A fenntartható fejlődési célok térbeli lokalizációja

Szerzők

  • József Benedek Miskolci Egyetem, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tudományos Akadémia

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_1_4

Kulcsszavak:

fenntartható fejlődés, pénzügyi kockázatok, fenntarthatósági index, Románia, O20, G32

Absztrakt

Az írásban a fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, kiemelten a pénzügyi kockázat perspektívájából, olyan mérési és módszertani kérdésekre is fókuszálva, mint a fenntartható fejlődési célok (FFC) térbeli lokalizációja. Pontosabban a tanulmány célja az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél („Sustainable Development Goals”) európai recepciójának és alkalmazásának bemutatása, valamint az egyes célok térbeli lokalizációjának meghatározása helyi szinten. Foglalkozunk továbbá a fenntartható fejlődés céljainak mérésével, tekintettel arra, hogy jól működő, méréseken alapuló kockázatfelmérés nélkül megvalósíthatatlanok a fenntartható fejlődésre épülő gazdasági politika célkitűzései. A mérések és az FFC-k térbeli lokalizációjának helyi szintjét Románia példáján mutatjuk be egy összetett, 90 mutatóból álló indikátorrendszer segítségével, sajátos adatforrás- és módszerkombinációval, ahol fontos szerepet kap a földmegfigyelési módszerek és a földrajzi információs rendszerek (GIS) alkalmazása. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgálatainkban használt módszertan jól alkalmazható az FFC-k térbeli lokalizációjára és a fenntarthatósági indexek kiszámítására. Az utóbbiak legmagasabb értékei, tehát a legalacsonyabb banki kockázatok – néhány városközeli községtől eltekintve – nagy és közepes méretű városokban jelentkeznek.

Hivatkozások

Benedek, J. (2006). Területfejlesztés és regionális fejlődés. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană/Kolozsvári Egyetemi Kiadó

Benedek, J. (2015). Spatial differentiation and core-periphery structures in Romania. Eastern Journal of European Studies, 6(1), pp. 49–61

Benedek J. (2021). Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás. Magyar és romániai régiók összehasonlító vizsgálata. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 18(1), 4–14. oldal, https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.15

Benedek, J., Hărănguș, I., Man T. (2016). Commuting patterns in Romania. Case study on Cluj County. Regional Statistics, 6:2, pp. 38–52, https://doi.org/10.15196/rs06203

Benedek, J., Lembcke, A. (2017). Characteristics of recovery and resilience in the Romanian regions. Eastern Journal of European Studies. 8(2), pp. 95–126

Benedek J., Sebestyén T., Bartók B. (2018). Evaluation of renewable energy sources in peripheral areas and renewable energy-based rural development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 90(7), pp. 516–535, https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.03.020

Benedek J., Szendi, D., Lipták, K. (2020). Az innováció vizsgálatának elméleti és gyakorlati kérdé sei: a társadalmi innováció Magyarországon. Erdélyi Társadalom, 18:2, 19–35. oldal, https://doi.org/10.17177/77171.246

Benedek J., Temerdek-Ivan K., Török I., Temerdek A. Holobâcă I. H. (2021). Indicator based assessment of local and regional progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs): an integrated approach from Romania. Sustainable Development, 29(2), pp. 1–16, https://doi.org/10.1002/sd.2180

Cebotari, S., Benedek, J. (2017). Renewable energy project as a source on innovation in rural communities. Sustainability, 9(4). pp. 509, https://doi.org/10.3390/su9040509

Csath, M. (szerk.) (2020). A fenntarthatóság árnyalatai. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest

Jacobs, M., Mazzucato, M. (2018). A kapitalizmus újratervezése: Bevezetés. In: Jacobs, M., Mazzucato, M. (szerk.): A kapitalizmus újratervezése, Kossuth Kiadó, 9–53. oldal,

Lafortune, G., Cortés Puch, M., Mosnier, A., Fuller, G., Diaz, M., Riccaboni, A., Kloke- Lesch, A., Zachariadis, T., Carli, E. şi Oger, A. (2021). Europe Sustainable Development Report 2021: Transforming the European Union to achieve

the Sustainable Development Goals. SDSN, SDSN

Europe and IEEP, France: Paris. Disponibil la: https://www.unsdsn.org/2021-europe-sustainabledevelopment-report; https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/Europe+Sustainable+Development+Report+2021.pdf

Martin, R. (2021). Rebuilding the economy from the Covid crisis: time to rethink regional studies? Regional Studies, Regional Science, 8(1), pp. 143–161, https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1919191

Mazzucato, M. (2021). Mission Economy. A M oonshot Guide to Changing Capitalism. Allen Lane, Milton Keynes

Meadows, D., H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens III, W. W. (1972). The Limits to Growth. A Potomac Associates Book

Nagy J., Benedek J. (2021). Can the EU Cohesion Policy Fight Peripherialization? In: Rauhut D., Sielker, F., Humer, A. (eds.) EU Cohesion Policy and Spatial Governance. Territorial, Social and Economic Challenges. Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice, Edward Elgar, pp. 142–156, https://doi.org/10.4337/9781839103582.00021

Sachs, J. (2018). Lessons from the Millenium Villages Project: a personal perspective. Lancet Global Health, 6:5, E472-E474, https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30199-2

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Durand-Delacre, D., Teksoz, K. (2016). SDG Index and Dashboards – Global Report. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Available at: http://www.sdgindex.org/

Szavics, P., Benedek, J. (2020). Smart Specialization Priorities of Less Developed Regions. A Critical Evaluation. In: Bevilacqua C., Calabro F., Della Spina L. (eds.): New Metropolitan Perspectives. Knowledge Dynamics, Innovation-driven Policies Towards the Territories’ Attractiveness, 1, Smart Innovation, Systems and Technologies series 177, Springer, pp. 22–36, https://doi.org/10.1007/978-3-030-52869-0_3

Tóth, B., Lippai-Makra, E., Szládek, D., Kis, G. D. (2021). Az ESG-információk hozzájárulása az európai bankok pénzügyi stabilitásához. Pénzügyi Szemle, 66:3, 440–461. oldal, https://doi.org/10.35551/PSZ_2021_3_7

Európai Bizottság (2019). Az európai zöld megállapodás. Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

Guvernul României, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (2022). Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea SNDDR 2030. Disponibil la: http://romania-durabila.gov.ro/wpcontent/uploads/2022/06/PLANUL -NA TIONAL -DE-ACTIUN E.pdf

United Nations (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Online: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

United Nations (2000). Millenium Declaration: Resolution adopted by the General Assembly. Online: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf

United Nations (2022). SDG Indicators. Online: https://unstats.un.org/sdgs/dataContacts/

wced (1987). Our Common Future. Online: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2023-04-27

Hogyan kell idézni

Benedek, J. (2023). A fenntartható fejlődési célok térbeli lokalizációja. Pénzügyi Szemle, 69(1), 64–74. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_1_4

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok