A nemzetközi folyóiratlista összeállítása az MTA IX. OsztályGazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottságában (GDMB)

Szerzők

  • Imre Dobos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • Péter Halmai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • Péter Sasvári Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_2_4

Kulcsszavak:

tudománymetria, folyóiratlista, lineáris regresszió

Absztrakt

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Osztályai közül csak néhány állít össze folyóiratlistát. Ezek közül az egyik az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. Az osztály doktori bizottságai nyolc tudományterületi folyóiratlista alapján értékelik azokat a jelölteket, akik az MTA doktora címre pályáznak. E folyóiratjegyzékek azonban szélesebb körben is felhasználásra kerülnek a tudományos teljesítményértékelésekben. A listák általában stabilak abban az értelemben, hogy mintegy három-öt éven át változatlanok, azonban a listák megújítása meghatározott időközönként aktuálissá válik. Közleményünkben az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága (GDMB) folyóiratlista megújításának folyamatát ismertetjük, a folyóiratlista összeállításának módszerének és a kategóriák megállapításához használt statisztikai módszerekig terjedően.

Hivatkozások

Clarivate, (n.d., a) — Essential Science Indicators Journal Category Scope Notes [Portal]. http://help.prod-incites.com/inCites2Live/8300-TRS.html

Clarivate, (n.d., b) — Journal Citation Indicator, [Portal]. https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/JCI-2021.pdf

Clarivate, (n.d., c) — Journal Citation Reports™, [Portal]. https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals

Csaba, L., Szentes, T., Zalai, E. (2014). Tudományos-e a tudománymérés? Megjegyzések a tudománymetria, az impaktfaktor és MTMT használatához, In Magyar Tudomány, 2014/4. szám, 442-466. http://www.matud.iif.hu/2014/04/12.htm

Dobos, I., Sasvári, P. (2022). Javaslat nemzetközi folyóiratlisták összeállítására az MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság példáján = Proposal for the Compilation of an International Journal List in the HAS IX. Section on the Example of the Doctoral Committee for Economics and Management. Magyar Tudomány, 183, 4, 495-508. https://doi.org/10.1556/2065.183.2022.4.9

Guerrero-Bote, V. P., Moya-Anegón, F. (2012). A Further Step Forward in Measuring Journals’ Scientific Prestige: The SJR2 Indicator. Journal of Informetrics, 6, 4, 674–688. http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2012.07.001

Harzing, Anne-Wil (comp., ed.) (2021). Journal Quality List. Sixty-eight Edition.

https://harzing.com/download/jql68_title_2.pdf

MTA, GJO. (2019). Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának doktori követelményrendszere https://mta.hu/data/dokumentumok/doktori_tanacs/IX. Osztaly/2019/9GJO_DoktoriMinimumkovetelmenyekTara_20190628tol.pdf

SCImago, (n.d.). SJR — SCImago Journal & Country Rank [Portal]. http://www.scimagojr.com

WU – Wirstchaftsuniversität Wien (2021). Journal Ratings & Performance Bonus https://bach.wu.ac.at/d/research/ratings/

Zalai E. (2006). Az MTA doktora címre pályázók habitusvizsgálatának értékelése, 2001–2005. Magyar Tudományos Akadémia, IX. Osztály Gazdaságtudományi [Evaluation of the Disposition Survey of Candidates for a Hungarian Academy of Sciences Doctorate. Guide for Candidates for a Hungarian Academy of Sciences in the Field of Economic Sciences]. Közgazdasági Szemle, 53, 4, 380–386. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00125/pdf/06ttmti.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2023-06-30

Hogyan kell idézni

Dobos, I., Halmai, P., & Sasvári, P. (2023). A nemzetközi folyóiratlista összeállítása az MTA IX. OsztályGazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottságában (GDMB). Pénzügyi Szemle, 69(2), 67–80. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_2_4

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok