Quo vadis, piacgazdaság? Fenntarthatósági és értékrendi kihívások, lehetséges válaszok

Szerzők

  • György Kocziszky Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_1_1

Kulcsszavak:

fenntartható piacgazdaság, értékrend, normatív közgazdaságtan, új közgazdaságtan, H11, Q01, Q02, Q56, Q58

Absztrakt

Az elmúlt fél évszázad során a piacgazdaságok működésének elméleti alapjául szolgáló mainstream közgazdaságtan paradox módon a valóságtól elszakadva, értéksemleges modellekben gondolkodott. Ezek erőltetett absztrakciója, továbbá a gazdaságpolitikában uralkodóvá vált dereguláció és a liberalizáció következtében a piacok nem tudták megfelelően kezelni a válságokat, illetve maguk is előidézőivé váltak azoknak. A szerző jelen tanulmányában azt állítja, hogy van megoldási lehetőség: ez a fenntartható piacgazdaság, amelynek alapfeltétele az értékközpontúság reintegrálása a piaci folyamatokba. Azaz olyan paradigmaváltásra van szükség, amelynek középpontjában a fenntarthatóság áll. De a fenntarthatóság mindaddig csak szóvirág, amíg nem tudatosul, hogy a társadalmi, gazdasági mozgásterünk korlátos, vagyis nem mindent tehetünk meg, amire egyébként volna lehetőségünk. Ennek ismeretében bizton állítható, hogy a 21. században csak azok a nemzetek lesznek sikeresek, amelyek megtalálják a fenntartható piacgazdasághoz vezető utat, és képesek is azon járni. A szerző által felvázolt modell ennek a gondolatnak a megvalósítási irányaira tesz javaslatot.

Hivatkozások

Balikó, Z. (2013). A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója. PhD-disszertáció, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Doktori Iskola, Budapest

Bauer, M. (2008). Krisenbewältigung in der Finanzwirtschaft. Parallelen und Unterschiede der Bankenkrise in Japan (199–2006) und den USA (1980–1998). Japan Analysen Prognosen. Nr. 200). Düsseldorf/München (https:/ /www.djw.de/uploads/media/JAP_200_Banken_v1.pdf) Letöltve: 2017. 10. 08.)

Böhm, F. (1960). Über die Ordnung einer freien Gesellschaft, einer freien Wirtschaft und über die Wiedergutmachung. in: Mestmächker, E. J.: Reden und Schriften, Karlsruhe. pp. 112–141

Böröcz, J. (1993). Kettős függőség és a külső kötődések informálissá válása: a magyar eset. Eszmélet, 74–88. oldal

Erhard, L. (1957). Wohlstand für Alle. Econ Verlag, Berlin

Erhard, L. (1962). Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg der sozialen Marktwirtschaft. Econ-Knapp Verlag, Frankfurt am Main

Eucken, W. (1960). Nationalökonomie – wozu? J. C. B. Mohr, Düsseldorf

Fischer, I. (1930). The Theory of Interest. The Macmillan Company, New York

Friedman, M. (1996). Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. Válogatott tanulmányok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Fukuyama, F. (2014). A történelem vége és az utolsó ember. Európa Könyvkiadó, Budapest

Gyulai, I. (2005). Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről. Magánkiadás, Miskolc

Hayek, F. A. (1976). Invidualism and Economic Order. University of Chicago Press, Chicago

Hicks, J. R. (1937, 1978). Érték és tőke: A keynesi gazdaságtan válsága. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Kaldor, M. (1960). Essays on economic stability and growth. Free Press, London

Kaldor, M. (1964). Essays on Economic. Duckworth, London

Keynes, M. (1936, 2017). The General Theory of Employment, Interest and Money. Wordsworth

Kluge, U. (1988). Der „Freiburger Kreis” 1938– 1945. Personen, Strukturen und Ziele kirchlichakademischen Widerstandsverhaltens gegen den Nationalsozialismus. Freiburger Universitätsblätter, pp. 1–20

Kocziszky, Gy. szerk. (2019). Etikus közgazdaságtan. Magyar Nemzeti Bank kiadása, Budapest

Kocziszky, Gy., Szendi, D. (2021). A magyar megyék gazdasági fejlődési pályáinak összehasonlító vizsgálata. Pénzügyi Szemle, Nr. 2. 7–20. oldal

Krenzhof, R. (2007). Wirtschaft, Moral und christliche Lebenpraxis. Eine Herausforderung der postsäkularen Gesellschaft. Brill Schöning Verlag, Padeborn

Marshall, A. (1890, 1997). Principles of Economics. Prometheus Books, New York

Matolcsy, Gy. (2015). Egyensúly és növekedés. Kairosz Kiadó, Budapest

Matolcsy, Gy. (2022). A gazdasági, a társadalmi, a pénzügyi és a környezeti fenntarthatóság szempontok megjelenése a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában. Pénzügyi Szemle, Nr. 3. 319–337. oldal

Merz, Fr. (2021). Új idők – új felelősség. MCC Press, Budapest

Mill, J. (1848, 2018). Principles of Political Economy. Forgotten Books, London

Mishkin, S. (2006). The next great globalization.How disadvantaged nations can harness their financial systems to get rich. Princeton University Press, Princeton/Oxford

Modigliani, F. (1944). Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money. Econometrica 12. (1) pp. 45–88

Nemeskürty, I. (1995). Búcsúpillantás. Szabad Tér Kiadó, Budapest

Rawls, J. B. (1997). Azt igazságosság elmélete. Osiris Kiadó, Budapest

Ricardo, D. (1817, 1954). A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest

Röpke, W. (1944/1979). Civitas humana: Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform. Stuttgart

Saad, G. (2021). A parazita elme – Hogyan pusztítják a fertőző eszmék a józan észt? MCC Press Kft.,

Budapest

Sachs, J. D. (2016). A civilizáció ára. Az amerikai értékek és a visszatérés a prosperitáshoz. Gondolat Kiadó, Budapest

Samuelson, P. (1948, 1976). Közgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Sárvári, B. (2019). A kínai gazdaságpolitika értékrendi pillérei. (in: Kocziszky Gy. szerk.: Etikus közgazdaságtan.) Magyar Nemzeti Bank, Budapest. 297–322. oldal

Scitovszky, T. (1990). Az örömtelen gazdaság. Gazdaságlélektani alapvetések. Közgazdasági és Jogi

Könyvkiadó, Budapest

Sebestyén, G. (2019). Gazdasági prosperitás és értékrend: van-e eltérés az alapvető gazdasági mutatók alakulásának dinamikájában az eltérő vallási kultúrával rendelkező országok között. in.: Kocziszky Gy. szerk.: Etikus közgazdaságtan. Magyar Nemzeti Bank, Budapest, 143–162. oldal

Smith, A. (1776, 2011). Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól. Napvilág Kiadó, Budapest

Smith, A. (1959). A nemzetek gazdagsága. Akadémiai Kiadó, Budapest

Tobin, J. (1971). Essays in Economics. MIT Press, Cambridge

Virág, B. (2019). A jövő fenntartható közgazdaságtana. Magyar Nemzeti Bank

Brundtland-jelentés (1987). Közös jövő. Online: https://www.fenntarthato.bocs.eu

EGSZB (2009). Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A GDP-n túl – a fenntartható

fejlődés mércéi. Európai Unió Hivatalos Lapja, 04. 30. (2009/C100/09)

MNB (2022a). Fenntartható egyensúly és felzárkózás. Magyar Nemzeti Bank, Budapest

MNB (2022b). Zöld pénzügyi jelentés. Magyar Nemzeti Bank, Budapest

##submission.downloads##

Megjelent

2023-04-27

Hogyan kell idézni

Kocziszky, G. (2023). Quo vadis, piacgazdaság? Fenntarthatósági és értékrendi kihívások, lehetséges válaszok. Pénzügyi Szemle, 69(1), 9–28. https://doi.org/10.35551/PFQ_2023_1_1

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok