Monetáris szuverenitás és digitális jegybankpénz

Szerzők

  • Gábor Horváth Magyar Nemzeti Bank

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_4_4

Kulcsszavak:

monetáris szuverenitás, digitális jegybankpénz, kartalizmus, monetáris politika, pénzügyi stabilitás, B52, E5, E63, F3

Absztrakt

Egy állam tényleges monetáris szuverenitása az állam képessége arra nézve, hogy monetáris irányítási eszközökkel megvalósítsa gazdaságpolitikai céljait. E fogalom túlmutat a vesztfáliai szuverenitás külső beavatkozásoktól mentes diszkréciójának koncepcionálásán, amire a modern pénzügyi rendszer fiat és hitelpénzrendszerek hierarchikus működési komplexitása miatt van szükség. Ugyanakkor a 21. század monetáris kihívásai az államok tényleges monetáris szuverenitását is kikezdhetik, ami azonban a digitális jegybankpénz bevezetésén keresztül részben még megmenthető. A tanulmány tehát a digitális jegybankpénz tényleges monetáris szuverenitásra gyakorolt hatásának különböző területeit veszi sorra, kartalista pénzelméleti kiindulópontot választva. A tanulmány rámutat, hogy e területeken a digitális jegybankpénz javíthat egy nemzetállam tényleges monetáris szuverenitásán.

Hivatkozások

Ábel, I., Lehmann, K., Tapaszti, A. (2016). A bankok ellentmondásos kezelése a makroökonómiában, Hitelintézeti Szemle, 15. évf. 2. szám, 2016. június, 33–58. oldal

Arrighi, G. (2010). The Long Twentieth Century – Money, Power and the Origins of Our Times. Verso kiadó, 2010, ISBN: 1844673049

Bindseil, U. (2020). Tiered CBDC and the financial system. ECB WP Series No. 2351 /January,2020. Online: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf

Bjerg, O., McCann, D., Macfarlane, L., Nielsen, R. H., Ryan-Collins, J. (2017). Seigniorage in the 21st Century: A Study of the Profits from Money Creation in the United Kingdom and Denmark, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2921225

Brooks, S. (2021). Revisiting the Monetary Sovereignty Rationale for CBDCs, Staff Discussion Paper/Document d’analyse du personnel — 2021- 17, Online: https://www.bankofcanada.ca/wpcontent/uploads/2021/12/sdp2021-17.pdf

Brunnermeier M., James H., Landau J. (2019). The Digitalization of Money. NBER Working Paper No. 26300

Brunnermeier, M., Landau, J. (2022). The digital euro: policy implications and perspectives. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Directorate-General for Internal Policies, PE 703.337 – January 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703337/IPOL_STU(2022)703337_EN.pdf

Cohen, B. (1998). The Geography of Money. Cornell University Press, 1998, Ithaca and London

Croxton, D. (1999). The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, The International History Review, 21:3, pp.569–591, https://doi.org/10.1080/07075332.1999.9640869

Jackson, A., Dyson, B. (2012). Modernising Money. Positive Money, London

Friedman, M. (1971). ‘Government Revenue from Inflation’. The Journal of Political Economy, 1971, 79:4, pp. 846–856

Fuller, E. (2020). A Source Book on Early Monetary Thought Writings on Money Before Adam Smith, Edward Elgar Publishing 2020. Online: https://blackwells.co.uk/bookshop/product/A-Source-Book-on-Early-Monetary-Thought-by-Edward-W-Fuller-editor-Edward-Elgar-Publishing-publisher/9781839109997

Graeber, D. (2011). Debt: The First 5000 years, Melville House Publishing, 2011

Hart, K. (2005). Money – one antropologist’s view, in J. G. Carrier (ed) A Handbook of Economic Anthropology (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005), pp. 160–175. Online: https://thememorybank.co.uk/papers/money-oneanthropologists-view/

Horváth G., Horváth B. (2021). Globális készpénz-alternatívák és hatásuk a monetáris politikai implementációra. In: Egy új kor hajnalán, MNB, 2021, 17–44. oldal, Online: https://issuu.com/jegybank/docs/digita_lis_jegybankpe_nz_tanulma_nyko_tet_hun_webes

Horváth, G., Kolozsi, P. (2019). Pénz a digitális korban. In: Virág, B. (szerk.) A jövő fenntartható közgazdaságtana, Magyar Nemzeti Bank (MNB), Budapest. 97–105. oldal

Huang Y. – Mayer, M. (2022). Digital currencies, monetary sovereignty, and U. S.–China power competition. Wiley, Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/poi3.302

Huber, J. (2017). Sovereign Money. Palgrave Macmillan, London, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-42174-2

Huber, J. (2021). The rise of sovereign digital currency (CBDC). Online: https://sovereignmoney.site/dominant-money-ii-the-rise-of-sovereigndigital-currency

Humphrey, C. (1985). Barter and Economic Disintegration, Man New Series, Vol. 20, No. 1 (Mar., 1985), pp. 48–72 (25 pages) https://doi.org/10.2307/2802221

Kissinger, H. (2014). World Order, Penguin Books, ISBN: 0143127713

Knapp, G. (1905). The state theory of money. Simon Publications Inc., 2003

McLeay, M., Radia, A., Thomas, R., (2014). Money Creation in the Modern Economy. Bank of England Quarterly Bulletin 2014 Q1. Online: https://ssrn.com/abstract=2416234

Murau, S., van't Klooster, J. (2020). Rethinking Monetary Sovereignty: The Global Credit Money System and the State. https://doi.org/10.31235/osf.io/k9qm8

Panetta, F. (2022). Contribution by Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, to a panel discussion on central bank digital currencies at the US Monetary Policy Forum, 2022. február 18. Online: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220218_1~938e881b13.en.html

Tcherneva, P. (2016). Money, Power, and Monetary Regimes. Levy Insititute Working paper 861. Online: https://www.levyinstitute.org/publications/money-power-and-monetary-regimes

Bank of International Settlements (2021). Covid–19 accelerated the digitalisation of payments.Online: https://www.bis.org/statistics/payment_stats/commentary2112.htm

Bank of International Settlements (2018). Central bank digital currencies, Committee on Payments and Market Infrastructures. Online: https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf

FED (2022). Federal Reserve – Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation, 2022. Online: https://www.federalreserve.gov/publications/files/money-andpayments-20220120.pdf

IMF (2006). Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty in IMF Publications 2006. Online: https://www.imf.org/external/pubs/nft/2006/cdmf/ch1law.pdf

IMF (2022). Buetzer S. – Advancing the Monetary Policy Toolkit through Outright Transfers. Working Paper No. 2022/087. Online: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/05/06/Advancingthe-

Monetary-Policy-Toolkit-through-Outright-Transfers-517641

Riksbank (2022a). Sveriges Riksbank – E-krona Pilot Second phase, 2022 Online: https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/e-kronareports/e-krona-pilot-phase-2/

Riksbank (2022b). Sveriges Riksbank – Stockholms Banco, 2022. Online: https://www.riksbank.se/globalassets/media/riksbanken-350-ar/tidslinjen/stockholm-banco/24-45-stockholms-banco_eng.pdf

Sanddollar (2022). Objectives. Online: https://www.sanddollar.bs/objectives

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-16

Hogyan kell idézni

Horváth, G. (2022). Monetáris szuverenitás és digitális jegybankpénz. Pénzügyi Szemle, 67(4), 539–552. https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_4_4

Folyóirat szám

Rovat

Fókuszban a digitális jegybankpénz