A felzárkózás hatása az egyenlőtlenségekre az Európai Unióban 2004 óta

Szerzők

  • Tünde Gergics Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_2_2

Kulcsszavak:

felzárkózás, egyenlőtlenségek, EU, konvergencia, O11, O52, R11

Absztrakt

A tanulmány egyfelől komplex módszertan alapján bemutatja, hogy az Európai Unióban a területi egyenlőtlenségek egyre csökkennek 2004 óta, másfelől vizsgálja azt az állítást, hogy az országok nagyfokú fejlődése, a felzárkózás országon belüli
(NUTS2 szintű) regionális divergenciával jár együtt. Az eredmények azt mutatják, hogy a konvergencia elsősorban a jelentős visszaesést okozó válságok közötti fellendülési szakaszok idején jelentkezett, melyhez a konvergencia országok fejlődési és felzárkózási tendenciája is hozzájárult. Bár az Európai Unióban csökkentek az egyenlőtlenségek, ugyanakkor egyfajta széttartás jellemző az országokra és a régiókra, az élboly egyre jobban teljesít, míg a többi ország és régió egyre elszegényedik az átlaghoz mérten. Az országon belüli regionális egyenlőtlenségek vizsgálata során divergencia elsősorban a konvergenciaországokban és a kimagasló fejlődést teljesítő átlag feletti országokban jelentkezett.

Hivatkozások

Barant, P. (1957). The Political Economy of Growth, Monthly Review Press, New York and London, 308. p

Barro, R., Sala-i-Martin, X. (1991). Convergence across states and regions. Brooking Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 22(1), pp. 107-182. https://doi.org/10.2307/2534639

Bernard, A., Durlauf, S. (1996). Interpreting tests of the convergence hypothesis.

Journal of Econometrics 71, pp. 161-173. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01699-2

Cobham, A., Schlogl, L., Sumner, A. (2015). Inequality and the Tails: The Palma

Proposition and Ratio Revisited. UNITED NATIONS Department of Economic

and Social Affairs, DESA Working Paper No. 143 ST/ESA/2015/DWP/143, p. 19 https://doi.org/10.1111/1758-5899.12320

Conceição, P., Ferreira, P. (2000). The Young Person’s Guide to the Theil Index:

Suggesting Intuitive Interpretations and Exploring Analytical Applications. UTIP

Working Paper Number 14, February 29, 2000, p. 54. https://utip.gov.utexas.edu/papers/utip_14.pdf

Costa, R. N., Pérez-Duarte, S. (2019). Not all inequality measures were created equal. The measurement of wealth inequality, its decompositions, and an application to European household wealth. European Central Bank, Statistics Paper Series, No 31/ December 2019. p. 56. https://data.europa.eu/doi/10.2866/957288

Dedák, I., Dombi, Á. (2009). Konvergencia és növekedési ütem. Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. január, 19-45. o. http://www.epa.hu/00000/00017/00155/pdf/02.pdf

EC (2000). Real convergence and catching-up in the EU. European Comission: European Economy. Chapter 5, 173–207. o. https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication1716_en.pdf

Emmanuel, A. (1972). Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade. Monthly Review Press, New York and London

Eurostat adatbázisa (2022a). GDP per capita in PPS. Online kód: TEC00114 utolsó frissítés: 24/06/2022

Eurostat adatbázisa (2022b). Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions. Online kód: nama_10r_2gdp utolsó frissítés: 18-04-2022

Eurostat adatbázisa (2022c). Population on 1 January by age group, sex and NUTS2 region. Online kód: demo_r_pjangroup utolsó frissítés: 02-06-2022

Faragó, L. (2016). Társadalmi-területi egyenlőtlenségek. Tér és Társadalom. 2016/3. szám. 118-123. old. https://doi.org/10.17649/TET.30.3.2803

Ferkelt, B. (2020). A Gazdasági és Monetáris Unió és a gazdasági kormányzás. In: Kengyel, Á. (szerk.) Európai uniós politikák. Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó (2020) 764 p. pp. 263-298. Paper: 6. fejezet, 36 p. https://doi.org/10.1556/9789634545422

Friedmann, J. (1966). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. MIT Press, Cambridge, p. 279.

Friedman, M. (1992). Do old fallacies ever die? Journal of Economic Literature 30, 2129--2132. https://www.jstor.org/stable/2727976

Furtado, C. (1971). External Dependence and Economic Theory. IDEP. Repr. 272, Dakar https://hdl.handle.net/10855/42263

Gilbert, A. (1985). An Unequal World: the Links Between Rich and Poor Nations. MacMillan, London, 51. p.

Hall, P., Preston, P. (1988). The Carrier Wave. New Information Technology and the Geography of Innovation, 1846-2003. Unwin Hyman, London

Halmai, P. (2014). Krízis és növekedés az Európai Unióban, európai modell, strukturális reformok. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 370 https://doi.org/10.1556/9789630597906

Halmai, P. (2019). Konvergencia és felzárkózás az euróövezetben. Közgazdasági Szemle, LXVI. évf., 2019. június, pp. 687-712. http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2019.6.687

Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven, pp. 195-217.

Kengyel, Á. (2020). Európai uniós politikák. Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 764. https://doi.org/10.1556/9789634545422

Kertész, K. (2022a). A nemzetgazdasági konvergencia mozgatórugói az Európai

Unióban. Közgazdasági Szemle, LXIX. évf. 7–8. sz. pp. 962–980. http://doi.

org/10.18414/KSZ.2022.7-8.962

Kertész, K. (2022b). A nemzetgazdasági és regionális konvergencia mozgatórugói és váltómozgása az Európai Unióban. Közgazdasági Szemle, LXIX. évf., 2022. szeptember, pp. 1073–1097. https://doi.org/10.18414/KSZ.2022.9.1073

Lackó, L. (1988). Területi fejlődés, politika, tervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 195

Laurini, M. (2007). A note on the use of quantile regression in beta convergence analysis. Economics Bulletin, Vol. 3, No. 52 pp. 1-8. https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-07c50003.html

Lipietz, A. (1986). Behind the Crisis: The Exhaustion of a Regime of Accumulation.

A “regulation school” perspective on some French empirical works. Review of Radical Political Economics, Vol. 18 (1&2): pp. 13-32 https://doi.org/10.1177/048661348601800102

Losoncz, M. (2016). Magyarország az EU-ban – elszalasztott lehetőségek a felzárkózásban. In. Koller, B., Marsai, V. (szerk.): Magyarország Európában, Európa a világban. Tanulmánykötet Gazdag Ferenc 70. születésnapjára. Dialóg Campus Kiadó. Budapest. 301-314. old.

Lucas, R. (1988): On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics 22 (1988) pp. 3-42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Major, K., Nemes Nagy, J. (1999). Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években. Statisztikai Szemle, 77, pp. 397-421.

Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth&-

Co., London

Nemes Nagy, J. (1987). A regionális gazdasági fejlődés összehasonlító vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest, 217. o.

Nemes Nagy, J. (2005). Regionális elemzési módszerek. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest, 284 p. http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-tartalom.htm

Oblath, G. (2013). Hány év múlva? – A konvergencia természetéről és időigényéről. Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 10. szám, 925-946. old.

Ohlin, B. (1933). Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press. 170 issue, pp. 171-173.

Paelinck, J. (1970). Dynamic urban growth models. Papers of the Regional Science Association 24, pp. 24–37. https://doi.org/10.1007/BF01936873

Prebisch, R. (1971). Change and Development – Latin America’s Great Task. New York, Washington, London, Praeger, 4(1), 134-136.

Quah, D. (1993). Galton’s fallacy and tests of convergence hypothesis, Scandinavian Journal of Economics 95(4), pp. 427-443. https://doi.org/10.2307/3440905

Sala-i-Martin, X. (1996). The Classical Approach to Convergence Analysis. The Economic Journal, Vol. 106, No. 437 (Jul., 1996), pp. 1019-1036. http://dx.doi.org/10.2307/2235375

Schumpeter, J.A., 1934 (2008). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, translated from the German by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers

Sitthiyot, T., Holasut, K. (2020). A simple method for measuring inequality. Palgrave Communications, 6:112, pp. 1-9. https://doi.org/10.1057/s41599-020-0484-6

Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics 70 (1), 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513

Romer, P. M. (1994). The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, Volume 8, Number 1, Winter, pp. 3–22. https://doi.org/10.1257/jep.8.1.3.

Todaro, P. M. (1997). Economics Development. Longman, London-New York, p. 719.

Wallerstein, I. (1974). The Modern World System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century. Academic Press, New York–San Francisco–London, p. 440.

Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: Adescription of the patterns. Economic Development and Cultural Change, 4., 3–84.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-06-30

Hogyan kell idézni

Gergics, T. (2023). A felzárkózás hatása az egyenlőtlenségekre az Európai Unióban 2004 óta. Pénzügyi Szemle, 69(2), 32–52. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_2_2

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok