Stagflációt kivédő váltóforgalmazási modell – bemutatás és értékelés

Szerzők

  • Zsuzsanna Novák Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Zsuzsanna Szalay Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_3_6

Kulcsszavak:

likviditásteremtés, államadósság, mennyiségi pénz- és hitelelmélet, infláció, G18, G21, G32, H63

Absztrakt

A váltóalapú likviditásteremtést taglaló korábbi cikk folytatásaként a tanulmány bemutatja, hogy a váltóhasználat miként tudja egyidejűleg segíteni az egyes gazDasági szektorokat és az államadósság-kezelést. A Lautenbach által javasolt, később Schacht által bevezetett pénzügypolitikai intézkedéscsomag nyomán egy fél évtized alatt megszűnt a recesszió és az infláció a német gazdaságban. Tanulmányunkkal egy hazai szakmai hiátust pótlunk: részletesen értékeljük Schacht pénzügyi megoldását, amely a nemzetközi szakirodalomban már számos formában megjelenik.
Az akkori modell a mai gazdasági helyzetben megfontolásra érdemes különösen Fintech megoldásokkal ötvözve. A stagflációt figyelembe vevő, endogén növekedést eredményező alkalmazási javaslatok: (1) megállítják és növekedésbe fordítják a makrogazdasági visszaesést, (2) nem igényelnek külpiaci finanszírozást, (3) enyhítik az államadósság finanszírozási terheit (4) infláció mérséklő hatásúak, és (5) bevezetésre érdemesek többek között az energia-, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági, a nagyés kiskereskedelmi szektorban, a szociális ellátási ágazatban

Hivatkozások

Ábel István (2019). Pénz és kamat: A monetáris politika megújítása. Prosperitas monográfiák. Budapesti Gazdasági Egyetem, Online: http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/id/eprint/1106

Abt, P. (2017). The Nazi Fiscal Cliff: Unsustainable Financial Practices before World War II. The Gettysburg Historical Journal, Vol. 16(5). Online: https://cupola.gettysburg.edu/ghj/vol16/iss1/5

Bofinger, P. (2016). German macroeconomics: the long shadow of Walter Eucken. Megjelent: Bratsiotis, G., Cobham, D. (szerk.): German macro: how it’s different and why that matters. European Policy Centre

Bossone, B., Labini, S. (2016). “Macroeconomics in Germany: The forgotten lesson of Hjalmar Schacht.” VOX EU CEPR, July 1. Online: https://voxeu.org/article/macroeconomics-germany-forgotten-lesson-hjalmar-schacht

Botos Katalin (2016). Pénzelméleti kihívások a modern gazdaságban. In: Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században. pp 11-22. https://doi.org/10.14232/tgfek21sz.1

Decker, F., Goodhart, C. A. E. (2021). Wilhelm Lautenbach’s credit mechanics – a precursor to the current money supply debate. EUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, pp 1-25. doi: 10.1080/09672567.2021.1963796.

DeBrock, M., James, H. (2019). Germany in the interbellum: camouflaging sovereign debt, in: DABLA-NORRIS, E. ed. (2019). Debt and Entanglements Between the Wars. pp 205–239. Washington, International Monetary Fund,

Feld, L. P., Koehler, E. A. & Nientiedt, D. (2021). The German Anti-Keynes? On Walter Eucken’s Macroeconomics. JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, 43(4), pp 548–563. doi: 10.1017/S1053837220000279.

Financial Stability Board (FSB) (2017). Assessment of shadow banking activities: risks and the adequacy of post-crisis policy tools to address financial stability concerns. Online: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P300617-1.pdf

Giatrakis, E. (2012). Employment, the Keynesian Theory and the Phenomenon of Nazism. International Journal of Humanities and Social Sciences, 2(13). pp 257-266. Online: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_13_July_2012/29.pdf

Juhász Katalin (2022). Zöld fordulat szükségessége az elméletben és a gyakorlatban – Erőforrásaink tegnap, ma és holnap. In: Baksay, G., Matolcsy, Gy., & Virág, B. (eds.) (2022): Új fenntartható közgazdaságtan – globális vitairat. Magyar Nemzeti Bank. pp113-122.

Kern, A., Seddon, J. (2020). The Political Economy of Independent Central Banks. Working paper prepared. for the American Political Association’s Annual Meeting 2020. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3687144

Lautenbach, W. (1952). Zins, Kredit und Produktion, Tübingen, J. C. B. Mohr, XIV 220 o., Bulletin de l’Institut de recherches économiques et sociales; 19(01), 93 p. ISSN 1373-9719. doi: 10.1017/s1373971900100617.

Matolcsy György (2023). Az idő mintázatai. Az 1940-es és az 1970-es évek újraélése. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft, ISBN: 9789635731695

Mayer, T., Schnabl, G. (2021). How to Escape from the Debt Trap: Lessons from the Past. CESifo Working Papers, No. 9078. Online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3848340

MNB (2019). Versenyképességi program 330 pontban. Online: https://www.mnb.hu/letoltes/versenykepessegi program.pdf

MNB (2021) (eds.: Banai, Á., Nagy, B.). Egy új kor hajnalán – Pénz a XXI. században. A Magyar Nemzeti Bank tanulmánykötete a digitális jegybankpénzről. Online: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/egy-ujkor-hajnalan-penz-a-21-szazadban

Pentzlin, H. (1980). Hjalmar Schacht: Leben und Wirken einer umstrittenen Persönlichkeit. Ullstein Verlag

Pogány Ágnes (2019). Kiútkeresés a világgazdasági válságból, a költségvetési politika szerepe a harmincas évek válságkezelésében. In: Eszmék – történetek – elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, pp 196-212. Online: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4067/1/Madarasz-70p196.pdf

Preparata, G. (2002). Hitler’s money. The Bills of Exchange of Schacht and Rearmament in the Third Reich. American Review of Political Economy, 1(1). pp 15-27. Online: http://www.arpejournal.com

Ritschl, A. (2001). Deficit Spending in the Nazi Recovery, 1933–1938: A Critical Reassessment. Zurich IEER Working Paper No. 68, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.259264

Ritschl, A. (2012). Reparations, Deficits, and Debt Default: The Great Depression in Germany. London School of Economics. Economic History Department Working Papers, No. 163/12. a chapter prepared for: Crafts, N., Fearon, P. (eds.) (2013). The Great Depression of the 1930s: Lessons for Today, Oxford: Oxford University Press. DOI:10.1093/acprof:oso/9780199663187.001.0001

Roselli, A. (2014). Money and Trade Wars in Interwar Europe. The Palgrave Macmillan

Schacht, H. (1967). The Magic of Money. Oldbourne, London.

Stucken, R. (1953). Deutsche Geld- und Kreditpolitik. 2. Auflage. Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), VI. p. 271 o., In: Bulletin de l’Institut de recherches économiques et sociales, 20(01), pp 128-129.; ISSN 1373-9719; Cambridge University Press- https://doi.org/10.1017/s1373971900103993

Szalay Zsuzsanna, Vértesy László & Novák Zsuzsanna (2020). A kis-és középvállalkozási szektor erősítése váltóra váltással. Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly, 65(3). pp 413-429. https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_3_6

Szalay Zsuzsanna, Novák Zsuzsanna & Szathmáry Géza (2022). Váltó alapú likviditásteremtés. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, (Creating liquidity with bills of exchange) 69(9). pp 1091-1047. http://doi.org/10.18414/KSZ.2022.9.1031

Vigvári Gábor (2003). Nemzetiszocialista keynesiánusok? Fordulat, tavasz. pp 61-72.

Werner, R. A. (2005). New Paradigm in Macroeconomics. Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance. New York: Palgrave Macmillan.

Werner, R. A. (2014). Enhanced Debt Management: Solving the eurozone crisis by linking debt management with fiscal and monetary policy. Journal of International Money and Finance, 49, pp 443-469. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.06.007

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-29

Hogyan kell idézni

Novák, Z., & Szalay, Z. (2023). Stagflációt kivédő váltóforgalmazási modell – bemutatás és értékelés. Pénzügyi Szemle, 69(3). https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_3_6

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok