seventh report on monitoring the development of the rail market pursuant to Article 15(4) of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council, COM(2021) 5 final, Brussels, 13.1.2021, https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/market/rail-market-monitoring-rmms_en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX- :52021DC0005 48 STUDIES PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 2024/1

European Commission (2023): Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Eighth report on monitoring the development of the rail market, based on Article 15(4) of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council, COM(2023) 510 final, Brussels, 13.9.2023, COM(2021) 5 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023DC0510

Kormányos L. – Tánczos K. (2007): Conditions of a quality public railway service in Hungary, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 35(1-2), pp. 23- 34. https://pp.bme.hu/tr

Kövesdi I. (2017): The public balance of transport in Hungary 2004-2015, Conference on Transport Economics - Győr 2017, pp. 1-13. https://cots.sze.hu/2017

Kövesdi I. (2023): Greener car taxation in Hungary, Közlekedéstudományi Szemle, 1/2023., pp.4-20. https://doi.org/10.24228/KTSZ.2023.1.1

Kövesdi I. – Horváth B. (2023): Public revenues and expenditures of transport between 2004 and 2021, 13th International Conference on Transport Economics - Győr 2023, pp.235-248. https://cots.sze.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/44021

Kövesdi I. – Oszter V. (2023): the impact of the coronavirus pandemic (COVID19) on transport services, Transport and Mobility, 2023, 2:1, pp. 34-48. https://doi. org/10.55348/KM.26

Public service reports (2011-2023): MÁV-START, GYSEV, MÁV-HÉV, Volánbusz and its predecessors

Steer Davies Gleave (2016): Study on economic and financial effects of the implementation of Regulation 1370/2007 on public passenger transport services, Final Report https://transport.ec.europa.eu/system/files/2016-09/2016-02-effects-implementation-regulation-1370-2007-public-pax-transport-services.pdf

Szeri I. – Dancz Á. (2023): Modernisation possibilities of the domestic public passenger transport discount system, Közlekedéstudományi Szemle, 4/2023, pp. 14- 27 https://doi.org/10.24228/KTSZ.2023.4.2

Company annual accounts (2008-2023): Annual accounts [previous year] closing the general business year (MÁV-START, GYSEV, MÁV-HÉV, BKK, BKV, Volánbusz and its predecessors)

##submission.downloads##

Megjelent

2024-03-28

Hogyan kell idézni

Ács, B., & Kövesdi, I. (2024). A menetrend szerinti személyszállítás bevételi-kiadási struktúrájának, utasfedezeti arányának alakulása 2007-2022 között. Pénzügyi Szemle, 70(1), 29–49. https://doi.org/10.35551/PFQ_2024_1_2

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok