Dobos, I. (2021) „Magyar gazdaságtudományi kutatók teljesítménymutatóinak és csoportjainak elemzése a Scopus/SciVal tükrében”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(12), o. 4–15. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.12.02.