Nagyvállalati követelések fedezetként való elfogadása - a Magyar Nemzeti Bank gyakorlata a fedezetkezelés alapelveinek tükrében, különös tekintettel a jogi kockázatokra

Szerzők

  • Dániel Lerner-Nagy Magyar Nemzeti Bank
  • András Straubinger Magyar Nemzeti Bank
  • Dániel Szabadkai Magyar Nemzeti Bank

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_3_2

Kulcsszavak:

monetáris politika, nagyvállalati hitelek, fedezetkezelés, kockázatkezelés, jogi kockázat, E52, G32, K12, K22

Absztrakt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020 tavaszán a nagyvállalatok számára nyújtott hitelekkel bővítette a jegybanki hitelezés fedezeteként elfogadható eszközök állományát, ezzel egyrészt szélesítve az MNB és a hitelintézetek közötti hitelezési csatornát, másrészt nagyobb mozgásteret biztosítva a hitelintézetek számára az ALM (Asset-Liability Management) területén. A tanulmányban az MNB által a nagyvállalati követelések befogadása kapcsán kialakított feltételrendszert elemezzük a fedezetkezelési alapelvek, főként a jogi kockázatok kezelése vonatkozásában. Az ilyen ügyletek fedezeti körbe vonása jogi és operatív szempontok szerint is kihívást jelent, tekintve, hogy a biztosítéki szerepre való alkalmassághoz olyan keretrendszer kialakítása szükséges, amely teljeskörűen biztosítja a fedezetként elfogadott nagyvállalati követelések érvényesíthetőségét, illetve a további fedezetkezelési alapelveknek való megfelelőséget. Az elemzésből arra következtetünk, hogy egy szigorú feltételrendszer, illetve az ezt támogató operatív keretrendszer létrehozásával biztosítható a jogi kockázatok kezelése ugyanakkor megállapítható, hogy az egyszerű eszköz-forrás és likviditás menedzsment, valamint a nagyvállalati követelések bonyolult feltételrendszerének való megfelelés között trade-off-ok lehetnek.

Hivatkozások

Auria, L., Bingmer, M., Mateo, C., Graciano, C., Charavel, C., Gavilá, S., Iannamorelli, A., Levy, A., Maldonado, A., Resch, F., Rossi, A. M., Sauer, S. (2021). Overview of central banks’ in-house credit assessment systems in the euro area. ECB Occasional Paper Series, No 284. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op284~bbce5257bf.en.pdf. Downloaded: 1 May 2023

Bindseil U., González F., Tabakis E. (2009). Risk Management for Central Banks and Other Public Investors. Cambridge University Press.

Bindseil, U. (2014). Monetary Policy Operations and the Financial System. Oxford University Press

BIS. (2013): Central bank collateral frameworks and practices. https://www.bis.org/publ/mktc06.htm Downloaded: 1 May 2023

Bodnar, L., Luspay, M., Pintér, C. (2015): Az egynapos fedezetlen bankközi ügyletek időzítési jellemzői a VIBER-ben. (Timing characteristics of overnight unsecured interbank transactions in VIBER.) Hitelintézeti Szemle, Vol. 14 Ed. 4, December 2015, pp. 124–154 https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/6-bodnar-luspay-pinter.pdf Downloaded: 01.08.2023

Bodzási, B. (2013): Hitelbiztosítékok (Credit collaterals), HVG-ORAC, Budapest.

Calza, A., Hey, J-B., Parrini, A. & Sauer, S. (2021): Corporate loans, banks’ internal risk estimates and central bank collateral: evidence from the euro area. Working Paper Series 2579, European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2579~e7d577c5ad.en.pdf. Downloaded: 1 May 2023

Cassola, N., Koulischer, F. (2019): The collateral channel of open market operations. Journal of 560 Financial Stability 41, 73-90. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.03.002 Downloaded: 1 May 2023

Chailloux, A., Gray, S., & McCaughrin, R. (2008): Central Bank Collateral Frameworks: Principles and Policies. YPFS Documents (Series 1). 11257. https://elischolar.library.yale.edu/ypfs-documents/11257 Downloaded: 1 May 2023

Csizmazia, N., Gárdos, I. (2007). Az önálló zálogjogról kodifikációs szempontból. (On the independent pledge from a codification point of view.) Polgári Jogi Kodifikáció (Civil Law Codification), 2007/3. pp. 32-41, https://gmtlegal.hu/cikkek/az-onallo-zalogjogrol-kodifikacios-szempontbol.php?oldalszam-=16&kid=1&did=50 (gmtlegal.hu) Downloaded: 4 September 2023

ECB (2013): Collateral eligibility requirements a comparative study across specific frameworks. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/collateralframeworksen.pdf Downloaded: 1 May 2023

Gárdos, I., Gárdos, P. (2018): Fidúcia és dologi biztosítékok – A fiduciárius hitelbiztosítékok helyzete a törvénymódosításokat követően. (Fiduciary securities and securities in rem – The situation of fiduciary securities following the amendments to the law.) Polgári Jog (Civil Law) 2018/5.

Juhász, L. (2022): A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I. kötet (The Hungarian Insolvency Law Handbook Volume I,) HVG-ORAC, Budapest

Kolozsi, P. P., Horváth, G. (2020): Mennyit ér a likviditás? (How much is liquidity worth?) A magyar bankrendszer likviditáskeresleti függvényének becslése. (Estimation of the liquidity demand function of the Hungarian banking system.) Közgazdasági Szemle 67: 2 pp. 113-139., 27 p. (2020).

Koulischer, F., Van Roy, P. (2017). Using bank loans as collateral in Europe: The role of liquidity and funding purposes, NBB Working Paper, No. 318, Central Bank of Belgium, Brussels https://www.econstor.eu/bitstream/10419/173774/1/wp318en.pdf Downloaded: 1 May 2023

Koulischer, F., Struyven, D. (2014). Central bank liquidity provision and collateral quality. Journal of Banking & Finance, 49, 113-130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426614002891 Retrieved: 1 May 2023

Lajer, Zs., Leszkoven L. (2004). A bizalmi (fiduciárius) biztosítékokról. (On fiduciary collaterals.) Civil Law Codification No 1-2. https://ptk2013.hu/polgari-jogi-kodifikacio/lajer-zsolt-leszkoven-laszlo-a-bizalmi-fiduciarius-biztositekokrol-pjk-20041-2-23-33-o/363 Downloaded: 4 September 2023

Lentner, Cs., Horbulák, Zs. (2013): A bankszabályozás tudományos rendszertana és fejlődéstörténete. (The scientific taxonomy and history of the development of banking regulation.) In: Lentner, Cs. (ed.) Bankmenedzsment (Bank Management): Bankszabályozás – pénzügyi fogyasztóvédelem. (Banking regulation – financial consumer protection.) Budapest, Hungary: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. (National Public Service and Textbook Publishing House Zrt.) (2013) 526 p. pp. 27-86., 60 p.

Magyar Nemzeti Bank. (2020): A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai eszköztára a COVID-19 válság időszakában: likviditás, biztonság, rugalmasság. (Monetary policy instruments of the Magyar Nemzeti Bank in the period of the COVID-19 crisis: liquidity, safety, flexibility.) https://www.mnb.hu/letoltes/jegybanki-eszkoztar-2020-covid19.pdf. Downloaded: 1 May 2023

Osztovits, A. (2015): A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény kommentárja. (Commentary on Act XLIX of 1991 on bankruptcy and winding-up proceedings.) OPTEN Informatikai Kft., (OPTEN Informatics Ltd.,) Budapest.

Tabakis, E., Tamura, K. (2013): The use of credit claims as collateral for Eurosystem credit operations. Occasional Paper Series 148, European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp148.pdf. Downloaded: 1 February 2023

Varga, J. Z. (2016): A bankközi likviditási többlet hatása a vállalati és bankközi kamatokra. (The impact of the interbank liquidity surplus on corporate and interbank interest rates.) A bankközi likviditási többlet hatása a vállalati és bankközi kamatokra. (Financial Review) 2016/1. 95-110., http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/8844/1/varga_2016_1.pdf Downloaded: 01.08.2023

Vékás, L., Gárdos, P. (2021): Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, (Detailed commentary on Act V of 2013 on the Civil Code) Complex, Budapest.

Wellmann, Gy. (2021): A Ptk. magyarázata (Explanation of the Civil Code), HVGORAC, Budapest

Zeman, Z. ; Kalmar, P. ; Lentner, Cs. (2018). Evolution of post-crisis bank regulations and controlling tools: A systematic review from a historical perspective. Banks And Bank Systems 13: 2 pp. 130-140., 11 p.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-29

Hogyan kell idézni

Lerner-Nagy, D., Straubinger, A., & Szabadkai, D. (2023). Nagyvállalati követelések fedezetként való elfogadása - a Magyar Nemzeti Bank gyakorlata a fedezetkezelés alapelveinek tükrében, különös tekintettel a jogi kockázatokra. Pénzügyi Szemle, 69(3). https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_3_2

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok